Dimecres, desembre 6, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari de juliol de 2018

img_8312A les 20:45 es va donar el sus a la reunió plenària amb l’assistència de tots els regidores i regidores, i com és preceptiu es va aprovar l’acte de la sessió anterior.

El primer punt que tractaren fou una modificació de crèdit. En realitat és tracta d’una transferència de crèdit entre partides de distintes àrees de despesa. Es transferiren diferents partides, per valor de 57.567 euros, de les quals 35.567 procedeixen del sobrant de les obres de la gespa artificial del camp de futbol i que bon part es destinarà a comprar una furgoneta per la brigada municipal. S’aprovà per assentiment.

El següent punt fou el suplement de crèdit finançat amb RLT per amortització de préstecs. L’interventor va explicar que es tracta de cancel·lar quatre préstecs que encara que te l’Ajuntament i que caducaven d’aquí a uns anys i que davant el fet que no hi havia comissió de cancel·lació, s’havia preferit amortitzar aquestes préstecs per valor de 78.569,17 euros a càrrec del romanent de tresoreria. Amb aquesta amortització, l’Ajuntament només li resta un préstec per amortitzar que és el del Centre de dia i que encara reben els pagaments del Govern de les Illes Balears per fer front a aquesta despesa. S’aprovà per assentiment

La batlessa Maria Antònia Mulet informà que en els darrers mesos s’ha posat en marxa un Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament d’Algaida 2018-2022. S’han realitzat una sèrie d’entrevistes per veure el grau de satisfacció o / no dels treballadors municipals, respecte a horaris, llocs de feina, responsabilitats i remuneració. Els resultats de les enquestes han estat positius. El plenari aprova inicialment per unanimitat el present pla.

Seguidament la regidora de Més per Algaida Margalida Puigserver va presentar una moció per dinamitzar lingüística i culturalment el municipi. La moció demanava incorporar un partida als pressuposts de 2019 per promocionar l’ús de la llengua en el col·lectiu de persones nouvingudes i d’elaborar un reglament sobre l’ús del català a l’Ajuntament. Sobre aquests dos primers punts de la moció, l’equip de govern s’hi mostrà a favor.

Respecte als altres punts que feien més específics sobre cursos i tallers per a persones nouvingudes i activitats culturals per promocionar el català al poble, l’equip de govern manifesta la seva “sorpresa” perquè segons la batlessa Mulet “a Algaida amb aquest tema no se pareix de zero sinó que ja hi havia molta feina feta durant les dues legislatures anteriors”. La batlessa va cedir la paraula a la regidora de cultura Margalida Garcias que feu un repàs exhaustiu de totes les activitats culturals que se fan en llengua catalana, des dels tallers de lectura fàcil, uep con anam, contacontes infantilsa més de que tota la documentació municipal està en català com a llengua vehicular de l’Ajuntament. Garcias va dir que “tot sempre espot millorar, però més que plantejar oferir nous cursos i tallers, trobam més adequat parlar de continuar amb la tasca feta fins ara”, i demanaren incloure els punts 3, 4 i 5 dins el punt 1. Mulet els va dir que estan oberts a rebre idees per veure com treballar aquesta qüestió.

El Partit Popular per la seva banda va dir que “els de Més per Mallorca han volgut fer una moció per fer que tothom parli en català i sense dir-ho i s’han passat de frenada” i que ells estan d’acord en allò que en matèria de les dues llengües diu l’Estatut i que ja “estan satisfets” amb la tasca que en fa l’Ajuntament.

Puigserver va respondre que ells volien fomentar l’ús de la llengua pròpia però que cadascun xerràs com volgués i estarien d’acord a esmenar la moció perquè s’aprovàs. Amb les modificacions, tant el PSOE com Més hi votaren a favor mentre que el PP hi votà en contra

 

Control i fiscalització

En aquesta sessió plenària els representants del PP no formularen preguntes, però si ho feu Tomeu Ballester de Més. Va demanar pel contracte menor de neteja del CEIP Pare B. Pou. La batlessa va dir que se farà un reforç en la neteja de l’escola que ara han començat durant aquest juliol i que l’empresa aniria a fer neteja a partir de setembre 2 dies a la setmana els horabaixes.

Ballester també demanar un decret de clausura d’un local. La batlessa va respondre que s’ha hagut de clausurar la cuina d’un local que servia menjar calent tot i no tenir llicència i que si vol continuar amb aquesta activitat, ho haurà de legalitzar.

Informació municipal

La batlessa va procedir a donar la informació municipal.

  • Finalització de les obres d’eliminació de barreres arquitectòniques a l’inici del carrer de Palma i Quarterada per a millorar l’accessibilitat, la circulació i la seguretat dels vianants.
  • Aquesta setmana passada es va penjar a la nova plataforma de contractació  del sector públic del Ministeri d’Hisenda l’expedient i plecs de l’obra de substitució i millora de les pluvials del cementiri d’Algaida, amb un pressupost de 75.059,25 €
  • Els passats 26 i 27 de juny es va fer el procés de matricula de l’Escola Municipal de Música d’Algaida pel curs 2018/2019 i tal com ja vàrem fer l’any passat els horaris de les assignatures  individuals s’assignaran a partir del sorteig de la lletra de l’abecedari que fou realitzat a l’Ajuntament dia 4 de juliol i s’ha publicat a la pàgina web, la lletra N.
  • S’han publicat la llista definitiva d’alumnes matriculats a l’escoleta municipal Flor de Murta i pugen a 60 infants, són 5 menys que el curs anterior, però no afecta a la dotació de persona.
  • L’ajuntament s’ha adherit un any més al programa SOIB visibles 2018. el proper dia 9 de juliol i fins gener començaran dos perfils de treballadors: un peó i manteniment i un auxiliar administratiu i un altre persona de peó d’obra i manteniment a partir de gener de 2019, també per sis mesos. També s’ha adherit a una contractació subvencionada per dones amb atur de llarga durada que començaran la setmana que ve i fins al desembre com a agranadores. Tots els contractes van associats a que els treballadors/es contractats facin cursos de formació.
  • Aquests dies també ja han acabat o están a punt d’acabar els 3 joves qualificats que durant 7 mesos han fet feina a l’Ajuntament. La Batlessa va agrair la feina a na Maria, n’Àlex i a na Maria Coloma, 3 joves del nostre municipi que dins els seus tres àmbits (educació, mon jurídic i mon informàtic), s’han implicat i aportat molt i els desitjà molt sort.
  • Després de la moció presentada pel Partit Popular en relació al tema de la consulta de pediatria durant els mesos d’estiu a Algaida i també el tema de la consulta metge a Pina i  Randa, es va posar en contacte amb l’Ajuntament el coordinador del centre de salut de Llucmajor per informar de les millores per aquest estiu: enguany la primera quinzena de juliol consulta habitual  de pediatria a Algaida; a la segona quinzena s’hauran de desplaçar a Llucmajor i el mes d’agost es farà consulta de pediatria durant 3 dies sencers a Algaida i no només mig matí com fins ara; A Pina  hi haurà consulta de metge 1 vegada a la setmana però més hores respecte a l’any passat; la consulta d’infermeria queda igual. I l’altra novetat es que a partir del mes de setembre començarà un nou infermer a la ubs d’Algaida ; per tant durant l’any 2018 s’han augmentat els professionals sanitaris en una metgessa i un infermer i ja hem demanat que el 2019 la plaça de pediatria sigui diària. La batlessa va voler agrair a la gerència d’Atenció Primària i molt especialment al coordinador del centre de salut de Llucmajor per des del primer moment va fer feina per augmentar la plantilla de personal sanitari a Algaida ja que sabia que el nostre municipi ha augmentat de població i que era necessari anar dotant-los de més recursos humans.

  • Aprofitant el ple, en nom del consistori es va donar l’enhorabona a la nova junta de la gent gran encapçalada pel que es el seu nom president, Biel Vich Miralles i des de l’Ajuntament només desitjar-los molta sort, bon feina i que seguiran contant amb el seu suport. També es va voler fer un reconeixement a la junta que durant aquests darrers 8 anys han fet molta i bona feina perquè ‘’associació sigui viva , amb moltes activitats i sempre intentant arribar a tothom.

  • Finalment, la batlessa va voler donar l’enhorabona de part de l’Ajuntament a Rafel Puigserver Pou, pel premi del Consell Social de la UIB. Ell que era present, va prendre momentàniament la paraula per agrair-ho, tot recordant que el mèrit era de l’alumne Miquel Maimó Vidal que havia presentat un treball de molta qualitat.

  • Finalment la batlessa va informar d’alguns actes insititucionals de les festes de Sant Jaume i que tot i que rebran els saluda, es donassin per convidats.

 

Precs i preguntes

 

Aquest fou un dels moments de major tensió en el plenari. Rafel Oliver del PP va demanar per com havia quedat el servei d’escoleta municipal durant els quinze dies d’agost, que s’havia donat poca informació i poc marge de reacció als pares cosa que havia fet que un s’hagi donat de baixa. La regidora va dir que s’han apuntat 8 infants, i que el mínim ideal serien 10, però que l’endemà hi havia una reunió convocada amb els pares i que possiblement s’hauria d’ajustar el preu. Oliver trobà que 100 euros pels darrers quinze dies quan els primers quinze era 65 euros, era excessiu, cosa que la regidora va respondre que “es tractava d’una altre servei i que no podia tenir el mateix preu”. El PP va respondre que s’havien posat dificultats a aquest servei i la regidora va respondre que no, i que de cara a l’any que ve la cosa es faria d’una altra manera, però que s’havia donat la possibilitat fins i tot a tots els pares de l’escoleta. El debat se va encalentir i la batlessa Mulet va voler tancar la discussió, afirmant que hi havia hagut un error i que l’havien intentat solucionar però “no acceptam l’acusació del Partit Popular de què l’equip de govern posa traves a l’educació dels infants del poble”.

Oliver també va demanar pel canvi en el servei de correus ja que ara a Pina ha passat a dependre de correus a Sineu. La batlessa diu que va xerrar amb altres batles i que la situació té “mala ferida”, però que pot mirar de parlar amb els de correus. El PP troba que com Ajuntament s’havia de quelcom des del punt de vista institucional i la batlessa s’hi mostrà favorable.

En el torn de paraula de Tomeu Ballester  de Més per Algaida, Pina i Randa va demanar  per l’elevat nombre d’efectius de la guàrdia civil i amb armes llargues durant les verbenes, amb alguna intervenció amb gent del poble “exagerada”. L’equip de govern afirmaren que no sabien quins efectius enviarien però que s’havia demanat un reforç i davant els  els problemes que se detectaren va anar bé la presència policial.

Ballester demà també per les àrees d’aportació de residus que estan saturades. La batlessa va dir que hi havia hagut un reforç i que això només passava els dilluns.

Finalment, s’interessà per la màquina de neteja de camins, la batlessa va dir que continua fent feina i que saben que van endarrerits oferint que si saben de qualque camí prioritari que ho diguin.

Quasi una hora després de l’inici de la sessió plenària, aquesta va acabar.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d