Dilluns, desembre 4, 2023
AlgaidaCoronavirusPinapolíticaRanda

Crònica del darrer plenari de l’any en què es va aprovar el pressupost municipal per a l’any 2021

Un moment inèdit: la unanimitat de tots els grups en el moment de votar els pressuposts.

Penúltim dilluns de l’any i darrera sessió plenària, en aquesta ocasió extraordinària i altra vegada online, de l’Ajuntament d’Algaida. Després de la lectura i aprovació del de l’acta de la sessió de dia 5 de novembre de 2020, es va procedir a debatre l’ordre del dia.

En primer lloc es va debatre l’aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’any 2021 que és de 4,2 milions d’euros i que venen marcats per la crisi sociosanitària de la Covid-19. La batlessa d’Algaida, Maria Antònia Mulet, titllà els comptes de “realistes” perquè les accions principals de la majoria d’àrees “estan destinades a donar resposta als col·lectius més afectats per la pandèmia”.

Així, la despesa hi ha una clara aposta pels serveis socials, educació, ajudes al teixit comercial i empresarial local i també a associacions i entitats. “Són uns pressuposts on queda reflectit el compromís de l’equip de govern de no desatendre les necessitats socials que puguin sobrevenir l’any 2021”, apunta la batlessa.

En Educació, l’increment és de 32.300 € a 45.300 € l’increment en Promoció Econòmica per promocionar el comerç local, així com que continuï pujant el capítol de personal que permetrà consolidar les condicions laborals del personal funcionari i la creació de nous llocs de feina durant el 2021: 1 plaça de policia local, 1 de personal de brigada i manteniment i 2 places d’operari de neteja que milloraran el funcionament de l’Ajuntament. També cal destacar que la partida de festes s’ha reduït un 50 per cent per tal de poder augmentar la despesa en serveis socials, educació, promoció econòmica, entre altres.

Margalida Puigserver va explicar que per segon any consecutiu no hi ha una partida específica per als processos participatius que, si no hi ha res de nou, esperam tornar a impulsar el 2021 i per als quals hi ha previst destinar 100.000 € a partir dels romanents de tresoreria que l’Estat permet utilitzar. Els pressuposts s’aprovaren per unanimitat, ja que el PP, tot i criticar algun increment pressupostari com l’augment dels Premis Castellitx, votaren a favor per “responsabilitat i ajudar al poble en moments de dificultat”

En nom de l’equip de govern, la batlessa va agrair el suport del PP d’Algaida als pressuposts de 2021 “perquè en aquests moments més que mai els nostres veïnats i veïnades necessiten i es mereixen que tots els partits que tenim representació al municipi facem feina de manera conjunta perquè la situació actual millori”.

Ciutats Educadores i canvi de nom de la Biblioteca

El passat dijous 26 de novembre es va presentar la nova Carta de Ciutats Educadores al diàleg “Sumant Mirades”. La nova Carta reforça temes com la qüestió de gènere i la sostenibilitat, conté un principi específic de salut i cures, dona més pes a la cultura i incorpora la bretxa digital i el big data. Podeu llegir-la aquí. Després es va aprovar la ratificació de la nova Carta de Ciutats Educadores.

I per assentiment es va aprovar per unanimitat la proposta de canvi de denominació de la Biblioteca Municipal d’Algaida per Biblioteca Municipal d’Algaida Gabriel Janer Manila, en reconeixement públic del poble d’Algaida a l’escriptor, mestre i pedagog algaidí.

Mocions

Després es va procedir a debatre les conclusions de la Moció presentada per la Comissió d’Igualtat d’Algaida, Pina i Randa per declarar Algaida Municipi Lliure de Tracta de dones, nins i nines destinades a la prostitució. Aquesta moció fou aprovada per unanimitat. No osbtant això, hi hagué un petit debat quan Rafel Oliver del PP va dir que no enmtenien com els paritts del govern no havien permès l’aprovació d’una comissió d’investigació davant els casos que afectaven a l’IMAS. Margalida Puigserver es va donar per aludida com a expresidenta de l’IMAS i digué que quan es va tenir sospita de qualque problema d’aquest tipus, ho va tramitar. Oliver va dir que ell havia denunciat el fet no posar en marxa la comissió i que en cap cas s’havia citat expressament a ningú.

Moció presentada pels grups municipals PSOE i MÉS en suport al poble saharauí davant l’escalada de la tensió a la zona del Guerguerat. La moció demana el cesament d’hostilitats per part de les tropes del Marroc, de donar suport a l’ONU a la celebració d’un referèndum d’autodeterminació per al Sàhara i aposta per la via del conflicte de forma pacífica. El PP s’hi va mostrar a favor a grans trets i també s’hi va afegir. Per tant aquesta moció també va ser aprovada per unanimitat.

Control i Fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 26 de novembre de 2020 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver se va interessar altra vegada pel decret de pagament de les hores extres de la policia local, tot i que aquesta vegada compten amb l’informe favorable d’intervenció.

La batlessa Maria Antònia Mulet va dir que el problema de la manca de policia local és present a tota Espanya i especialment a les Illes Balears. El mateix dilluns va sorgir la notícia de que el Govern i la FELIB opten per la creació d’un borsí únic i mirar de veure si el Govern central pot anular la taxa de reposició de la policia local o si no és possible se sol·licitarà al Ministeri que permeti incloure en aquesta taxa les jubilacions de l’any en curs i les previstes les de l’any que ve, així com les places dels efectius que realitzin segona activitat. Mulet afegí que amb la nova normativa poden aprovar les oposicions sense tenir el curs, i es tardaria 6 mesos en cursar-lo i a més a més se li ha de pagar el sou sense fer de policia. I si treu la plaça i no l’accepta no se pot tirar de sortir. La batlessa va dir que Algaida ha crescut en població i la gent demana seguretat i per tant s’han d’abonar les hores extres, tot i entendre que des d’Intervenció se facin els informes desfavorables, com passa a altres pobles que tampoc tenen policial local i que els han de cercar als altres pobles. El problema és de la Conselleria que faci la seva tasca de resoldre com es pot arreglar el tema de la policia i sobretot com equiparar el sou amb els municipis més grans.

Rafel Oliver va respondre que desconeixia si altres batles signen pagaments d’hores extres amb informes desfavorables el tema no és tant que facin hores extres quan siguin necessaris (fa al·lusió a un problema de violència intrafamiliar a Algaida o les emergències) i “consideren que millor si ho fan” però consideren que “posar un radar a unes hores extres que no són de jornada de feina ordinària no s’haurien de fer”. La batlessa va respondre i dir que després de les festes mantindrien una reunió amb la Policia Local d’Algaida per veure com es distribueixen les hores, però ja assegura que hi continuaran havent-hi hores.

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

 • Concessió de  Subvencions any 2020 a les associacions del municipi i ja signat els convenis amb les associacions; enguany s’han concedit subvencions a 14 associacions del municipi amb un cost de 33.016,25 €
 • Dins la convocatòria el mes de setembre de subvencions reactiva 2020 de la Conselleria de Treball del Govern de les Illes Balears, des de l’Ajuntament d’Algaida vàrem presentar un projecte per poder accedir a les 3 línies que es van convocar: Línia 1: joves menors de 30 anys desocupats; Línia 2: desocupats de més de 30 anys, aturats de llarga durada; i Línia 3 resta de desocupats de més de 30 anys que no compleixen el requisit d’aturats de llarga durada (dirigit sobretot pels afectats per la pèrdua de feina per la pandèmia). Aquesta nova convocatòria i per tal  que les entitats locals poguéssim adaptar millor l’execució dels projectes a les seves disponibilitats de recursos i espais, i per poder donar cobertura a un major nombre de persones desocupades, es  va preveure que el projecte es pogués  desenvolupar en un o dos torns de contractacions de quatre mesos cadascun. La resolució de la concessió de la subvenció ha estat concedida amb un import de 160.603,88 €, en dos torns de 4 mesos. Així 19 persones podran fer feina al nostre municipi; els perfils son brigada municipal, neteja, auxiliar administratiu i ordenances repartits entre les 3 línies; el primer torn ha de començar abans de dia 31 de desembre i el segon abans del maig. Això ha estat possible gràcies a l’existència d’una bossa de romanent, passant d’11 persones a 19 i va voler agrair la gran feina feta per l’AODL, Elvira Salom perquè sense la seva feina no hagués estat possible duu endavant el projecte amb la seva totalitat.
 • Tresorera: Com sabeu fa uns mesos vàrem convocar per procés mitjançant borsa el lloc de feina de tresorera arran de la jubilació del tresorer el mes de juny; després de la finalització del procés el dia vinent 8 de gener començarà una nova tresorera a l’Ajuntament d’Algaida.
 • Servei de vehicle compartit: l’Ajuntament d’Algaida juntament amb el de Muro i Santa Margalida ens van oferir des de Proa Automoción l’oportunitat de firmar un conveni per la posada en marxa del programa VIVE, carsharing 100 % elèctric de Hyundai i així ser els primers municipis de la nostra illa que posam en marxa aquest servei de vehicle elèctric compartit. Durant els 3 primers mesos totes les persones empadronades al nostre municipi podran fer ús del vehicle de manera gratuïta; el vehicle es pot reservar mitjançant l’app vive hyundai. Mulet espera que aquesta iniciativa tengui èxit perquè és una manera d’oferir una alternativa al transport sostenible per als veïnats i també esperam que aquesta iniciativa es posi en marxa a altres municipis.
 • Incidència de la Covid-19 a Algaida: També informar-vos que arran de les darreres notícies aquestes darreres setmanes en relació amb la situació de la nostra illa quant a infectats per la covid-19 i també en relació amb diferents municipis on sent la incidència acumulada és molt alta s’ha fet o es faran cribatges; si tenim en compte que en aquests moments hi ha municipis com sa pobla que tenen IA de dia 2-8 de desembre de 417,5, Llucmajor 84, Porreres 145; Algaida tenim 53,2 (per cada 100.000 hab.) i a 14 dies és de 88,6 que comparat amb xifres d’altres municipis que van des dels 1000 als 200-300 podem dir que malgrat que la situació no és gens bona sí que a Algaida ara per ara està més o manco controlat, però això no vol dir que no ens podem relaxar; l’única manera d’evitar pujar els contagis és seguir amb les mesures de seguretat.
 • Algaida ha estat elegit municipi estratègic de suport a les empreses i autònoms: Es tracta d’una mesura inclosa al pla de reactivació social i econòmica «Mallorca Reacciona» del Consell de Mallorca. Algaida, és un dels municipis entre els 4 de tot Mallorca (Andratx, Esporles i Capdepera) on es donarà suport municipal a través d’una agent del Consell (Raquel Madrigal) que es desplaçarà a l’ajuntament, a on disposarà d’un espai des d’on ajudarà autònoms i empreses a accedir a les diferents ajudes insulars, autonòmiques o estatals per la Covid, informar de protocols de seguretat, i tramitacions diverses, entre altre, qüestions, tant del municipi com de fora.
 • D’altra banda, els bars e es Illes Balears estan obligats a instal·lar sistemes de ventilació i purificació d’aire específics en els locals, per tal de reduir contagis derivats de la COVID. La instal·lació ha d’estar feta entre el 30 de juliol de 2020 i de setembre de 2021. L’ajut és del 100% de la inversió feta, sempre que el mínim de la inversió ha de ser de 450 € per centre, amb un màxim de 800 € per centre de treball.
 • Des de diumenge es poden sol·licitar els ajuts a la restauració destinats a bars, cafeteries, restaurants, xocolateries i gelateries, amb menys de 20 treballadors. Ajut directe de 1.500 € si han tengut obert el mes de desembre. E crèdit previst per aquesta convocatòria és de cinc milions d’euros (5.000.000 €) amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme. Es pot demanar l’ajut fins dia 28 de febrer.
 • Recollits d’aliments d’ALGAIDA JOVE: amb motiu de les festes de Nadal i enguany més que mai degut a la crisi econòmica i social que vivim, l’associació Algaida Jove (recordem que l’any 2019 amb motiu de les festes de sant Jaume ja ho va fer) ha realitzat una campanya de recollida d’aliments per a les famílies necessitades del nostre municipi; la campanya ha estat un èxit total i s’han recollit uns 1300 kg d’aliments (quasi el triple de la campanya que varen fer el mes de maig que es van recollir uns 500 kg); Mulet va coler donar les gràcies a totes les persones del nostre municipi que han aportat a la recollida d’aliments perquè demostra que Algaida és un poble solidari i també un agraïment molt gran a la iniciativa d’Algaida Jove i de tots els que hi formen part i a Algaida Solidari per la col·laboració que també ha fet. Esperam que dins la dificultat de les circumstàncies amb aquesta recollida les famílies puguin passar uns millors dies de festes de Nadal. També des de la regidoria de serveis socials es va fer una donació d’una caixa de mascaretes a les famílies necessitades del municipi.
 • Diada de Mallorca: El diumenge es va celebrar al teatre principal l’acte institucional de la Diada de Mallorca amb l’entrega dels Premis Jaume II i les medalles d’or i gratitud; aquest any des del Consell de Mallorca es va concedir uns dels premis Jaume II a totes les agrupacions de Protecció Civil de Mallorca per les tasques, la dedicació i l’esforç duit a terme els darrers mesos amb motiu de la pandèmia i sobretot durant l’estat d’alarma; varen recollir el premi  en nom de totes les agrupacions de Mallorca la cap de Protecció Civil d’Algaida i el cap de Protecció Civil de Lloseta. Per tant, enhorabona a totes les agrupacions de Mallorca i especialment a la d’Algaida per la seva feina durant tot l’any i aquest any més que mai; agraïment que també els hi  ha arribat per part del director general d’emergències i interior.
Foto: Consell de Mallorca

Després d’explicar com serien els propers plenaris i comissions i abans dels precs i preguntes la batlessa va voler donar “els molts d’anys i salut per aquestes festes i per al nou any i un agraïment molt especial a totes les persones, entitats i associacions que durant aquests mesos han fet feina per ajudar amb la situació que vivim; una abraçada a tots els nostres veïnats i veïnades i a les seves famílies que durant aquest any han patit la malaltia i molt especialment als familiars i amics del que no l’han poguda superar així com a la resta de veïnats que han patit problemes de salut en una situació gens fàcil i també moltes gràcies a tots els regidors i regidores que formam part d’aquest Ajuntament per la feina feta, ja sigui des de l’equip de govern com des de l’oposició i també a tot el personal de l’ajuntament per la feina feta durant tots aquests mesos. Moltes gràcies a tots i a totes i molts d’anys i molta salut i que l’any que ve sigui molt millor.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del PP va demanar tota una sèrie de preguntes:

 • Aparició de línies discontínues davant algun portell de la Ronda. Oliver va dir que el dia de la inauguració els explicaren que hi havia línia continua per evitar accidents i ara han aparegut. La batlessa va dir que aquestes despintades no les han fetes carreteres sinó que algú havia despintat algunes parts de la línia discontinua. Des del Consell de Mallorca tenen clar que hi ha d’haver línia continua a tota la ronda de circumval·lació.
 • Al carrer de sa tanqueta s’han asfaltat trossos i “això no tenia cap sentit“. Mulet va respondre que des de carreteres tenen el compromís d’asfaltar des de l’stop de s’Arraval fins a ses escoles. Va dir que ella “pegats” no en vol.
 • Okupes a Bonisa i almenys hi ha 7 cases ocupades al poble. Mulet diu que el cas el du la Guàrdia Civil. L’Ajuntament i Policia va fer un seguiment per si hi havia menors i en principi no se’n detectaren. El problema és que segons la llei s’està obligat a empadronar persones i des de l’ajuntament es demana el permís del propietari. Els digueren que estarien 10 dies, però no creu que se’n vagin. Oliver va respondre que la Guàrdia Civil sense denúncia del banc no pot fer res i demanà que si L’Ajuntament no ho ha fet avisàs al banc propietari de l’existència d’aquests fets, per intentar també ajudar als veïnats que s’han vist afectats per la connexió elèctrica que els han fet. Mulet va dir que se li havia recomanat que donàs de baixa el llum de ca seva per evitar que els ho puguin seguir llevant. Oliver també va demanar si des de l’Ajuntament es donaven ajudes a persones que feien d'”okupes”. La batlessa Mulet va respondre que si aquestes persones accedeixen ajuts a través de Serveis Socials, i atès que s’han d’empadronar”, se li concedeixen les ajudes que li pertoquen segons Serveis Socials. Oliver va dir que Bonisa pot convertir-se en un problema molt gros per a Algaida. Mulet va dir que hi estava d’acord, però que darrere això hi havia urbanisme que no va permetre fer un canvi d’ús diferent a “ser una fàbrica que sabates que està esbucada”
 • La reforma circulatòria que s’havia de fer després de l’obertura de la Ronda. Mulet va respondre que la reforma circulatòria es farà després de les obres de reformes del carrer de s’Aigua que serà d’una sola direcció i s’ampliarà la voravia de la part de les Loteries, que ja haurien començat si no hagués estat per la pandèmia. Es farà també una ampliació de les voravies i asfaltatge del carrer dels cavallers. Després es demanarà la cessió de la travessia a l’Ajuntament i passarà a ser un carrer d’un sol sentit i d’aquesta manera milloraria l’accés a ses escoles, va concloure Mulet.
 • Situació de les obres del nou edifici de ses escoles. Mulet va dir que dins el pressupost de 2021 està previst que es facin les obres dels vestidors i es durà el projecte d’ampliació de l’escoleta infantil, i si es pot, intentar iniciar la construcció dins l’any vinent.

A les 20:15 i després de poc més d’una hora de reunió, va concloure la darrera sessió plenària del 2020.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: