Divendres, desembre 8, 2023
AlgaidaCulturaEconomiaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari de setembre de 2018

img_9721Poc després de les 20:30 del dijous 6 de setembre de 2018 va tenir lloc la sessió plenària corresponent al mes de setembre, i que donà el sus al darrer “curs” abans de les eleccions municipals del proper diumenge 26 de maig de 2019. Hi assistiren tots els regidors a excepció de Margalida Puigserver que va excusar la seva assistència. La TAG Maria Antònia Palou va exercir de Secretària municipal accidental

La sessió començà amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 5 de juliol de 2018.

La sessió va seguir amb l’aprovació inicial del Reglament del Consell de Cultura del municipi d’Algaida. La regidora de cultura Margalida Garcies va dir que s’havia explicat en comissió el reglament i que ara aquest s’ha d’enviar a l’institut Balear de la Dona i a les diferents associacions i s’ha de posar a exposició pública. El reglament s’aprovà per unanimitat.

El següent punt de l’ordre del dia fou el reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2018 corresponent a unes factures, algunes pendents des del 2011, referides al canon de sanejament que se paga al Govern de les Illes Balears a través del l’empresa Hidrobal i que estava en discussió si l’Ajuntament s’havia de fer càrrec o no.  Davant la necessitat de fer-ho i atès que, malgrat estàs pressupost del 2018, al tractar-se de factures anteriors a l’exercici es requereix l’aprovació en plenari d’aquestes factures. Així s’aprovà per unanimitat pagar 21.1735,75 euros a càrrec del pressupost de 2018 i 21.458,93 euros a càrrec del pressupost de 2019

També s’aprovà de forma definitiva el Compte General de l’exercici 2017 de l’Ajuntament d’Algaida. Ara aquesta compte passarà a la Sindicatura de Comptes abans del mes d’octubre, tal i com es demana des de la Institució autonòmica.

Finalment es va debatre i aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Algaida a la central de contractació de la FELIB. Es tracta d’un central de contractació, similar a la que té la Federació de Municipis i Províncies (FEMP) i entre els avantatges s’hi troba la possibilitat d’agilitar els tràmits d’administracions i d’adjudicació de contractes amb una  dinamització de la contractació. La secretària accidental Maria Antònia Palou va explicar que en cap as eren licitacions d’obres i va posar d’exemple la licitació del contracte de subministrament elèctric municipal. Si a l’Ajuntament li interessàs, gràcies a l’adhesió, es podria fer un contracte en el marc d’aquesta licitació, sent el procés molt més àgil i ràpid. s’aprovà per unanimitat.

Control i Fiscalització

Rafel Oliver del Partit Popular s’interessà per un decret de no reconeixement de  deute. La batlessa va explicar que durat les festes de Pina s’havia produït un desperfecte a un retrovisor d’un veïnat de Pina i que havia reclamat a l’Ajuntament i se li ha denegat.

Les altres preguntes versaren sobre decrets de constitució de tribunals de borses.

Informació Municipal.

La batlessa Maria Antònia Mulet va procedir a donar informació municipal.

La setmana passada es varen iniciar les obres de substitució del paviment i millora de pluvials al cementiri d’Algaida amb un pressupost de 54.314.84€ . L’obra serà executada per l’empresa Penyal Xapat S.L. La durada de les obres està prevista que sigui d’uns dos mesos. L’obra es realitza en vistes de la necessitat de substitució del paviment i millora de pluvials al cementiri d’Algaida per poder garantir el correcte estat del paviment del cementiri i la superfície a millorar es de 679 m2 amb el qual es substitueix l’actual formigó, es milloraran les pendents i es revisarà i millorarà tota la xarxa de recollida de pluvials d’aquests paviments. Així com la sembra d’arbres al passadís central i la instal·lació de bancs. Aquestes obres es realitzen amb els doblers dels excedents de la ADU (395.000 €) i que s’han d’executar abans de finals de març de 2019. També va informar que amb aquests doblers de l’ADU s’ha fet la pavimentació dels carrers Unió i Amargura i la voravia del carrer de Palma. Les altres obres previstes son els pluvials a Pina, la pavimentació i voravies a alguns carrers de Pina i l’asfalt de camins de foravila.

Durant la segona quinzena de setembre està prevista la incorporació d’un nou policia local a Algaida a partir del borsí per a cobrir la plaça de policia interí a l’Ajuntament. Aquest fet millorarà la feina i el funcionament de la Policia Local a Algaida, Pina i Randa.

El dimarts dia 4 de setembre es va firmar el contracte amb l’empresa adjudicatària de les obres de la Ronda d’Algaida. L’empresa adjudicatària es VIAS Y OBRAS, i des de la firma del contracte tenen un mes per iniciar les obres i que està prevista que durin uns 18 mesos.

Mulet va recordar, arran del tema de la ronda, que durant aquest any s’ha treballat en l’elaboració d’un pla de mobilitat urbana sostenible a través de l’empresa de consultoria i transport CINESI. Aquest pla es va posar en marxa amb l’objectiu per d’organitzar la circulació o els desplaçaments de les persones dins el poble d’una forma eficient i el més respectuosa possible amb les persones que hi viuen i que es desplacen a peu o amb bicicleta i tal com estava programat i dins la participació dels ciutadans i ciutadanes. Per tal de donar a conèixer la tasca feta per l’empresa fins ara i per demanar l’opinió i la participació de tots els ciutadans i entitats amb aquest Pla de mobilitat, el proper dimecres dia 19 de setembre a les 20 h al Casal Pere Capellà. Aquesta presentació coincidirà amb la setmana Europea de la Mobilitat, del 16 al 22 de setembre, i a la qual l’Ajuntament s’hi ha adherit. Així una de les accions serà que totes les persones adultes que venguin amb bicicleta rebran un obsequi. També a partir de les 19 h hi haurà activitats pels infants

Pel que fa a l’inici del curs escolar, ahir (per dimecres dia 5) es va celebrar la reunió informativa amb els pares i mares de l’escoleta municipal d’infants Flor de Murta; avui (per dijous 6) i demà (per divendres 7) hi haurà la reunió personalitzada amb els pares i l’equip educatiu de referència per l’inici del curs els proper dia 10 de setembre. Com sempre hi haurà un període d’adaptació per als infants: L’equip educatiu establirà els períodes d’adaptació específics per a cada infant d’acord amb les seves necessitats. El servei de menjador es prestarà a partir del 17 de setembre de 2018.

Aprofitant la informació de l’inici del curs escolar, la batlessa Maria Antònia Mulet en nom de l’Ajuntament, va fer constar en acta un agraïment a la tasca que durant aquests darrers anys com a coordinadora ha duit a terme na Xisca Maria Oliver i que aquest curs ha començat una nova etapa a la seva feina com a mestre de infantil, també a l’escoleta d’infantil del ceip Pare B. Pou. “Moltes gràcies per la seva feina, dedicació ja que gràcies a ella com a coordinadora i a la resta d’educadores podem dir que a Algaida hem tingut i tenim una escoleta municipal d’infants que es tot un referent en educació de 0 a 3 anys; i per tot això per una part agrair la tasca a na xisca i desitjar-li molta sort a la seva nova etapa i també donar la benvinguda a la nova coordinadora Cati Vich que vegent les ganes i la il·lusió que te, estam més que convençuts que l’escoleta seguirà fent la bona feina com fins ara” va afirmar la batlessa.

També es produirà l’inici curs escolar escola municipal de música el proper dilluns dia 17 de setembre comencen les classes Enguany el nombre d’alumnes fins ara és d’uns 225, uns 15 més que any passat. Cal destacar que enguany hi ha 20 alumnes que es faran el curs preparatori per accés al grau elemental del conservatori i per tant, esperem que a els hi vagi molt be.

La batlessa va informar de la carta rebuda per la consellera de Salut arran de la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular el dia 7 de juny i que es va aprovar per unanimitat.

Mulet va fer transmetre l’agraïment del President de l’Associació de Gent Gran d’Algaida, Pina i Randa a l’Ajuntament i concretament a la regidora de serveis socials i a Algalia en nom de l’associació i dels 40 associats que durant el mes juliol i primera quinzena mes agost han pogut participar al curs d’Aquagym a les piscines municipals

La Batlessa Maria Antònia Mulet va recordar que aquest dissabte se celebrarà la tercera edició de la nit de l’art, enguany tot un èxit on hi participen uns 100 artistes, entre ells un nombre elevat d’artistes del municipi així com altres d’altres indrets, tant de les illes com de fora; així com diferents actuacions musicals i tallers a diferents indrets del poble. Esperem que el temps ens acompanyi i que tots i totes puguem disfrutar d’aquesta nit de l’Art. Mulet destacà l’exposició Espai Francesc Iraola al pati de l’Ajuntament. Es tracta d’un homenatge a Paco Iraola amb motiu del 20è aniversari de la mort d’aquest artista que durant molts d’anys va viure al nostre municipi.

També la setmana que ve ja comencen les festes de Pina de Sant Cosme i Sant Damià, amb la fira de dissabte horabaixa / vespre i altres actes.

Finalment la batlessa Maria Antònia Mulet, i de part de tot l’equip de govern, va voler fer un agraïment molt especial a totes les persones, entitats i associacions que han participat i col·laborat amb tots els actes de les festes d’estiu del nostre municipi; a Algaida, Pina i Randa. També un agraïment a la feina del personal de l’Ajuntament: funcionaris, dones de neteja, brigada municipal, policia local, protecció civil i Guàrdia civil i altres, sense tots ells i elles i sense la seva dedicació i predisposició vos podem assegurar que les festes no anirien endavant, ja que la seva feina es més quan tots els altres sortim de festa i d’esbarjo. Per tant, moltes gràcies a tos ells i elles per tot.

Precs i Preguntes.

Rafel Oliver del PP demanà pel desperfecte del llamp a Pina a l’enllumenat públic. Jaume Lliteras va respondre que hi havia 30 fanals afectats a diferents dels carrers i que aquesta setmana havien arribat els recanvis i que a partir del proper dilluns les posaran.

Oliver demanà pel solapament de dues activitats a la placeta de l’església durant les festes de sant Jaume amb el Torneig de truc i una presentació d’un llibre de l’OCB, i que havia creat una cert malestar. El regidor Jaume lliteres va dir que aquest solapament, potser fos fruit d’un malentès, però que ambdues entitats sabien de l’existència dels dos actes i els que havien semblat bé.

El PP demanà pel tema de l’atenció del servei de Correus als veïnats de Pina, que ara depenenen de la Oficina de Sineu i si l’Ajuntament havia fet alguna carta o no. Mulet va respondre que s’ha entrevistat amb la nova responsable i diu que des del consistori es faci l’escrit però que la solució no és fàcil.

També va demanar per la moció que ells havien presentat fa un any sobre la neteja dels torrents del municipi i “que veu que no s’ha fet res”. La batlessa Mulet va afirmar que ara la situació era pitjor, ja que no només no s’ha fet net sinó que a Algaida sembla que no són dels municipis prioritaris amb els doblers que han arribat des de Madrid. De fet, prosseguí Mulet, en el pressupost de 2018 està inclosa una partida per netejar el torrent de son Capellà, però que des de Recursos Hídrics del govern consideren que és millor no netejar-lo per no provocar problemes allà on desemboca el torrent. La batlessa va demanar-los un informe on s’especificàs aquesta conclusió. També va mostrar la seva preocupació pels torrents de Castellitx i de Pina.

Finalment Rafel Oliver va demanar pel tema dels moscards a Algaida “que de cada vegada nhi ha més”. Jaume Lliteras indicà que se fan els tractaments i Oliver diu que se mirin els imbornals i zones enjardinades. Lliteras digué que ja se fa però que els ho recordarà perquè s’hi intensifiqui la feina. La batlessa va recordar que l’Ajuntament no pot actuar dins àmbits privats i per tant continuen amb les campanyes de consciènciació.

Tomeu Ballester no va presentar cap pregunta al plenari.

Abans de cloure el plenari, la batlesa va informar als grup de l’oposició de la desestimació d’una denúncia per infracció urbanística realitzada per una ciutadana en contra de l’obertura d’un portal a un carrer. A la denúncia presentada, segons va dir la batlesa, s’afirmava que s’havia informat a l’oposició d’aquesta suposada irregularitat urbanística. Els regidors de Més reconegueren que ells si que els ho havia dit, però en canvi els regidors del Partit Popular negaren el seu coneixement i fins i tot demanaren el nom de la persona que havia interposat la denúncia, deixant constància en acte que “els del PP no sabien res d’aquesta denúncia”. La batlesa Mulet va dir que volia fer-los-ho saber perquè apareixen citats. La denúncia fou desestimada d’acord amb els serveis jurídics, ja que l’obertura d’un portal és una llicència d’obra menor i no requereix altra tramitació que la comunicació prèvia i per tant no ha d’anar a comissió d’urbanisme, i que aquesta comunicació s’havia realitzat amb anterioritat a l’obertura, segons va explicar la batlessa als regidors de l’oposició.

I sense altra particular, s’aixecà la sessió a les 21:20 hores.

Redacció essaig.cat 

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d