Dilluns, octubre 2, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari municipal del mes de febrer

Nota de redacció: actualitzada el dijous 20/2/2020. La moció sobre Educació del PP fou aprovada al no tenir cap vot en contra. Demana’m disculpes per l’error en la interpretació del moment del plenari.

Dijous 13 de febrer de 2020 a les 20 hores. Es tornà a convocar una sessió extraordinària del plenari de l’Ajuntament d’Algaida, amb l’assistència de tots els regidors a excepció d’Alex Artigues, per la qual cosa no es va poder sotmetre a votació la inclusió de l’ordre del dia d’una moció d’urgència del PP en suport als pagesos, ja que es requereix l’assistència de tots els regidors.

Després de l’aprovació de l’acta anterior, es va procedir a debatre la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Es tracta de reduir la bonificació del 95 % de la quota per obres de reforma de les antigues zones urbanes perquè la norma ha estat derogada. Rafel Oliver considera que tot i que està així s’hagués pogut mantenir. La Batlessa Maria Antònia Mulet afirma que en els darrers 5 anys només ho ha demanat una persona i que en principi després de l’aprovació definitiva del catalèg de patrimoni s’inclouran noves mesures per a l’exercici 2021. La moció fou aprovada amb els vots a favor del PSOE i Més per Algaida (9) i els vots en contra del PP (3).

Seguidament es va debatre la creació de la Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament d’Algaida. La batlessa va explicar l’objecte de la Comissió i les seves funcions d’aquesta comissió, que ahir dijous es va reunir per primera vegada, i seran “donar seguiment i participar en l’avaluació del Pla Intern d’Igualtat, impulsant la seva revisió” i “impulsar l’elaboració d’un Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat que promogui la igualtat de gènere amb visió estratègica des de les diferents àrees municipals des de l’enfocament de drets”. Aquesta comissió estarà integrada per: Margalida Puigserver, regidora d’Igualtat; Margalida Garcias, regidora de Cultura, Hisenda i Pressuposts; Joana Maria Jaume, regidora del PP (oposició); Pere Fullana, com a representant de l’organització sense ànim de lucre «Homes Transitant»; Isabel Maria Roca, com a representant del cos de funcionaris de l’Ajuntament d’Algaida i Laura Guillermo com a representant de la ciutadania interessada a formar part de la Comissió.  També hi haurà una representació tècnica i assessora externa. La creació de la comissió fou aprovada per unanimitat.

Finalment es va debatre la Moció presentada pel grup municipal Partit Popular relativa a les retallades en educació. Els acords de la moció establien:

PRIMER– L’Ajuntament d’ ALGAIDA es solidaritza i dóna suport als centres educatius en la seva lluita per aconseguir una plena autonomia pedagògica i financera per al correcte desenvolupament dels seus projectes educatius i de centre que redunden en una major eficàcia i eficiència educativa, adaptades en tot moment a les necessitats particulars de l’alumnat i de l’entorn social i cultural de referència.

SEGON– L’Ajuntament d’Algaida insta el Govern dels Illes Balears a la
devolució immediata de les partides bloquejades, pagant puntualment
l’assignació per a despeses de funcionament de centre, sense importar el
romanent de què disposin cada un d’ells.

Text de l’acord presentat pel PP

La Batlessa Maria Antònia Mulet en nom del PSIB va argumentar que no la votarien en contra per què estan d’acord en el primer punt de l’acord que fa referència a la solidaritat de l’Ajuntament d’Algaida amb els centres educatius, però no està d’acord amb la consideració de retallades, tot i que son conscients que la Conselleria d’Educació no ho ha fet del tot bé. Finalment la moció fou aprovada gràcies els vots a favor del PP (3) i l’abstenció dels PSOE i Més per Algaida.

Control i fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 21 de gener de 2020 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del PP es va interessar per la relació de factures. menors que havia hagut de signar la batlessa

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

 • El passat dimecres dia 5 de febrer es va incorporar  la nova Tècnica administratiu general , que després del procés  de la convocatòria de la borsa de treball de TAG que es va convocar i després del procés selectiu va quedar la borsa conformada per tres persones de les quals va quedar en primer lloc na Sara Encinas Cañadas la qual ocuparà aquest lloc de treball a l’Ajuntament; i per tant, se li donà la benvinguda.
 • A principi d’any es va firmar un conveni per establir la col·laboració entre els Ajuntaments de la Mancomunitat del Pla per a la provisió en règim de comissió de serveis , per circumstàncies especials amb motius de festes, fires i altres esdeveniments de caràcter similar i extraordinari , dels agents pel temps determinat de celebració de les festes o esdeveniments .
 • el dissabte 7 de març hi haurà un Intercanvi Juvenil entre el C19 d’Eivissa i Casal dels Joves d’Algaida (7 i 8 de març), organitzat pel Casal dels Joves d’Algaida.
 • Pel que fa a la proposta que el plenari va fer el passat octubre a la Direcció General d’Emergències i Interior de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques que lliuri als agents Pedro Oliver Gelabert i Bernardo Sureda Ballester la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc pels seus 30 anys de feina pel poble d’Algaida. Una vegada iniciat el procediment per concedir la creu al mèrit policial al dos agents es va nomenar un instructor i un secretari ( cap de policia i un funcionari de l’ispib). El propoer dimecres 26 de febrer a les 12 del migdia al Teatre la Unió de Son Servera es farà entrega de les medalles als dos agents en reconeixement a la seva tasca i a qui se’ls dona l’enhorabona.
 • Agenda de carnaval i mes de març 2020: el dijous 20 de febrer a les 11 h. hi haurà el Judici d’en Camestortes a càrrec dels alumnes del CEIP Pare B. Pou d’Algaida i a les 12.15 h. Rueta infantil i col·locació d’en Camestortes a la balconada de la Casa de la Vila. Organitzada pel CEIP Pare B. Pou d’Algaida i el Casal dels Joves d’Algaida. El dissabte 22 de febrer, Rua d’algaida a les 16.30 h i el diumenge a les 11 hi haurà la rueta a Pina.
 • El dissabte 29 de febrer a partir de les 9 del matí hi haurà les II Jornades de Patrimoni del municipi d’Algaida. Comunicacions, ponències i preparació de les I Jornades d’Estudis Locals del Municipi d’Algaida (novembre 2020). Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida amb el suport del Govern de les Illes Balears. Activitat inclosa dins els actes de  commemoració  del  Dia  de  les  Illes  Balears.  A  l’auditori  del  casal  Pere  Capellà
 • el cap de setmana del 7 i 8 de març h haurà una sèrie d’actes en relació al dia internacional de la dona, entre els que cal destacar les lectures del manifest a Algaida i Pina ( dia 8 ) i a Randa dia 7 a més de tot una sèrie d’activitats envoltant a la celebració d’aquest dia
 • Els dies 25, 26 i 27 de febrer de 2020 hi haurà Tallers  formatius  per  a  la  prevenció  de  la  violència  de  gènere  dirigit  als  grups  de  5è  i  6è  del  CEIP Pare Bartomeu Pou. Els tallers que es duran a terme al col·legi són: Violències masclistes i  tecnològiques;  Relacions  igualitàries  i  Noves  Masculinitats.  Activitat  inclosa  dins  dels  actes  de celebració del Dia Internacional de la Dona. Iniciativa organitzada per la Mancomunitat Pla de Mallorca amb el Fons del Pacte de l’Estat del Ministeri  de  la  Presidència,  Relacions  amb  les  Corts  i  Igualtat  i  l’IbDona  del  Govern  de  les  Illes  Balears. 

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del PP va fer al plenari de l’Ajuntament les següents qüestions.

 • Els permisos d’obra major van encara endarrerrits. La batlessa respongué que s’ha avançat molt i que ara es tramiten les obres d’abril de 2019, però també s’han de resoldre les deficiències dels projectes presentats amb anterioritat. Oliver demanà si no seria possible que s’augmentassin les hores dels arquitectes i la batlessa respongué que hi ha dies en què queden l’horabaixa per agilitzar les tramitacions.
 • Respecte a l’estat de la tramitació de la carretera Algaida – LLucmajor, la batlessa va dir que encara no havien passat per la Comissió de Medi Ambient però que segons li han dit els treballs tècnics estan molt avançats.
 • Estat de la vorera del parquing de sa Tanqueta i del pàrquing de sa Serradora. La batlessa respongué que no es possible fer una vorera nova a l’aparcament de sa Tanqueta, perquè la propietat del solar està tramitant la possible urbanització d’aquella zona i tanmateix s’haurà de recantejar i fer voravies noves. No obstant això, si que miraran de fer-hi qualque arranjament per millorar-ne l’estat.
 • A la pregunta de quines seran les actuacions incloses dins el Pla d’obres i serveis per al 2020, la batlessa respongué que està prevsit eixamplar les voreres del carrer de s’aigua que amb el pla de mobilitat es preveu que sigui d’un sol sentit. També la zona de la creu de Pina per donar continuitat a l’ampliació de voreres fetes amb els pluvials. Les obres han d’estar acabades abans del 31 de desembre.
 • També s’interessà per quan es faran les obres previstes dins les ajudes de la borsa d’allotjaments turístics i que consisteix en empedrar el carrer del Rei, Mesquida i placeta des Sitjar. La batlessa digué aquesta setmana s’ha signat el conveni i que hi ha quatre mesos de licitació i després podran començar les obres.
 • Finalment i respecte a l’obertura del camí de s’estació, la batlessa va dir que l’esperen per a finals de febrer i que es molt necessària perquè afecta molt a la circulació dels cotxes i del transport públic.

La sessió va finalitzar abans de les 21 hores del vespre.

Redacció essaig.cat.

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: