Dissabte, setembre 30, 2023
AlgaidaPinaPressupostsRanda

Fins al 2 de desembre, ja podeu pagar els tributs municipals en període voluntari

Des del passat dimarts dia 1 d’octubre s’inicià el període voluntari de pagament de determinats tributs -com l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (Impost de Circulació ) i taxes municipals- corresponents a 2019, de 45 ajuntaments de Mallorca la recaptació correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), entre els quals s’hi troba el d’Algaida. El període de pagament voluntari finalitza el 2 de desembre de 2019.

L’ATIB recorda als contribuents que, per raons d’eficàcia, agilitat i seguretat, no es remeten avisos de pagament en paper. D’aquesta manera, la forma general per consultar, obtenir i / o pagar els rebuts és a través del Carter Virtual al portal de l’ATIB (www.atib.es), introduint el DNI / NIF i el codi de contribuent que s’ha anat enviant als contribuents, o la contrasenya triada pel contribuent en el moment d’accedir per primera vegada al Carter Virtual. Així mateix, si es disposa certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve, també es pot accedir mitjançant la Carpeta fiscal del portal de l’ATIB.

Els tributs es poden pagar per Internet, mitjançant:

  • el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti. [Accediu al pagament telemàtic];
  • A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Bankia; Banca March; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank, en el caixers automàtics de CaixaBank, Bankia i BBVA;
  • En les 26 oficines de recaptació, amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti.

Per evitar cues es recomana sol·licitar cita prèvia, ja sigui per internet al portal de l’ATIB o per telèfon (971 678 404). En el cas que no es tingui cita prèvia, l’atenció es farà atenent a la disponibilitat de l’oficina, tenint preferència les persones amb cita prèvia. Així mateix, per evitar desplaçaments, al portal de l’ATIB es posa a disposició de les persones interessades el servei de consultes i suggeriments per poder traslladar qualsevol dubte o qüestió en relació al pagament dels tributs.

Pel que fa als rebuts que tinguin el pagament domiciliat en una entitat bancària, s’informa que seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents a partir del 14 de novembre.

Un cop transcorregut el termini voluntari de pagament corresponent, respecte als contribuents que no hagin fet el pagament, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: