Divendres, desembre 1, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari del mes de novembre

Primer dijous de mes i tal com es va establir a l’inici de la legislatura toca ple ordinari. A les 20 hores va donar inici el plenari amb l’assistència de tota la corporació municipal seguint els principis de distància i seguretat per mor de la Covid-19. Com sempre es va aprovar l’acta de la sessió anterior.

El primer punt important a debatre va ser la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per a la utilització de terrenys d’ús públic amb finalitats lucratives. En aquest sentit se suspenen les taxes d’ocupació de taules i cadires del bars i restaurants, així com de les paradetes dels mercats municipals durant el 2020. Això suposarà que el consistori deixarà d’ingressar al voltant de 4500 euros. S’aprovà per unanimitat

En segon lloc es va procedir a debatre la moció presentada pels grups municipals PSOE i MÉS per impulsar el servei de Policia Tutor. La batlessa Maria Antònia Mulet digué que és un reconeixement a la feina feta i Rafel Oliver del PP s’hi va adherir. També s’aprovà per unanimitat.

Després es va procedir a debatre la moció presentada pels grups municipals PSOE i MÉS de suport a l’Associació
ASJUBI40 (Associació de Jubilats amb més de 40 anys cotitzats), per tal d’eliminar els coeficients reductors en cas de jubilació anticipada que podria suposar perdre fins a un 40 % de la seva jubilació. En aquest cas, Rafel Oliver també es va mostrar favorable a la seva presentació i també va ser aprovada per unanimitat.

Control i Fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en dates 8 i 29 d’octubre de 2020 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver del Partit Popular es va interessar per:

 • Decret 3 respecte a l’aprovació de la nòmina del mes d’octubre, en la qual els policies locals han fet prop de 50 hores extres. La batlessa va respondre que hi ha hagut 3 policies locals de baixa. En aquest cas, l’informe ha estat favorable amb observacions. Vol fer constar en acte que no hi estan d’acord.
 • Decret 28 a la llista de factures hi ha una del pàrquing d’Es Porrassar de 8300 euros. La batlessa aclarí que es tracta d’un pagament anual
 • Decret 20: demana pel pagament d’un rellotge. Mulet va respondre que una persona que va caure fruit d’una rajola mal posada al carrer de Son Geant i que va reclamar a l’Ajuntament que se li abonàs el rellotge que s’havia espanyat per fruit de la caiguda.
 • Decret 41: sobre la llista de persones que reben ajudes. La TAG Maria Antònia Palou va explicar que en tractar-se d’informes confidencials no els hi pot remetre, però sí que poden anar a veure a l’Ajuntament.
 • Decret 42: decret de concessió de subvencions d’escoles d’estiu 2020. Es tractava segons Mulet, d’uns ajuts concedits per Consell de Mallorca per ajudar a les famílies a què poguessin dur els infants a les escoles d’estiu.

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

 • S’han convocat les Ajudes als estudiants universitaris o de cicles formatius de grau superior per al curs 2020-2021. L’Ajuntament d’Algaida convoca la concessió d’ajudes als estudiants universitaris o de cicles formatius de grau superior per al curs 2020-2021 de l’Ajuntament d’Algaida Les ajudes són de 180€ cada una, que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi d’Algaida que cursin estudis universitaris o cicles formatius de grau superior durant el curs 2020-2021. El termini per presentar les sol·licituds acaba divendres, dia 13 de novembre.
 • També hi ha la convocatòria de subvencions als esportistes locals per a la pràctica d’esports individuals. L’Ajuntament d’Algaida torna a convocar les subvencions als esportistes locals per a la pràctica d’esports individuals. L’objectiu és fomentar l’activitat esportiva realitzada pels esportistes individuals d’Algaida que participin en competicions esportives oficials d’àmbit insular, autonòmic i estatal, que no es trobin incloses en cap altre programa municipal de subvencions. La quantia de les ajudes econòmiques serà de 200,00 € cada una. El termini per presentar sol·licituds acaba dia 15 de novembre
 • Matances, s’ha publicat una nota interpretativa del govern sobre les mesures sanitàries: el nombre màxim de persones que hi poden assistir són 10 i el que són les feines, berenar i dinar s’han d’organitzar en grups bombolla de 6 persones. S’han de dur a terme a un espai orejat, manteniment de distàncies; mascareta i neteja mans
 • Visita als cementiris per la festa de tots Sants:  el protocol d’actuació per a la seguretat en general va ser un èxit a tots els cementiris, en el cas dels 3 cementiris d’Algaida cal destacar que hi va haver un compliment de les mesures excel·lent; per tant, volem agrair a tots els veïnats i veïnades d’Algaida, Pina i Randa aquest compliment, així com la feina feta per l’empresa que gestiona els serveis dels cementiris així com la col·laboració de protecció civil durant aquests dies. També donar a conèixer al ple municipal que a través de la FELIB, la consellera de salut del govern ens ha donat les gràcies i l’enhorabona a tots per la feina feta en vigilància i organització als municipis durant aquests dies; i tot ha estat possible en gran part als veïnats que han complit totes les mesures.
 • Al darrer ple de la mancomunitat del Pla celebrat dia 26 d’octubre per tractar el tema de projectes de manteniment del servei d’abastiment d’aigua i clavegueram a càrrec de la liquidació del 2019 (HIDROBAL) entre els projectes que es va aprovar hi ha un que afecta el nostre municipi i és la reparació al carrer tanqueta de part de la xarxa que pateix ja molts de desperfectes i per tant, pèrdues d’aigua; les obres tenen un cost de 30.829,39 € més IVA i seran executades al més aviat possible.
 • Des de la regidoria de promoció econòmica s’ha tornat a fer una compra de material per a mesures seguretat de la COVID 19 per a totes les empreses i comerços del municipi així com el tractament d’ozó per a la desinfecció de vehicles i/o espais.
 • En relació a la Mostra Gastronòmica i havent parlat amb els participants ens diuen que ha anat molt bé tenint en compte la situació actual i les restriccions amb relació als negocis d’hostaleria
 • Està a punt de sortir l’agenda de Tardor de què entre d’altres inclourà actes per la  celebració del 25N (dia internacional per a l’eliminació de la violència de gènere), actes per la celebració dia 30 de novembre, dia internacional de la ciutat educadora i altres actes de caràcter cultural i de joventut.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del Partit Popular va formular questions sobre la situación dels Pressuposts per a l’any 2021. La batlessa va dir que si no hi ha res de nou es presentaran en el mes de desembre.

Oliver va insistir Si aquests pressuposts es preveuen ajudes als comerços o baixada d’impostos. La batlessa digué que hi haurà ajuts perquè tothom s’hi pugui acollir. Mulet va dir que “aquests dies havia comparat taxes reduïdes a altres municipis i a Algaida és dels que la tenen més baixa” i per això s’optaria per uns ajuts i no per una baixada perquè això suposaria haver d’aprovar un canvi d’ordenança. El cap de l’oposició va dir que hi havia temps per aprovar-la i va plantejar si tampoc es preveia una baixada d’imposts generals als ciutadans. La batlessa va dir que no es poden abaixar més els imposts, perquè els fems no es poden baixar i les reduccions de l’Ibi que plantegen altres municipis suposa una reducció de 15 o 20 euros anual per habitatge, cosa que al cap de l’any son molt pocs doblers I que per això considerasen que era millar donar ajuts.

Rafel Oliver tambo va demanar si els projectes que s’han de fer o es tan previstos si no es podria encomanar als arquitectes del municipi. La batlessa prengué nota per escrit, però no es pronuncià.

La sessió acabà després de 50 minuts.

Redacció essaig.cat.

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: