Divendres, setembre 29, 2023
AlgaidaCoronavirusPinaRandaTradicions

Teniu pensat fer matances tot i la pandèmia de COVID-19? El GOIB ha publicat una nota interpretativa per “ajudar” a mantenir la tradició

Photo by Matthias Zomer on Pexels.com

La Conselleria de Salut i Consum ha emès una nota interpretativa que regula la celebració de matances com a acte d’auto abastiment carni i defineix una sèrie de mesures per a dur-les a terme en temps de pandèmia alhora que es manté un alt grau de seguretat d’evitació de contagi de COVID19.

Entre altres mesures en la nota s’explicita que:

 • L’animal ha d’haver estat criat per la persona titular de les matances
 • Els productes resultats han de ser a consum propi i està prohibida la venda de carn i altres embotits.
 • S’ha d’organitzar la feina de manera que es formin grups bombolla, d’un màxim de sis persones cada un.
 • S’ha d’organitzar la feina de manera que les distintes operacions es facin el més allunyat possible una de l’altra, amb l’objectiu de mantenir les distàncies de seguretat entre persones.
 • En cas d’operacions en què això no sigui possible, com és el cas de l’acte de sacrifici, una vegada conclòs, les persones s’han de fer enfora una de l’altra tan aviat com puguin, i mantenir-ne des d’aquest moment la distància de seguretat.
 • S’ha de procurar que aquelles operacions que impliquen proximitat entre persones, i que siguin evitables, s’evitin i que les que impliquen proximitat entre persones, quan sigui possible, les executin persones que són convivents.
 • Totes les activitats s’han d’executar a espais molt ben orejats. Si s’executen a locals susceptibles de ser tancats, s’han de mantenir les portes i finestres obertes.
 • En tot moment els participants han de portar mascareta que han d’anar substituint si aquesta s’embruta o banya.
 • En resten prohibides manifestacions de festa i altres activitats que no estiguin directament relacionades amb les operacions de la matança (sacrifici, desfer la carn, triar, tallar, picar, trempar, pastar, omplir, fermar i bullir quan pertoca, penjar).
 • En resta prohibida l’assistència a les matances de persones que no participen activament en les feines descrites.
 • Per berenar i dinar s’han de fer grups que no superin les 6 persones. En resta prohibida l’assistència de persones que no hagin participat en les feines descrites
 • S’ha de tenir a l’abast de les persones que participen en les matances dispositives per possible la neteja de mans amb facilitat.
 • En tot allò no especificat, és d’aplicació la normativa vigent, i específicament el Decret 34/2009, de 19 de juny, pel qual s’estableixen normes per al control sanitari d’animals de l’espècie porcina que es destinen al consum privat.

Així, com cada any, serà obligatori el control de triquinosi, que assegura que l’animal està en bon estat i per tant, la carn també hi estarà.

La conselleria de Salut considera que per poder dur a terme les tasques característiques pròpies de les matances s’han de menester, i en cap cas es podran superar les 10 persones, tal com s’estableix a la nota interpretativa que signa la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font Oliver.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: