Divendres, setembre 29, 2023
AlgaidaCoronavirusPinaRandaSanitat

La mascareta serà obligatòria per a tothom a partir de dilluns

Actualitzada 10 de juliol de 2020, 17:05

Davant els nous rebrots de coronavirus que s’han donat a Mallorca, el GOIB ha decidit modificar el decret de nova normalitat i fer obligatori l’ús de la mascareta encara que es pugui garantir la distància de seguretat al carrer, els espais oberts i també als recintes tancats d’ús públic. Aquest divendres el Govern ha aprovat una resolució que modificarà el decret de nova normalitat.

S’haurà de dur la mascareta al carrer i a tots els espais públic, excepte a la platja, a la piscina, a la feina i per fer esport. També es permetrà treure-se-la en el moment concret de menjar i beure en bars i restaurants, però sí que caldrà dur-la mentre s’esperin els plats o les begudes, tant a dins com fora dels locals. Aquesta resolució, quan es publiqui al BOIB, implicarà l’enduriment de les mesures de seguretat i prevenció per fer front a la propagació del covid-19 i poder controlar els brots que en puguin sorgir a les Illes.

Restriccions d’aforament i horaris

El govern posarà en marxa altres mesures per prevenir el contagi de covid-19, com, per exemple, la limitació d’aforament en les reunions familiars i socials, que podran aplegar com a màxim 30 persones en llocs tancats i de 70 en llocs oberts. En relació amb les celebracions oficials, es podran continuar fent, però amb limitació d’assistència. Les cerimònies de noces podran acollir 250 persones en espais oberts i 150 en llocs tancats. Les bandes de música i les corals no podran excedir les 30 persones, i totes hauran de dur mascareta, excepte els músics d’instruments de vent.

També s’establirà la norma de no perllongar més d’una hora les activitats d’oci infantil. D’altra banda, l’ús de mascareta també serà obligatori als vehicles privats, sempre que els únics ocupants no siguin persones que convisquin. En les activitats d’educació no reglada només hi podran participar 100 persones com a màxim. I als establiments de jocs i apostes, com els locals d’oci nocturn, hauran de tancar com a molt tard a les 2 h de la matinada. Tampoc no estaran permeses les pipes d’aigua shisha a causa de l’alt risc de contagi que impliquen.

Règim sancionador

La modificació del decret de nova normalitat ve acompanyat d’un nou règim sancionador de cara als possibles incompliments:

Infraccions lleus

Així, constitueixen infraccions lleus, amb sancions d’entre 100 i 3.000 euros:

 • L’incompliment de l’obligació de l’ús de mascaretes (ja tipificat pel Govern estatal amb una sanció de 100 euros).
 • L’incompliment, per part d’establiments oberts al públic, d’oferir informació als usuaris sobre horaris, aforaments, distància social i ús de mascaretes.
 • L’incompliment dels límits de capacitat o de nombre màxim de persones permeses en establiments o activitats quan aquestes afectin a menys de 15 persones.
 • Qualsevol altra infracció de les obligacions contingudes en el Reial decret Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la COVID-19 i en el Pla Autonòmic de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer front a la Crisi Sanitària.

Infraccions greus

Es consideren infraccions greus, amb sancions entre 3.001 i 60.000 euros:

 • L’organització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte o esdeveniment (de caràcter públic o privat / en espais públics i privats) en les quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.
 • La participació en reunions, festes o altres esdeveniments de caràcter privat, en espais privats, en els quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.
 • L’incompliment dels límits de capacitat o de nombre màxim de persones permesos en establiments o activitats, quan no constitueixin una infracció lleu ni molt greu.
 • Conductes o omissions que infringeixin les obligacions contingudes en el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la COVID-19 i en el Pla Autonòmic de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer front a la Crisi Sanitària i que produeixin un risc o dany greu per a la salut de la població.
 • L’incompliment de forma reiterada de les instruccions rebudes per les autoritats competents.

Infraccions molt greus

Quant a les infraccions molt greus, amb sancions entre 60.001 i 600.000 euros, es preveu:

 • La comercialització de reunions, festes o qualsevol altre tipus d’acte o esdeveniment (de caràcter públic o privat / en espais públics i privats) en les quals es produeixin aglomeracions que impedeixin o dificultin l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.
 • L’incompliment dels límits de capacitat o de nombre màxim de persones permeses en establiments o activitats quan aquest produeixi un risc o dany molt greu per a la salut de la població. A aquest efecte, es fixen com a molt greu els incompliments que afectin a més de 150 persones.
 • Incompliments en les prohibicions relatives a l’obertura de locals.
 • L’incompliment de l’obligació d’inhabilitar la pista de ball per a aquest ús.
 • L’incompliment de forma reiterada de les instruccions rebudes per les autoritats competents si comporten danys greus a la salut.
 • Conductes o omissions que infringeixin les obligacions contingudes en el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la COVID-19 i en el Pla Autonòmic de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer front a la Crisi Sanitària i que produeixin un risc o dany molt greu per a la salut de la població.

Tancament de locals i cessament d’activitat

 • En els casos d’infraccions molt greus i en consideració a les circumstàncies que es presentin, a més de la multa i com a sanció accessòria, pot imposar-se el tancament de l’establiment o local on s’hagi produït la infracció o la prohibició de realitzar l’activitat durant el termini màxim de tres anys.
 • El local romandrà tancat durant tot el termini imposat en la resolució, amb independència dels canvis de titular que es puguin produir.
 • Quan les infraccions es produeixin en un immoble donat d’alta com a habitatge destinat a estades turístiques, pot imposar-se, a més de la sanció, la prohibició de la comercialització turística d’aquest habitatge durant un temps màxim de 3 anys.
 • El decret estarà vigent des de la seva publicació en el BOIB i fins que el Govern de l’Estat declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: