Dimarts, setembre 26, 2023
AlgaidaConsell de MallorcaPinaRandaTurisme

On i com es podrà fer lloguer vacacional al municipi d’Algaida?

El president del Consell Miquel Ensenyat, la consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, i el conseller d’Economia i Hisenda, Cosme Bonet, han presentat aquest divendres 19 la proposta de zonificació del lloguer vacacional de Mallorca.

Les estades turístiques en habitatges (ETH) suposen un part important del sector turístic a l’illa. Amb dades de setembre de 2017, Mallorca té 40.073 places de lloguer vocacional. En tramitació, n’hi ha 45.149 places. També cal tenir en compte les, aproximadament, 11.000 places que estan pendents d’iniciar la tramitació.

Ensenyat ha afirmat que «el lloguer vacacional no és un problema. Hi ha zones que pot suposar un estímul per l’economia de Mallorca. Amb la zonificació hem volgut identificar a on suposa un problema, per limitar-ho, i a on suposa un estímul, per fomentar-ho. Hem volgut cercar l’equilibri social i també el mediambiental.»

La consellera Garrido ha explicat que «amb la zonificació es marca allò que volem defensar. No volem una sobreexplotació dels recursos que tenim com l’aigua, ni que els pobles es converteixin en parcs temàtics.» A més, la consellera ha assegurat que «el fil conductor de la proposta és preservar el dret d’accés a l’habitatge perquè no volem que els mallorquins i mallorquines ho tenguin complicat a l’hora de trobar un lloc on viure».

Per la seva part, el conseller Bonet ha indicat que «el lloguer vacacional, sobretot als nuclis d’interior, dóna l’oportunitat perquè els pobles que mai havien viscut del turisme ara puguin rebre part de la riquesa. A més, moltes vegades es tracta d’un turista que es queda al mateix lloc i que vol conèixer millor el destí».

mapa_zonaturistica_mallorca

La zonificació de l’illa s’ha dividit en 7 zones:

  • Sòl rústic protegit.
  • Sòl rústic comú.
  • Nuclis d’interior saturats.
  • Nuclis d’interior no saturats.
  • Nuclis de litoral saturats.
  • Nuclis de litoral no saturats.
  • Zona d’exclusió (polígons i la zona afectada per la petjada acústica aeroportuària).

El sòl rústic protegit està format per les Àrees naturals d’especial interès d’alt nivell de protecció (AANP), les Àrees naturals d’especial interès (ANEI), les Àrees rurals d’interès paisatgístic (ARIP), les Àrees de prevenció de riscos (APR) i les Àrees de protecció territorial (APT).

Per a determinar els nuclis d’interior saturats s’han tengut en compte quatre indicadors que afecten al territori i als residents. El primer tracta la incidència del lloguer vacacional sobre les infraestructures i els recursos territorials. El segon, la incidència sobre la caracterització social del nuclis, és a dir, com es pot veure afectada la identitat del municipi si s’augmenta dràsticament el nombre de turistes. El tercer indicador ha estat el que s’ha tengut més en compte sobre la resta ja que s’ha valorat un 50% més. Aquest és sobre l’accés a l’habitatge dels residents. Finalment, el quart fa referència a l’equilibri territorial dels nuclis i s’ha tengut en compte la relació entre habitatges destinats a les estades turístiques sobre el parc total d’habitatges. En total, la zonificació marca 31 nuclis d’interior saturats (vegeu el mapa general ampliat) .

La zonificació

Una vegada analitzades les sis zones. S’ha marcat que al sòl rústic protegit i a les zones d’exclusió no es permetrà el lloguer vacacional de cap tipus. En referència al sòl rústic protegit, s’ha près aquest decisió perquè així es marca a la llei però s’analitzarà amb la redacció del Pla d’intervenció en àmbits turístics (PIAT). Al sòl rústic comú estarà permès a unifamiliars durant tot l’any i també per a aquelles places de 60 dies anuals.

Segons s’extreu de la llei, els unifamiliars es poden llogar durant tot l’any i la seva inscripció no caduca. També hi ha els plurifamiliars que es poden llogar els 365 dies però que la inscripció caduca als 5 anys. A més, tant per unifamiliars i plurifamiliars hi ha una altra categoria en què només es poden llogar 60 dies a l’any i la inscripció caduca als 5 anys. En qualsevol cas, els habitatges de 60 dies hauran de ser l’habitatge habitual de residència.

Pel que fa als nuclis de litoral i d’interior saturats, només estaran permeses les estades turístiques en habitatges en unifamiliars i plurifamiliars de 60 dies a l’any. Finalment, als nuclis no saturats es permetran els tres tipus de lloguer vacacional, segons el segúent quadre resum:

Zona ETH* 60  ETH – 365 Unifamiliars  ETH -365 Plurifamiliars 
Z1 – Nuclis litorals turístics madurs/saturats SI NO NO
Z2 – Resta de nuclis litorals turístics SI SI SI
Z3 – Nuclis d’interior amb major pressió turística SI NO NO
Z4 – Resta de nuclis d’interior SI SI SI
SRP – Sòl rústic protegit NO NO NO
SRC – Sòl rústic comú SI SI NO
ZE – Exclusió NO NO NO
* ETH: Estades Turístiques en Habitatges

On i com es podrà llogar a Algaida?

mapazonificacioalgaidaEls nuclis urbans d’Algaida i Pina estan inclosos dins la zonificció de núclis d’interior. Això vol dir que es podrà dur a terme lloguer vacacional unifamiliar i plurifamiliar durant tot l’any i sense limitació temporal. No obstant això, el nucli urbà de randa té la consideració de nucli d’interior amb major pressió turística per la qual cosa el lloguer vacacional només es podrà dur a terme durant 60 dies l’any i sempre i quan sigui l’habitatge habitual de residència. A més a més, la zona del massís de Randa i altres punts del municipi tenen la classificació de sòl rústic protegit i en aquest cas les estades turístiques en habitatges o lloguer vacacional no està permès amb cap modalitat.
 Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: