Dilluns, desembre 4, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del primer plenari de 2021

A les 19 hores del dijous de 14 de gener de 2021, va tenir la sessió plenària disponible a través de Zoom. A la sessió hi assistiren tots els regidors. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió de dia 21 de desembre de 2020 va començar la sessió.

La batlessa Maria Antònia Mulet va explicar la modificació del Reglament Voluntari de Protecció Civil d’Algaida. Es tracta de poder adequar-nos al decret 32 de 19 de març del GOIB. La proposta d’acord s’haurà de sotmetre a aprovació inicial, a l’informe de l’Institut Balear de la Dona i trenta dies d’exposició pública. La modificació es va aprovar per unanimitat.

En segon lloc es va produir la dimissió del regidor de Més per Algaida, Pina i Randa, el Sr. Toni Rigo Company. El passat dia 21 de desembre, va presentar la seva dimissió de l’acte de regidor i s’ha de fer en un plenari. Rigo va lamentar que el seu darrer plenari fos telemàtic i va dir que ell s’havia decidit implicar en el poble d’adopció. La decisió ha estat difícil però engrescadora. Els canvis a la seva feina i l’augment de les seves hores va impossible continuar sent regidor de les àrees, especialment a la de medi ambient. Rigo va agrair la tasca d’oposició al Partit Popular per fer una oposició constructiva, a l’equip de govern especialment a la batlessa i també a les companyes de partit. Toni Rigo va ser també qui va confirmar que Tomeu Ballester, serà el regidor que el substituirà a l’equip de govern i a l’Ajuntament d’Algaida. La resta de membres del consistori varen agrair-li la tasca feta i li desitjaren sort i encerts en aquesta nova etapa.

Control i Fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 14 de desembre de 2020 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del Partit Popular es va interessar pel

 • Decret número 5 de concessió ajudes serveis socials (complement a aportació de la Mancomunitat per valor de 5200 euros. L’interventor Joan Obrador i la regidora de serveis Socials informaren que amb un part del romanent de serveis socials es va “ajudar” a la Mancomunitat a pagar uns doblers perquè des de l’entitat supramunicipal havien acabat el fons. Puigserver ha dit que ha estat puntual i Mulet a preguntes d’Oliver per veure si després no es trauran fons que haurien d’anar a Algaida a altres municipis, va informar que aquests doblers s’han fet a proposta de la treballadora social d’Algaida per ajudar a les famílies del municipi i que això mateix també ho han fet altres municipis.
 • Decret sobre l’aprovació de la nòmina de 2020. Oliver va dir que tornaven a estar en desacord amb el nombre d’hores extres que cobra el cap de policia, però que demà (per divendres dia 15 de gener) hi hauria una reunió ells, la batlessa i el cap de policia local.
 • El decret número 17 tenen una relació de factures que algunes són del 2019 referides a consumicions de playback o de nit de l’art, però l’equip de govern informaren que potser algunes factures s’han presentat amb molt de retard o els conceptes estan equivocats.


Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va explicar que:

 • Des del departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca hem rebut la resolució de la cessió a l’Ajuntament de les travesseres Ma.5010, Ma 5010-A i el romanent Ma-3110  les quals formaran a ser part de la xarxa local en el moment en què es faci  efectiva la recepció mitjançant la signatura per les dues administracions de la corresponent acta de lliurament; precisament avui horabaixa he firmat el conveni de cessió a l’ajuntament de la titularitat que enviarem al departament i a l’haver signat el conseller ens remetran l’acte de lliurament. També està previst que dins aquest mes de gener (en principi si no hi ha canvis, dijous i divendres de la setmana que ve)  s’inicien les feines d’asfalt del paviment del tram del carrer Tanqueta fins a ronda de ses escoles; i serà asfalt amb fressat de tot el carrer, confirmat pel departament d’Infraestructures del Consell i que donava resposta a una pregunta de Rafel Oliver del passat plenari. Oliver considera que s’hauria de rebaixar l’asfalt uns 10 cm. Mulet també va dir que “estam pendents de Recursos Hídrics i que donin prioritat a fer uns pous d’infiltració atès que ha entrat un projecte d’urbanització de la unitat d’execució on hi ha el pàrquing de ses escoles”.
 • L’Associació Nacional d’Agents Tutors (ANAT) cada any convoca uns ajuts / projectes per a famílies / infants amb necessitats econòmiques; aquest any el policia tutor d’Algaida va presentar un projecte per a la compra de joguines per a infants de famílies vulnerables del municipi; el projecte va ser seleccionat i  juntament amb la regidoria de serveis socials i la treballadora social es va fer la compra de joguines per als infants  que en total varen ser uns 25 nins i nines del nostre municipi. La quantitat ha estat de 450 €. Per tant, agraïm a l’associació aquestes iniciatives i també a la feina del policia  tutor i els serveis  socials.
 • Des de la regidoria d’educació s’han comprat mesuradors de CO2 per a l’escoleta municipal d’infants i per l’escola de música, tot i que no estaven obligats. Aquells aparells es fan servir per assegurar que els espais tenen una bona ventilació.
 • El nostre municipi compta amb 13 punts de connexió lliure a xarxa wifi, gràcies a l’adhesió que vàrem fer al projecte WIFIEU4 amb el qual es promou el lliure accés dels ciutadans a la connectivitat wifi en espais públics; així la connectivitat gratuïta arriba a randa (zona plaça i aparcament), Pina (plaça i can Lluís), i a Algaida (plaça, ajuntament, escoleta municipal infants, escola de música, sa peixateria, casal dels joves, biblioteca, sala exposicions, sala polivalent i punt verd)
 • Dins la convocatòria extraordinària de subvencions SOIB REACTIVA 2020 el passat dia 30 de desembre van començar a fer feina per un període de 4 mesos 10 persones de les 3 línies entre personal neteja escola, personal brigada, auxiliars administratius i ordenances. A la segona convocatòria començaran 9 persones més; per tant al nostre municipi s’hauran contractat un total de 19 persones en 8 mesos.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver va demanar per les següents qüestions:

 • A la ronda de circumval·lació ja hi ha hagut tot una sèrie de desperfectes, com el despendriment del passeig i del senyal de la rodona. Mulet va dir que havia parlat amb Carreteres, perquè això és competència del Consell i la vigilància és responsabilitat de la Guàrdia Civil. S’ha parlat amb el responsable d’obres i s’arreglarà. Respecte a les línies disconitnues que apareixen, s’ha fet informe policial.
 • Oliver demana que Carreteres arregli la part de l’antiga carretera de Manacor davant Es 4 vents s’ha de fer perquè creixen els ullastres i aquests terrenys són competència de Carreteres,
 • Les voreres des de Can Esteve al carrer nou, algunes rajoles se mouen. Mulet diu que aquesta és una de les tasques que han de fer els treballadors del SOIB
 • Respecte a les dues aturades del bus del SOIB a l’antiga carretera de Manacor, Oliver demana que sol·liciti a carreteres i al consorci TIB la construcció d’un de vianants elevat. La batlessa va agrair la proposta i ho demanarà, però considera que és el Consorci qui ho de demanarà a carreteres. Oliver considera que s’ha de reivindicar atès que s’ha cedit un espai públic de l’Ajuntament per posar una de les marquesines.
 • També s’interessa per les ajudes a les empreses previstes en els pressupostos. Margalida Fullana digué que estan treballant i que estan pendents de reunions entre l’Associació de Comerç d’Algaida, Pina i Randa i els tècnics de l’Ajuntament. Fullana va dir que alguns negocis han pogut tenir ajudes dels 1500 euros que va donar el Consell i ara podran accedir a les ajudes que demà (divendres 15) presenten Govern i Consell de Mallorca. Fullana va dir que s’havia intentat adquirir unes carpes per poder posar a les terrasses, però el tancament ho ha frenat. Oliver va demanar agilitzar totes les passes perquè aquestes ajudes arribin.

La batlessa va concloure el plenari recordant que enguany no hi ha festes de Sant Honorat i Sant Antoni i que tot i haver-hi missa no la presidiran.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: