Dilluns, desembre 4, 2023
Algaida

L’Ajuntament d’Algaida aprova el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima

El passat 9 de setembre l’Ajuntament va aprovar per Ple Municipal el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) conforme als compromisos adquirits amb la seva adhesió voluntària al pacte d’Alcaldes.

Aquest és un mecanisme per implicar a totes les administracions locals europees en l’adopció de mesures per afavorir l’estalvi energètic i les energies renovables. Els Ajuntaments signants, assumeixen el compromís de reduir com a mínim un 40% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2030 respecte l’any 2005 i l’adopció d’un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

En el pla s’inclouen 31 actuacions que permetran reduir 10.327.87 tones de CO2 del municipi i assolir l’objectiu de reducció del 40,7% de les seves emissions de GEH per l’any 2030. La majoria de les actuacions es dirigeixen principalment a reduir el consum energètic derivat de l’activitat de l’Ajuntament, però també al consum energètic d’altres sectors inclosos en el PAESC: domèstic, serveis, transport i gestió de residus. El cost de l’aplicació de les accions de mitigació és de 411.373,70 €.

Les accions que formen el Pla d’acció de mitigació són les següents:

 1. Monitorització del consum energètic dels equipaments
 2. Designació d’una figura de gestor energètic en els equipaments municipals
 3. Elaboració d’un manual de bones pràctiques ambientals
 4. Implantació del programa Euronet 50/50 a les escoles i/o en altres equipaments municipals
 5. Actuacions incloses en l’Informe de la visita d’avaluació energètica (VAE) a l’Ajuntament
 6. Actuacions incloses en l’Informe de la visita d’avaluació energètica (VAE) a la Sala Polivalent
 7. Actuacions incloses en l’Informe de la visita d’avaluació energètica (VAE) al Punt Verd i Magatzem
 8. Actuacions incloses en l’Informe de la visita d’avaluació energètica (VAE) a l’Escola de Música.
 9. Canvi d’il·luminació interior per altre més eficient en edificis municipals
 10. Compra d’energia verda certificada en equipaments municipals
 11. Certificats d’eficiència energètica dels edificis municipals
 12. Publicació de consums d’equipaments municipals
 13. Campanyes específiques per fomentar l’ús racional de l’energia i les energies renovables en el sector terciari
 14. Campanyes de sensibilització adreçades a la ciutadania vinculades amb la renovació de bombetes, electrodomèstics, millora dels aïllaments i compra d’energia verda
 15. Bonificacions fiscals en la llicència d’obres per a millores en l’eficiència energètica dels habitatges o la implantació d’energies renovables als habitatges
 16. Configuració d’estalvi als equips ofimàtica
 17. Millora del control de la calefacció amb la instal·lació d’una central de regulació electrònica amb sonda exterior i vàlvula tres vies en cada circuit
 18. Adequació temperatures de consigna
 19. Implantació d’instal·lacions solars fotovoltaiques als edificis i equipaments municipals per autoconsum
 20. Substitució de les làmpades de l’enllumenat per altres de més eficients
 21. Compra d’energia verda certificada en els quadres d’enllumenat públic i semàfors
 22. Limitació de la circulació al centre urbà, millora de la senyalització i creació de passos de vianants elevats
 23. Substitució de vehicles municipals per vehicles elèctrics
 24. Ús de la bicicleta per part dels serveis tècnics i de la policia municipal
 25. Elaboració d’un pla de mobilitat del municipi
 26. Renovació eficient del parc mòbil del municipi i diversificació energètica del sector
 27. Instal·lació de punts de subministrament elèctric per a vehicles
 28. Bonificació fiscal per als vehicles de baixes emissions (elèctrics, híbrids etc,)
 29. Campanyes específiques per incrementar el percentatge de la recollida selectiva
 30. Campanyes per reduir el consum domèstic d’aigua
 31. Establir un programa de reutilització i reparació

Per altra banda, el pla també contempla 12 actuacions d’adaptació al canvi climàtic que estan vinculades amb els següents sectors, que impliquen un augment de la resiliència del municipi davant el canvi climàtic. El cost de l’aplicació de les accions per a l’adaptació és de 127.700 €.

Les accions que formen el Pla d’acció d’adaptació són les següents:

 1. Redacció del Pla de Prevenció municipal d’Incendis (PPI)
 2. Campanya d’estalvi de consums d’aigua als equipaments públics i al sector domèstic
 3. Identificar i arreglar les fuites en la xarxa d’abastament i sanejament mitjançant sistemes de telegestió
 4. Xarxa d’hidrants optimitzada
 5. Aprofitament de les aigües de pluja i aigües regenerades
 6. Afectació d’un % de l’IBI (Impost sobre els Bens Immobles) per a destinar-lo a la conservació del patrimoni natural del municipi
 7. Control i prevenció de plagues (processionària, mosquit tigre, vespa asiàtica, etc.)
 8. Limitació de l’accés i senyalització a zones de risc
 9. Revisar les pòlisses d’assegurances contractades per l’ajuntament i garantir que donen cobertura a els riscos associats al canvi climàtic (sequera, inundacions, tempestes, etc.)
 10. Manteniment dels ponts i, accessos als serveis d’emergències
 11. Crear sistemes d’alerta ciutadana (early warning systems) per a onades de calor, de fred, llevantades i temporals de mar
 12. Restriccions de trànsit i regulació dels aparcaments municipals en situació de contaminació atmosfèrica

Amb aquestes actuacions, el municipi incrementarà la seva resiliència davant dels diferents riscos i impactes causats pel canvi climàtic.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: