Dissabte, desembre 9, 2023
AlgaidaCoronavirusPinaRanda

Com serà la desconfinament? Quan s’aplicarà i què es podrà fer?

Ahir el president del govern central Pedro Sánchez va presentar el pla de desconfinament que serà gradual, asimètric territorialment i sense dates límit. i que planteja un aixecament progressiu de les restriccions en quatre fases. 

Al principi les mesures encara seran restrictives, però a poc a poc s’aniran suavitzant. La desescalada, que ha de començar dilluns que ve, 4 de maig, es podria allargar un mínim de sis setmanes i un màxim de vuit, en funció dels efectes de la nova mobilitat en la corba. En principi, s’espera que cada fase tingui una durada de dues setmanes –menys la fase 0, que podria ser només d’una– i es calcula que tot el pla pugui complir-se a finals de juny. Dependrà de la situació epidemiològica dels territoris, però a grans trets aquestes són algunes de les activitats que es permetran en les quatre fases de desconfinament. Formentera serà la primera illa balear que passarà directament a la Fase 1.

Entre aquestes exigències sanitàries està tenir garantides llits a les UCI , que el nivell de contagis per coronavirus no sigui superior a un percentatge determinat però no concretat encara o comptar amb equips de respiració suficients, entre altres paràmetres.

Balears es troba en una situació òptima, per això el Govern de les Illes Balears ja es prepara per a aquesta tornada a la nova normalitat de la qual parla Pedro Sánchez a partir de el mateix dia 11 

Fase 0: Cita prèvia als comerços i serveis i preferència per als més grans de 65 anys

Comença el dilluns dia 4 de maig i es permetrà la sortida del domicili només per fer aquelles activitats que es consideren de baix risc per a la salut pública. Així es permetrà:

 • Àmbit laboral : teletreball preferent, en lasempresas i llocs on sigui possible. Esglaonament a l’entrada i sortida de centres de treball.
 • Àmbit personal : al costat de la possible adopció de mesures extraordinàries addicionals a les illes que ja estiguin en condicions de accedir a la Fase I, passejos de nens, gent gran i convivents.
  • Atenció d’horts familiars, d’autoconsum, municipals, sempre que estiguin en el mateix terme municipal que el d’el domicili, o un adjacent i s’adoptin les degudes precaucions higièniques o de distanciament social.
  • Gestió de la mobilitat (flexibilitat d’hora punta, etcètera) per evitar aglomeracions. Reforç de missatges i cartelleria en zones amb possibles aglomeracions (estacions de tren, autobús, parades de metro i autobús, aeroports, ports) recordant distància de seguretat, mesures d’higiene. Recomanació alta de màscara en transports públics i tota mena d’activitats fora de la llar.
 • Serveis socials : Es completarà la incorporació de treballadors socials donada la seva importància en la protecció de col·lectius especialment vulnerables.
 • Educació : Es fomentarà l’educació online oa distància.
 • Comerç minorista i serveis : Obertura de locals i establiments amb cita prèvia per a l’atenció individual de losclientes. Aquests locals hauran de comptar amb taulell, mampara o, quan això no sigui possible, garantir el màxim de protecció individual. S’establirà un horari d’atenció preferent per a persones majors de 65 anys. Quan el servei professional requereixi tenir contacte amb el client serà obligatori l’ús de mesures de protecció com mascareta o guants.
 • Restaurants i cafeteries : Obertura de restaurants i cafeteries amb lliurament per emportar. Sense consum en el local.
 • Hotels i allotjaments turístics : No es permet activitat llevat d’excepcions ja regulades.
 • Activitats culturals i d’oci: Obertura d’arxius.
 • Esport professional i federat: Entrenaments individuals deprofesionales i federats. Entrenament bàsic de lligues professionals. Activitat esportiva sense contacte.
 • Esport no professional : Activitat esportiva sense contacte (anar en bici, córrer, patinar, surf, etc.) sempre que es faci de forma individual i amb la protecció adequada (distància, mascareta en esports no aquàtics, quan sigui possible).
 • Mobilitat urbana i periurbana : Increment progressiu defrecuencias en el transport públic, especialment en hora punta. Preparació de plans de mobilitat reforçada, incloent gestió de la demanda. En la distribució de l’ocupació es prestarà especial atenció a l’habilitació d’espais per a persones amb discapacitat.
 • Mobilitat terrestre de mitjana i llarga distància (tren i autobús) : Manteniment de les condicions actuals (limitació de nombre de serveis a l’30% respecte a el període normal). Especial atenció a l’habilitació d’espais per a persones amb discapacitat.
 • Transport marítim : Manteniment de les condicions actuals. Especial atenció a l’habilitació d’espais per a persones amb discapacitat.

Tanmateix, a partir de dissabte 2 de maig, la previsió del govern és que tota la població pugui sortir al carrer a passejar i fer esport. En aquest cas, es permetrà anar en bicicleta, córrer i patinar sempre que es faci individualment. 

Tothom que surti de casa haurà de dur mascareta, especialment si fa servir el transport públic, que haurà d’augmentar la freqüència de pas per minimitzar el risc d’aglomeracions.

Fase 1: Reobertura de terrasses i comerços amb l’aforament limitat al 30% 

A partir de la fase 1 (que s’iniciaria el dia 11 de maig) es permetrà el contacte social en grups reduïts de persones sanes i sense patologies prèvies. En aquesta fase es permetrà:

 • Àmbit laboral : Anàlisi de les exigències de prevenció de riscos laborals necessàries en les diferents activitats.
 • Àmbit personal : Mesures de protecció específica de tots els grups vulnerables en el desenvolupament de les mesures d’alleujament. Contacte social en grups reduïts per a persones no vulnerables ni amb patologies prèvies. Es permetran l as visites i reunions entre familiars i amics que visquin en una mateixa província.
  • Limitació d’ocupació dels vehicles privats, excepte en persones que resideixin al mateix domicili que podrien anar junts.
  • Vetlles per a un nombre limitat de familiars, amb protocols de distància física i seguretat.
 • Serveis socials : Reactivació progressiva amb atenció prioritària a col·lectius més desfavorits. Atenció a les persones amb discapacitat, les teràpies d’atenció primerenca, ocupacionals, de rehabilitació i psicosocials.
  • Atenció domiciliària i seguiment continu a persones grans que no visquin en residències.
 • Educació : Els centres educatius obriran per a la seva desinfecció, condicionament i el treball administratiu i preparatori dels docents i personal auxiliar.
  • Obertura d’Universitats per a la seva desinfecció, condicionament i per gestions administratives i d’investigació. Obertura de laboratoris universitaris.
 • Ciència i innovació : Reobertura gradual d’instal·lacions cientificotècniques que van quedar tancades a la primera fase de la pandèmia. Es podran celebrar seminaris i congressos científics, respectant distància social de més de 2 metres i demenos de 30 assistents garantint protocols de seguretat.
 • Comerç minorista i serveis : Obertura generalitzada dels locals i establiments comercials que no tinguin caràcter de centre o parc comercial (no altera l’activitat dels que han pogut seguir oberts). Aforament limitat a l’30%. Es garantirà una distància mínima de 2 metres entre clients. Quan això no sigui possible, es permetrà únicament la permanència d’un client.
  • S’establirà un horari d’atenció preferent per a persones majors de 65 anys. Quan així ho proposi l’ajuntament corresponent, també podran reiniciar la seva activitat els mercats a la via pública, amb condicions de distanciament entre llocs, i delimitació de l’mercat ambulant per correcte control de l’aforament per les forces de seguretat. Limitació inicial a el 25% dels llocs habituals o augment de superfície per assegurar distàncies.
 • Restaurants i cafeteries : Obertura de terrasses amb el 30 per cent de taules permeses en anys anteriors o amb més taules si l’ajuntament permet més espai disponible i amb un increment proporcional d’espai per als vianants en el mateix tram de la via pública.
 • Hotels i allotjaments : Obertura sense utilització de zones comunes i amb restriccions, per exemple, en restauració.
 • Agricultura : Obertura d’activitats agroalimentari i pesquer que mantenien restriccions. Les activitats comercials agrícoles i ramaderes es regiran per les regles de comerç minorista.
 • Cultura i lleure : Actes i espectacles culturals de menys de 30 persones en llocs tancats (amb 1/3 d’aforament). Actes i espectacles culturals a l’aire lliure de menys de 200 persones (asseguts i mantenint la distància necessària).
  • Museus (només visites, no activitats culturals) 1/3 aforament amb control d’aglomeracions en sales. Biblioteques (préstec i lectura amb limitació d’aforament).
  • Turisme actiu i de natura per a grups limitats de persones.
  • Producció audiovisual i rodatge de cinema i sèries.
 • Esport professional : Obertura de centres d’alt rendiment amb mesures d’higiene i protecció reforçades i, si és possible, torns. Entrenament mig en lligues professionals.
 • Esport no professional : Instal·lacions esportives a l’aire lliure sense públic (per a esports sense contacte com atletisme, tennis).
  • Activitats esportives individuals amb prèvia cita en centres esportius que no impliquin contacte físic ni ús de vestidors.
 • Llocs de culte religiós : Limitació de l’aforament a un terç.
 • Mobilitat urbana i periurbana : Transport públic en entorns urbans i interurbans a nivells d’oferta de serveis de l’80- 100%. Mesures de gestió de la demanda de viatgers. S’establirà un factor d’ocupació de referència.
 • Mobilitat terrestre de mitjana i llarga distància (tren i autobús): Manteniment de les condicions actuals (limitació de nombre de serveis a l’30%). Limitació d’ocupació a el 50% dels vehicles. Prohibició de càtering en trens.
 • Transport marítim : Es mantenen les condicions actuals, llevat que s’acordi alguna cosa diferent amb les comunitats i ciutats autònomes afectades en el grup de treball. Ocupació de l’50% en butaca o separació de butaques a més de 2 metres. Ocupació de l’100% en cabines sempre que siguin ocupats per persones que resideixin al mateix domicili.

Fase 2: Obertura d’algunes escoles, viatges a la segona residència i bodes amb limitacions

Aquesta fase 2 s’iniciaria el proper 25 de maig si es donen les condicions, i suposaria

 • Àmbit personal : Continuarà l’establiment de mesures de protecció específica d’un nombre reduït de grups vulnerables en el desenvolupament de les mesures d’alleujament. Contacte social en grups més amplis per a persones no vulnerables ni amb patologies prèvies.
  • Es permeten els viatges a segones residències a la mateixa província, els casaments per a un nombre limitat d’assistents i les sales de vetlla per a un nombre menys limitat de familiars, amb protocols de distància física i seguretat.
 • Serveis socials : Visites d’un familiar a persones amb discapacitat en residències i habitatges tutelats (excepte en el cas de les residències de gent gran).
 • Educació : Obertura d’infantil fins a 6 anys per a famílies que acreditin que els progenitors han de realitzar un treball presencial sense possibilitat de flexibilitat, sempre amb limitació d’aforament.
  • Amb caràcter voluntari per als alumnes, els cursos terminals (4ºde ESO, 2n de Batxillerat, 2n de FP de grau Mitjà i Superior i darrer any d’Ensenyaments de règim especial) començaran amb divisió dels grups de més de 15 estudiants a l’50% per assistència altern o en semigrups paral·lels.
  • Es permet l’obertura dels centres d’educació especial, i l’assistència dels alumnes tindrà caràcter voluntari.
  • Celebració de la PBAU.
  • Els centres educatius prepararan programes de reforç educatiu a desenvolupar en el centre per als alumnes no esmentats anteriorment.
 • Ciència i innovació : Seminaris científics o innovadors, respectant distància social de més de 2 i de menys de 50 participants, garantint el compliment de protocols de seguretat.
  • Obertura de les residències per a investigadors supeditada a lascondiciones establertes per als establiments hotelers.
  • Obertura a el públic dels Museus de Ciència i Tecnologia i de les Cases de la Ciència, sota les mateixes normes vigents per losdemás museus i centres culturals.
 • Comerç minorista i prestació de serveis : Obertura a el públic dels centres o parcs comercials, prohibint la permanència a les zones comunes o àrees recreatives. Aforament limitat a l’40%. En qualsevol cas, s’haurà de garantir una distància mínima de 2 metres distància entre clients. En els locals en els quals no sigui possible aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins de el local d’un client. S’establirà un horari d’atenció preferent per a persones majors de 65 anys.
  • En mercats a l’aire lliure o ambulants, es pot ampliar el nombre de llocs que poden operar a una tercera part dels habituals, o distància de separació similar amb augment de superfície, amb les mesures assenyalades en la Fase I.
  • Obertura dels centres educatius i de formació (autoescoles, acadèmies) que no estiguin inclosos en els apartats d’Educació i Ciència, amb mesures de distanciament i higiene.
 • Restaurants i cafeteries : Consum al local amb servei a taula amb garantia de separació entre clients en taula i entre taules, excepte discoteques i bars nocturns. Limitació a un terç d’aforament i consum només asseguts o per emportar.
 • Hotels i allotjaments : Obertura de zones comunes limitades a 1/3 d’aforament excepte hostaleria, restaurants i cafeteries que s’han de subjectar a les restriccions previstes.
 • Agricultura : Represa de caça i pesca esportiva.
 • Cultura i lleure : Cinemes, teatres, auditoris i espais similars (amb butaca preassignada) amb una limitació d’aforament d’un terç.
  • Monuments i altres equipaments culturals (només visites; no activitats culturals) 1/3 aforament. Sales d’exposicions, sales de conferències i sales multiús 1/3 aforament, amb control d’aglomeracions.
  • Actes i espectacles culturals de menys de 50 persones en llocs tancats (1/3 d’aforament). Actes i espectacles culturals ide lleure a l’aire lliure de menys de 400 persones (sempre que sigui assegut i mantenint la distància).
  • Turisme actiu i de natura per a grups més amplis de persones.
 • Esport professional i federat : Entrenament bàsic en lligues no professionals federades. Entrenament total en lligues professionals. Reobertura de campionats professionals mitjançant partits a porta tancada o amb limitació d’aforament, que poden ser retransmesos.
 • Esport no professional : Espectacles i activitats esportives a l’aire lliure amb aforament limitat, en termes similars a les activitats culturals i d’oci.
  • Instal·lacions esportives en espais tancats sense públic (només per practicar esports en què no hi hagi contacte o el risc de contagi sigui baix).
 • Llocs de culte religiós : Limitació de l’aforament a l’50%.

Fase 3: Discoteques, platges, públic en esdeveniments esportius i treball presencial

En aquesta fase que si les condicions són òptimes s’iniciaria el proper 8 de juny, ja es permetria

 • Àmbit laboral : Protocols de reincorporació presencial a les empreses per a l’activitat laboral (ús de EPI i / o altres mesures deseguretat), amb horari escalonat i garanties de conciliació.
 • Àmbit personal : Mesures de protecció específica de grups vulnerables puntuals en el desenvolupament de les mesures d’alleujament. Contacte social per a persones no vulnerables ni amb patologies prèvies.
  • Vetlles per a un nombre més ampli de persones, amb protocols de distància física i seguretat. Noces per a un nombre més ampli d’assistents.
 • Serveis socials : Previsió de desescalada i revisió de el model de residències de gent gran.
 • Ciència i innovació : Seminaris, congressos i fires científiques o d’innovació, respectant distància social altres de 2 metres i menys de 80 persones, garantint el compliment de protocols de seguretat.
  • Activitats de divulgació cientificotècnica, tallers informatius, amb les restriccions necessàries.
 • Comerç i serveis : S’aixeca la prohibició d’utilització de les zones comunes i zones recreatives dels centres comercials, amb aforament limitat a el 50% i distància de seguretat de 2 metres.
  • Els mercats a l’aire lliure podran incrementar la seva activitat fins a aconseguir el 50% dels llocs o augment de superfície que permeti distància similar entre llocs, a criteri dels ajuntaments que han de garantir la distància de seguretat de 2 metres entre les persones.
 • Restaurants i cafeteries : Per a locals, s’estendrà l’aforament d’un màxim d’un 50% de la seva capacitat. Es permet gent de peu amb separació mínima de 1,5 metres entre els clients de la barra.
  • En terrasses es limitarà a el 50% de les taules permeses en anys anteriors, o més si l’ajuntament permet més espai respectant la proporció taules / superfície de l’50%. Discoteques i bars nocturns amb aforament màxim de 1/3.
 • Hotels i allotjaments : Obertura de zones comunes limitades a la meitat de l’aforament excepte hostaleria, restaurants i cafeteries que s’han de subjectar a les restriccions previstes per a aquest sector.
  • Les activitats amb un terç d’aforament en fase II podran passar a la meitat d’aforament en aquesta fase. Sales d’arts escèniques i musicals amb una limitació d’aforament d’un terç.
  • Actes i espectacles culturals de menys de 80 persones en llocs tancats (1/3 d’aforament).
  • Places, recintes i instal·lacions taurines amb una limitació d’aforament que garanteixi una persona per cada 9 metres quadrats.
  • Actes i espectacles culturals, parcs temàtics i d’oci a l’aire lliure de menys de 800 persones (sempre que sigui assegut i mantenint la distància necessària).
  • Turisme actiu i de natura. Platges, en condicions de seguretat i distanciament.
 • Esport no professional i federat : Entrenament mitjà en lligues no professionals federades.
 • Esport professional : Espectacles i activitats esportives a l’aire lliure amb aforament menys limitat, en termes similars a les activitats culturals i d’oci d’aquesta fase.
  • Espectacles i activitats esportives en espais tancats (només per practicar esports en què no hi hagi contacte o el risc de contagi sigui moderat, com una pista de patinatge). Públic limitat a 1 persona per cada 20 metres quadrats. Partits amb un màxim d’un terç d’aforament, garantint sempre la separació de seguretat entre els espectadors i activitats esportives a l’aire lliure o amb un màxim de 1/3 de l’aforament de gimnasos, sense ús de vestidors.
 • Mobilitat urbana i periurbana: Tots els serveis de transport públic a el 100%.
 • Mobilitat terrestre de mitjana i llarga distància (tren i autobús): Possible increment de l’ocupació dels vehicles (autobusos i trens).
 • Transport marítim: S’elimina la limitació normativa de no embarcar passatgers en els ferris, en funció de l’evolució dels paràmetres sanitaris. S’autoritza activitats nàutiques d’esbarjo.

A partir de llavors, entorna a la darrera setmana de juny entraríem en la fase 4de la “Nova normalitat” que encara duraria i afectaria a altres activitats.

L’oposició ha criticat que el descofinament es faci per fases i no per dates com a la resta de països europeus. Els partits de dreta, sobretot el PP han criticat que no s’hagi negociat amb ells la posada en marxa del pla de desconfinament. Els partits nacionalistes critiquen la centralització i la tutela del govern central dins les fases del desconfinament.

Tanmateix, Sánchez va dir ahir que es tindràn en compte alghunes consideracions des les comunitats autònomes que “gestionaran” però no decidiran sobre el desconfinament. Una de les possibles mesures podria ser l’establiment de franges horaries de sortida de la població.

Tanmateix, s’haurà de veure com es concreten les diferents fases a partir de les ordres ministerials de Sanitat.

Redacció essaig.cat.

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d