Dimarts, octubre 3, 2023
AlgaidacarreteresmobilitatTrànsit

Presentat el pla d’actuacions per a la millora de la mobilitat del nucli d’Algaida

El passat mes de setembre es va presentar la diagnòsi de la situació del trànsit rodat en el municipi d’Algaida. Després de dos mesos de feina i d’anàlisi ahir dilluns 10 de desembre va tenir lloc la presentació de les propostes d’actuació per la millora de la mobilitat al nucli d’Algaida. Una presentació que comptà amb una escassa assistència de gent. Poca si es consideram que aquesta és una proposta que pot canviar de manera molt important la idiosincràcia de la circulació del poble.

A l’acte de presentació, la batlessa va agrair l’assistència de Ramon Anguita i Miquel Cremades de l’empresa Cinesi, la consultoria de mobilitat i transport que ha realitzat el pla.

Segons els responsables de l’empresa CINESI, consultoria de Mobilitat i transport, es proposen diferents accions a emprendre amb la intenció de millorar les condicions de la mobilitat al nucli d’Algaida, alineades amb els objectius de:
1.Proposar un model de mobilitat equilibrat i respectuós amb el medi ambient.
2.Dotar de protagonisme al vianant i un ús més racional i accessible de l’espai públic.
3.Garantir la seguretat i protecció de l’espai públic.
4.Millorar la qualitat vida dels ciutadans.

Per assolir aquests objectius inclou fins a 18 propostes com ara fer camins escolars, ampliar els aparcaments per a bicicletes i fomentar-ne l’ús, reordenar el trànsit, fomentar l’ús de vehicles elèctrics, condicionar bosses d’aparcament i controlar el temps de càrrega i descàrrega, entre altres.

Accedeix a la presentació del pla de mobilitat.

S’estableixen dues fases per a la priorització de les actuacions, vinculades al moment d’entrada en servei de la nova ronda. Unes accions pre-ronda considerades d’alta prioritat i que serien independents de la ronda, i unes altres actuacions que es farien un cop completada la ronda (post-ronda). També hi hauria actuacions en una fase preronda i una postronda.

Vianants

Es proposa elaborar un Pla d’Accessibilitat Universal on es contempli les actuacions de millora de la xarxa de vianants, així com les actuacions posteriors de manteniment. Entre les actuacions contemplades són la millora i ampliació de voreres, com també la millora de l’estat dels guals i passos de vianants.

rutesescolarsCreació d’itineraris segurs pels escolars implicant a l’escola, les famílies i l’ajuntament. A més, s’implicarà  als comerços per donar una sensació de seguretat i acompanyament. Per dissenyar-les es garantirà un  espai suficient, passos de vianants, pacificació del trànsit, restricció del trànsit, etc. A l’escola poden crear un logo que identifiqui aquests itineraris.

Transport públic i no contaminant

Es proposa ubicar nous aparcaments de bicicletes en aquells punts que actualment no en disposen a  l’exterior: l’escola, sa Plaça (reubicació i ampliació), els supermercats, els parcs infantils, sa Placeta, la plaça  de s’Església i el punt verd.

A més s’organitzaran jornades de conducció  eficient i segura en bicicleta, per a totes les edats.  Es posarà especial atenció al foment d’ús de la  bicicleta a l’escola i es crearan unes rutes segures  per a nins i nines.

Es proposa que l’Ajuntament faci arribar la petició al CTM d’estudiar la viabilitat de millorar la cobertura del  transport públic interurbà reubicant la parada de s’Hostal a ses Escoles, o fer-la més cèntrica. A més, es planteja que s’estudiï la viabilitat d’una nova línia de connexió amb Llucmajor, que passi per  Randa, i pugui connectar també amb Santa Eugènia i Sencelles, per passar també amb Pina. D’aquesta  manera, hi hauria una línia que connectaria tots tres nuclis d’Algaida. Cal tenir present que aquesta no és una competència municipal sinó del Govern que s’executa a través del Consorci de Transports de les Illes Balears (TIB)

Pacificació del centre

pacificaciocentreEn gran part de l’àrea urbana s’establirà una velocitat màxima permesa de 30 km/h. En els carrers de caràcter veïnal (especialment al centre històric) la velocitat màxima serà de 20 km/h.

Es proposa implantar un semàfor-radar a l’entorn escolar, al carrer de s’Estació de manera que s’augmenti la seguretat. Aquesta actuació comptarà amb dues fases d’execució.

Es proposa disposar d’una senyalització que faciliti l’entrada i sortida als aparcaments d’Algaida, alliberant la  zona cèntrica on es poden realitzar actuacions de pacificació, així com desviar tot el trànsit de pas a la nova  Ronda.

Per tal d’evitar que els vehicles s’endinsen fins el centre, es plantegen les següents accions: eliminació d’un dels sentits (Aigua, Cavallers, Nou, Sol, Campet, Son Arboç) i canvi de sentit de circulació (Colomer, Son Geant). Aquesta actuació comptarà amb dues fases d’execució. Es presenten dues alternatives en relació al carrer Nou (l’alternativa B suposaria l’establiment de doble sentit al carrer de Migdia).

Disminució dels nivells de contaminació i places d’aparcament

A través d’una plataforma Web es proposa realitzar campanyes de reducció del vehicle privat, compartint-lo quan els trajectes dels veïns i veïnes siguin més o menys comuns. A més es proposa augmentar el nombre de punts de recàrrega per al vehicle elèctric, donant cobertura total al municipi: Punt Verd, Supermercat Eroski i bosses d’aparcament.

Per una banda es proposa augmentar les places rotació. Per altra, reduir l’estacionament lliure al centre històric, que dificulten la circulació de vehicles d’emergència així com dels vianants i bicicletes. Així com davant de l’escoleta per garantir la seguretat al seu entorn.

Compatibilitzar la càrrega i descàrrega

carregaidescarregaA través de sistemes que localitzin els vehicles, registrats a una plataforma, els vigilants podrien fer un seguiment de l’estat de les places de forma eficient i altres usuaris transportistes podrien comprovar si les places estan lliures o ocupades. A més es proposa la ubicació d’un nou punt de càrrega i descàrrega al carrer de s’Aigua per reduir el trànsit de pas per sa Plaça. D’aquesta manera tindrien un accés ràpid pel carrer de s’Aigua (o Bartomeu Pou) i sortida per Cavallers.

Un pla obert

A la presentació la batlessa Maria Antònia Mulet va dir que “aquest és un pla que no s’aplicarà d’avui per demà, si no que serà a llarg termini”. Tanmateix, tot i que el pla s’ha presentat amb unes accions concretes és susceptible de fer-hi aportacions posteriors d’acord a així com evolucioni el poble.

Alguns dels pocs assistents demanaren sobre la possible peatonalització del centre històric. Tot i que cap dels assistents feren una defensa d’aquesta mesura si que plantejaren que a la zona de color verd (vegeu imatge de la pacificació del centre), potser seria possible una aplicació a aquests carrers de l’anomenada “prioritat inversa”, això vol dir que siguin els vianants el qui tenguin preferència i els cotxes a baixa velocitat qui els respectin.

A preguntes d’aquest digital sobre quan es podrien començar a aplicar aquestes mesures, la batlessa Maria Antònia Mulet va dir que a partir del gener i febrer perquè algunes d’aquestes mesures requereixen d’una inversió econòmica i que estarien contemplats en els pressuposts municipals de 2019.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: