Divendres, desembre 1, 2023
Algaida

Crònica del plenari del mes de juny

A les 19 hores del dijous dia 18 de juny i de manera telemàtica es va reunir l’Ajuntament d’Algaida en sessió plenària pública amb l’assistència de tots els regidors. A la foto hi falta en Llorenç Gil a qui no li funcionava la càmera frontal, després s’hi va poder afegir sense problemes.

Rafel Oliver del Partit Popular va voler canviar una tema de l’acta anterior referit a que no era correcte i va voler fer constar en acta que, a diferència d’aquesta vegada no se’ls havia avisat que el plenari es retransmetre’s per youtube i que i va dir “en 8 anys que som regidor mai havia vist intervenir a tots els regidors en un plenari”. La batlessa Maria Antònia Mulet va dir que el motiu era per venir de dos mesos sense plenari i que hi havia molts de temes de les diferents àrees, no perquè es retransmetés per Internet tot i va reconèixer l’error de no haver-los avisat.

Després es va procedir a debatre la modificació de Crèdit 09/2020: Transferència de crèdit entre partides de distinta àrea de despesa. Aquestes transferències venen justificades per la necessitat de reajustar el pressupost municipal per l’any 2020 davant la situació excepcional originada per la pandèmia mundial de la Covid-19 i es minven partides relacionades amb serveis, activitats o actuacions que molt difícilment es podrien dur a terme en el panorama actual, tal com Festes populars, Activitats esportives o actuacions d’entitats sense ànim de lucre. També cal esmentar la disminució de la partida destinada a transferències corrents a grups polítics municipals, atès la renúncia dels mateixos a percebre dites assignacions durant l’estat d’alarma.

Rafel Oliver va mostrar-se d’acord amb la modificació del crèdit i va demanar com es gestionaria “ja que s’han vist als regidors repartint aliments, etc” i volia saber si l’Ajuntament ha muntat un serveis socials paral·lels als de la Mancomunitat. Margalida Puigserver informà que la majoria d’aquestes ajudes s’han fet a partir de les iniciatives privades com Algaida Jove o particulars, però l’Ajuntament no dona cap mena d’ajuda a ningú sense l’autorització de les treballadores socials de la Mancomunitat. Rafel Oliver i batlessa coincidiren en esperar que aquesta partida sigui suficient.

La modificació de crèdit fou aprovada per unanimitat.

El decret urbanístic del govern i la moció del PP.

A la plenària hi va assistir Lluis Eustaquio, arquitecte municipal per tractar una pregunta dels falsos urbans a petició del Partit Popular i s’ha demanat que se fes aquesta intervenció abans de la votació de la seva moció. Segons Eustaquio el número de falsos urbans a Algaida és difícilment quantificables perquè la casuística és molt extensa, des de zones no pavimentades o els falten serveis fins a unitats d’execució. Cal dir que per falsos urbans hem d’entendre el sol urbà que no té serveis bàsics (pavimentació, enllumenat públic, abastiment d’aigua, clavegueram, electricitat). A Randa no n’hi ha cap. A Pina se veurien afectades el carrer perpendicular al del cementeri i algunes unitats d’execució. A Algaida quedarien possibles urbanitzar el carreró del retir o el paral·lel al Colomer, falsos urbans que no estan dins unitats d’execució. En el cas de les unitats d’execució, llevat les que s’estan executant ara, la resta a expenses del Consell queden suspeses de llicències. Na Rubina ja va ser declarada com a zona rústica no urbanitzable per la LUIB Es Porrassar no queda gaire clar si se podria urbanizar o no, però allà tenen un altre problema que és el tema dels pluvials. A preguntes d’Oliver demana si és possible en el cas d’Es Porrassar que l’Ajuntament hagués de pagar indemnitzacions als propietaris. Eustaquio respongué que s’ha fet seguint la normativa estatal pensant sempre en evitar que les administracions hagin d’indemnitzar amb la qual cosa creu que les unitats i projectes amb anys de tramitacions, sembla que se podran salvar per evitar haver d’indemnitzar.

La batlessa Mulet digué que s’havia començat a fer un estudi dels falsos urbans per veure si es podien convertir en urbanitzables, i que els “nostres falsos urbans” estan molt ben situats i que “és il·logic que no estiguin legalitzats”. Eustaquio afirmà que creu que el decret està pensat més en aturar les urbanitzacions que no els falsos urbans i les unitats d’execució a Algaida estan pensades per tancar la xarxa viària però es podrien veure’s “esquitxades”.

Seguidament va tenir lloc el debat de la moció de presentada pel grup municipal Partit Popular, sobre la no convalidació del Decret Llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears.

Rafel Oliver va dir que aquest decret condiciona la vida i el creixement econòmic del poble perquè la construcció és molt important al municipi. També va mostrar la seva preocupació per les zones APR que no s’hi podran construir. Maria Antònia Mulet va dir que trobaven que el decret llei no era la forma més adequada per tramitar aquest canvi, però no està d’acord en el rerefons de la moció que planteja que el creixement econòmic depengui de la construcció. També considera positiu, malgrat no haver estar consensuat amb els ajuntaments, la reducció de l’edificabilitat de la zona rústica, limitar a una piscina per parcel.la i que les instal·lacions de parc verd no compten dins el volum. Maria Antònia Mulet va dir que per tot plegat s’hi abstrindrien. Margalida Puigserver de Més va considerar que aquest decret que havia impulsat més era molt positiu i que evitar que es puguin urbanitzar zones inundables i que a Algaida n’hi ha. Puigserver va criticar que els socialistes s’abstenguin amb aquesta moció tenint que en compte que presideixen el govern que l’ha aprovada i que no lleva competències als Ajuntaments sinó que fa que el Consell ajudi als

Oliver va retreure a Més que un regidor del seu partit a Montuïri presentàs abans de l’aprovació del decret i que els pagesos també són propietaris i que hi estan afectats. A més a més, va defensar que el PSOE s’abstengui perquè mira pel bé del poble. Mulet va respondre que tot i que s’ha demanat la col·laboració dels ajuntaments, els més petits se fa molt difícil. L’abstenció la justifica en la manera com es tramiten els falsos urbans, tot i ser conscient que el PSOE governa a les Balears i al Consell de Mallorca, però que ells han mirat en benefici d’Algaida.

Oliver va demanar per canviar la moció canviant no convalidar per derogar el decret. El plenari va votar el canvi de la moció i va aprovar la moció per 4 vots a favor del PP, 3 en contra de Més per Algaida i 6 abstencions del PSOE.

Declaració institucional en favor del dia de l’orgull LGTBI

El plenari va votar a favor de la inclusió de la moció a la favor del col·lectiu LGTB i contra la homofòbia al plenari per unanimitat. Margalida Puigserver va llegir la moció i aquesta va ser aprovada per tant Algaida serà inclòs dins el pobles orgullosos.

Després es va donar compte del Pla Anual de Control Financer de l’Ajuntament d’Algaida per a l’any 2020, Aquesta és una de les accions que s’han de fer els interventors per controlar les despeses dels ajuntaments amb caràcter previ, però també de verificació de la despesa a posterior a través d’un control financer, tal i com va explicar l’interventor Joan Obrador.

Control i fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en dates 30 d’abril i 21de maig de 2020 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver del Partit Popular es va interessar pel contracte de neteja de camins públics per valor de 119.739,60 euros. Aquesta setmana s’ha obert les pliques d’aquest contracte que estava inclòs en els pressupostos de l’any 2020. La TAG jurídica digué que s’espera que se pugui adjudicar el mes de juliol. Mulet va aclarir a preguntes d’Oliver que

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les diferents qüestions:

 • Escoletes d’estiu amb una linia de subvencions per 12.000 euros per poder donar ajudes a les families empadronades a Algaida per poder anar a qualsevol escoleta d’estiu se faci o no en el municipi. Els requisits són estar en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica valorada pels serveis socials, en situació de desocupació i figurar inscrits a l’oficina de demanda d’ocupació o haver resultat afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l’activitat laboral amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19 i que s’hagin d’incorporar al seu lloc de treball. L ’import de la subvenció serà de 150 euros mensuals per activitats que durin tot un més i de 75 euros en cas de ser usuaris d’una quinzena. Enguany hi hara escoletes d’estiu a Algaida per part de l’AMIPA, a Pina a través d’Algaida’arts i una empresa a través del Casal de Joves per infants entre 12 i 16 anys. L’ajuntament tramitarà aquestes ajudes i ajudarà a aquelles families que no puguin fer front a aquestes despeses en tema de menjador escolar. Enguany es preveu que hi hagi uns 100 infants entre 3 i 16 anys interessats en participar-hi.
 • Subvenció de protocol de neteja de mesures higièniques d’escola d’estiu. Sembla que l’ajut anirà directa a les empreses que facin aquestes escoletes.
 • També ha començat la matricula online de l’escoleta infantil de manera online obert des de dimarts passat. Se pot demanar cita prèvia amb la coordinadora. Hi haurà 74 places disponibles. No saben si s’haurà de fer una redcció a partir de setembre.
 • Hi haurà servei de menjador escolar d’1 de juliol a 14 d’agost. Ara hi ha uns 12 infants apuntats i hi haurà ajuts econòmics per a les famílies que estiguin amb les dificultats similars que per a l’escoleta d’estiu amb una ajuda del 50 %.
 • S’han convocat ajudes per als autònoms. Hi ha dos línies d’ajudes: una per a despeses de digitalització i material higiènic i la segona d’acord amb un conveni es destinaran 14.000 euros que s’afegiran als 50.000 procedents del govern. Hi haurà una altra partida de 2500 euros per comprar un lot de productes de neteja per als centenar d’empreses que hi ha al municipi.
 • Aquesta setmana s’ha incorporat una agent de suport que ha posat a disposició de l’Ajuntament d’Algaida en el marc del pla “Mallorca reacciona” el Consell de Mallorca. Aquesta tècnica resoldran dubtes, gestions i tramitacions derivades de la crisi de la Covid-19 a comerços, empreses i autònoms del municipi. Disposa d’un espai des d’on ajudarà a autònoms i empreses a accedir a les diferents ajudes insulars, autonòmiques o estatals habilitades per fer front a la crisi de la Covid-19. També informarà de protocols de seguretat, fases de desescalada i tramitacions diverses, entre altres qüestions i novetats que puguin anar sorgint. S’ha de demanar cita previa i atèn dilluns, dimecres i divendres i ja ha vengut molta gent del municipi.
 • Des del dia 15 de juny, es pot sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital, una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.
 • La setmana passada es va repartir aliments a 25 famílies per part dels franciscans de Cura, cosa que va voler agrair. Com també a Mariana Salinas que s’han fet lots d’aliments d’uns 20 euros que s’han comprat als comerços d’Algaida. També ha començat a domnar ajudes a Montuiri. També vol agrair la recollida dels 500 kilos d’aliments recollits per Algaida Jove i totes les aportacions que ha fet Algaida Solidari.
 • Dilluns es varen obrir les piscines municipals amb  totes les mesures de seguretat que ens dicten els protocols degut a la crisi sanitària de la covid 19 com són: reducció d’aforament, separació de 2 metres com a mínim, els socorristes a l’arribada assignen l’espai a ocupar, s’ha de reservar plaça, habilitació d’entrada i sortida senyalitzada, reducció aforament als vestidors a 3 persones, subministrament d’hidrogel, desinfecció espais després de cada ús , desinfecció cada hora dels llocs amb més trànsit de persones i especialment als llocs amb elements d’acer inoxidable i cartellera,etc.
 • Dilluns comencen les obres de restauració de la creu de Pina, gràcies a un ajut dels fons FEDER de 13.870,47 euros. L’obra està cofinançada en un 50 % amb l’ajuntament. Està previst que la feina duri unes 3 setmanes.
 • Pel que fa ala suvenció del PAES 2019, s’ha procedit a fer el canvi a leds en l’enllumenat públic del carrer Pare Bartomeu Pou per un import de 11.688,60€. D’aquesta manera es passa d’un consum anual de 4600 kw a 2296 kw i de produir 1700 kgr de co2 a 883, apart de l’estalvi energètic.
 • Pel que fa als borsins oberts a l’Ajuntament:
  • el de aodl va acabar divendres dia 12 de juny i la previsió es a finals de juny i principis juliol es durà a terme el procés selectiu per poder començar a mitjans juliol.
 • Auxiliar administratiu ha acabat avui (per mateix dijous en què se celebrà el plenari), com vos podeu imaginar hi ha hagut molta participació degut a la crisis de la covid i el problema laboral i les previsions és que entre els terminis d’admissió d’aspirants ja sigui provisionals i definitives es faci a finals juliol l’examen. Però si s’allarga ja es farà per setembre perquè el mes d’agost trobam que no es adient fer un examen.
 • Policia local procés ordinari : dia 9 de juny es va fer la publicació en el BOE de la resolució, Ara hi ha obert el termini de presentació de sol·licituds fins el 7 de juliol i seguint la tramitació des de l’ISPIB es faran les proves selectives ja segur per setembre.
 • S’ha incorporat un auxiliar administratiu durant 2 mesos degut a l’allargament de la baixa de maternitat d’una de les funcionàries i la baixa d’un altre; la contractació s’ha pogut fer mitjançant el SOIB de manera urgent ja que el DLL  8/2020 del GOIB regula la contractació urgent per motius de la covid i així poder augmentar les plantilles per necessitat (serveis socials, atenció ciutadania, neteja, brigada municipal, etc)

La batlessa Mulet va deixar per a darrera informació el tema relacionat amb les festes del poble. Des de la FELIB s’ha promogut un protocol que per ara hem signat 33 municipis de les Illes Balears  amb l’objectiu de que les festes es desenvolupin sota criteris de distància social i zero aglomeracions degut a la situació que estam vivint. Entre d’altres aquest document recomana, perquè no pot obligar o prohibir, no realitzar desplaçaments massius a altres municipis per anar de festes. S’ha acordat que si es podran desenvolupar activitats alternatives que s’adeqüin a la situació actual de seguretat i prevenció davant de la Covid-19, però que s’evitaran les grans aglomeracions de persones que fan difícil mantenir la distància de seguretat personal i que dificulten el control sobre el seu compliment.

Acords adoptats:

 1. Les festes patronals dels nostres municipis hauran de prescindir d’actes multitudinaris i descontrolats i de grans concentracions. La batlessa va dir que davant això es descartaven les berbenes.
 2. En el cas d’aquelles activitats que es puguin celebrar, hauran de fer-se adaptades a la situació, complint amb les mesures vigents en cada moment i amb una màxima responsabilitat per part de totes i tots.
 3. Cada poble té unes festes diferents, amb elements comuns, però també amb activitats i aspectes diferenciadors. La celebració de les festes, a més, es perllonga durant tot l’estiu i això provoca que, donada la situació canviant, cada Ajuntament hagi de prendre decisions i mesures diferents en funció de cada moment, si bé està clar que hi ha un denominador comú que farà, possiblement, que la majoria de decisions vagin en un mateix sentit.
 4. Les festes són un acte d’expressió de la nostra identitat i sentiment com a poble. La seva organització corre a compte de diferents entitats, i col•lectius. A més, els batles i batlesses considerem que les decisions sobre les festes s’han de prendre amb el màxim de consens amb les corporacions i grups polítics de cada Ajuntament. Per això, considerem que ha de ser cada Ajuntament qui acordi les activitats que es desenvoluparan a cada poble i modificarà els protocols d’acord amb la situació en cada moment i d’acord a la realitat del municipi.

En aquest sentit, els batles i batlesses han sol•licitat la comprensió de la ciutadania de les Illes en la situació actual de crisi sanitària i ha seguit demanant la seva col•laboració, així com han fet fins ara, per combatre aquesta pandèmia mantenint les mesures de seguretat i de prevenció establertes pel Ministeri de Sanitat.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del Partit Popular es va interessar per aquest qüestions:

 • Va demanar pel tema de les subvencions a empreses i demana pel tema que els tallers mecànics, no s’hi poden adherir. Considera injust que els tallers no s’hi puguin adherir perquè han hagut de tenir obert per serveix i mantenint contractat a personal, tenint pèrdues ja que havien de tenir obert. La batlessa va explicar que encara no s’havia convocat però que li passaria tota la informació quan ho sàpiga.
 • També va demanar si hi haurà natació o no enguany. Mulet respongué que no se sap encara perquè no ha començat a molts de llocs. Altres municipis, va dir Mulet, s’han plantejat fins i tot no obrir.
 • Centre de dia no s’ha restablert el servei de transport. Puigserver digué que el motiu és perquè no se pot mantenir la distància de seguretat o que no poden dur mascareta, a més de tenir un bus espenyat. Oliver digué que hi ha famílies que no poden traslladar els malalts al centre i a veure si la Mancomunitat poden veure de poder donar solució aquest problema, però segueixen les directrius del govern.
 • Pel que fa l’obertura del camí de s’Estació i la rodona d’Es 4 vents. La batlessa va respondre que estan pendents d’Endesa i que ja creuen que no obriran la rodona fins a la inauguració definitiva de la ronda, a no ser que canvii la situació. Dins la mala sort, va dir la batlessa, la sort ha estat no haver-hi hagut escola. Rafel Oliver vol participar en la inauguració de la ronda. També va anunciar la inauguració de la peixateria durant les festes de Sant Jaume.

I sense més temes va acabar una mica abans de les 21 hores.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: