Dimarts, setembre 26, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari del mes de març

A les 19:30 es va reunir en sessió ordinària el plenari de l’Ajuntament d’Algaida, per quarta vegada a causa de les mesures de prevenció de la COVID-19. La primera decisió va ser l’aprovació de l’acta de la sessió de dia 11 de febrer de 2021.

Resolucions

La Primera Tinent de Batlessa, regidora delegada Participació Ciutadana, Transparència, Benestar Comunitari, Cooperació i Igualtat, Margalida Puigserver va procedir a la lectura de la Declaració Institucional “8 de març, dia Internacional de la Dona”, que fou aprovada per unanimitat.

Després es va debatre l’aprovació inicial de la MC 06/2021. Crèdit extraordinari i Suplement de crèdit finançat amb càrrec al RLTDDGG, és a dir el romanent dels pressuposts de 2020 i dels anys anteriors per valor de 470.412 euros. La batlessa va explicar que es tracta d’algunes inversions que estaven previstes són la ruta Llull 30.000 euros, l’eficiència en climatització, nova climatització de la zona vella de l’ajuntament i aïllament, substitució d’enllumenat públic per leds, compra furgoneta per a brigades, arreglar camins a Pina i Randa, compra dels carrers dels cavallers, rehabilitació de l’arrambador del cementeri de Pina, obres d’insonorització de la sala polivalent i una transferència de 75.000 euros a la Mancomunitat del Pla.

Rafel Oliver del Partit Popular va dir que no s’oposaven, però consideraven que algunes inversions no són “tan necessàries” com altres que puguin ajudar al teixit empresarial d’Algaida i consideren que tenint romanent algunes de “les ajudes que s’han destinat són insuficients, especialment per aquests negocis que han hagut de tenir tant de temps tancat”. Oliver considera que 1000 euros són pocs doblers i que es podrien donar més doblers. La batlessa va dir que “sempre es podrien treure doblers i millor si no s’haguessin de donar” i que des de l’equip de govern s’ha treballat per donar aquesta primera ajuda, quan es desconeixia que Consell i Govern donaries ajudes a les empreses, i que està prevista en el mes següent una nova ajuda per valor de 90.000 euros per ajudar al teixit empresarial d’Algaida. La modificació fou aprovada per 9 vots a favor i 4 abstencions.

Control i Fiscalització

L’interventor Joan Obrador va donar compte de la Liquidació del Pressupost municipal de l’any 2020, la qual va resultar una liquidació de 502.615 euros de saldo positiu i entre drets i romanents apugen a 3.232.252,23 euros,

Obrador va continuar explicant que les resolucions adoptades per Batlia contràries a les objeccions d’Intervenció el 2020. Foren 4 objeccions durant el 2020, dues fan referència a dues nòmines i una és una ajuda al transport públic que foren presentats fora de termini.

L’interventor va continuar donant comptes del Pla Anual de Control Financer de l’any 2021, està previst l’anàlisi de les gratificacions i dels contractes menors, que estan exempts de fiscalització prèvia. També es tendran en compte els expedients de cobrament de les taxes de l’escoleta municipal Flor de Murta. També es fan informes de control financer i de morositat de l’any 2020, que fan referència a l’any 2019, i s’han detectat algunes deficiències en els informes previs del contractes menors.

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 11 de febrer de 2021 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver es va interessar per

 • 6. Factura d’Aina Cifre Bibiloni per la millora del carrer dels cavallers i del carrer major. Oliver va demanar si la mateixa arquitecta no havia firmat un altre projecte. Mulet respongué que fou l’any passat.
 • 9. Hores extres dels policies. Mulet va dir que aquestes fan referències a les hores extres del mes de gener i que hi havia les festes de reis i de control per Sant Honorat. Entenia Oliver que aquest mes de febrer el cap de policia Local cobraria el suplement per disponibilitat i que les hores extres ja només s’aplicaran a la resta de policia local. La batlessa Mulet va dir que era així, però que no descarta que els policies locals n’hagin de seguir cobrant.
 • 39. Romanents de crèdits. L’interventor va dir que totes les inversions de Pla d’Obres i Serveis dels anys anteriors que no es feren i es faran aquest 2021 i que per tant s’han d’incorporar al pressupost d’enguany.
 • 75. A la relació de factures hi ha una factura per assessorament de l’Associació de Comerç d’Algaida i se paguen les hores que realitza aquesta persona a proposta de la mateixa associació i que realitza unes hores els divendres matí

Informació Municipal.

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

Policia local: Un cop finalitzat el procés selectiu de Policia Local per la plaça de funcionari de carrera, l’aspirant que va aprovar i quedar en primer lloc, el proper dia 15 de març comença el curs bàsic de policia local a l’EBAP amb una durada de 6 mesos; en aquets moments es funcionari en pràctiques i al acabar el curs, (mes de setembre) començarà a Algaida el seu període d’1 any en pràctiques i en acabar ja serà funcionari de carrera.

Vacunació Covid -19: Durant aquest cap de setmana entre d’altres col·lectius com els docents, ja han començat a vacunar a part de la Policia local, també ja s’ha enviat documentació per vacunació educadores escoleta 0-3 anys i també de Protecció Civil que era una reivindació dels ajuntaments. També s’han vacunat els grans dependents del municipi i els usuaris del centre de dia ; en aquest moments s’estan vacunant els majors entre 90 i 112 anys i després començaran els majors de 80 anys que els aniran citant des de el centre de salut.

Premis Castellitx 2021: S’han presentat fins a 283 treballs. El passat dilluns 22 de febrer finalitzà el termini de presentació d’obres a l’àmbit de pintura dels Premis Castellitx 2021. Amb anterioritat, durant el mes de febrer, també havien acabat els terminis de presentació a les altres modalitats: Literatura, Investigació, Fotografia, Pintura i Audiovisuals, modalitat que enguany s’ha convocat per primera vegada. A l’edició de 2021 s’hi ha presentat un total de 284 obres, (106 més que a l’any 2020) distribuïdes en les següents modalitats dels àmbits literari, investigació, fotografia, arts plàstiques, musical i audiovisual. Durant les properes setmanes del mes de març es reuniran els diferents jurats dels Premis i valoraran les obres presentades. L’acte de lliurament dels Premis tindrà lloc, si les mesures de prevenció sanitària ho permeten, dilluns dia 5 de d’abril de 2021, al casal Pere Capellà d’Algaida durant la celebració de la Nit de la Cultura.

Agraïment del president de l’Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears per haver aprovat la declaració institucional en el passat plenari i felicitar per la tasca a la Junta local d’Algaida.

Subvencions del Departament de Promoció Local del Consell de Mallorca per valor d’uns 13.000 euros: les dues mostres de cuina de 2019 i 2020, la ruta tapa a tapa i el nou directori d’empreses.

Carpes per als negocis de restauracó: L’Ajuntament ha reiniciat l’ajuda a la hosteleria posant a l’abast de diferents restaurants carpes per a ajudar a ampliar les terrasses i contribuir a alleujar la caiguda d’ingressos que han sofert aquest sector del municipi” arran de l’obligació de tenir tancat. S’han instal·lat aquestes carpes als espais exteriors per garantir l’aforament permès a les terrasses. L’ajuda per part de l’Ajuntament serà d’un mes q llavors podrà ser prorrogable perquè cada establiment ho pugui fer a compte seu amb un preu especial que s’ha negociat amb l’empresa.

Pla d’Obres i Serveis 2019-2020. A Pina han començat les obres de davant la font de Pina i a Algaida començaren l’obra d’ampliació de les voravies i la sembra d’arbres a partir del proper 15 de març. Es farà en dos trams, primer del carrer de la Roca cap a la farmàcia i després de la farmàcia fins a sa plaça. La durada de les obres serà de 2 mesos i una vegada acabades les obres, aquest carrer passarà a ser d’un sol sentit segons estableix el pla

Agraïment de la tasca de totes les persones i entitats (Policia local, protecció civil, sanitaris i Guàrdia Civil, …) que participaren en resoldre el problema de l’explosió de la bugaderia al carrer de s’Aigua

Comencen les actes del dia de la Dona a Algaida.

Precs i Preguntes.

Rafel Oliver va demanar per

 • Notícia apareguda al Diario de Mallorca sobre les peticions de l’AMIPA. La regidora d’educació Maria Antònia Reynés va explicar que en una reunió amb l’AMIPA se’ls va demanar accelerar la compra d’un solar per ampliar l’escola fins als 16 anys, que s’han reclamat des de la Conselleria en la documentaciño per ampliar infantil i resoldre el tema dels aires condicionats. Mulet va explicar que s’ha fet feina per resoldre el principal problema d’acord amb la direcció del centre que la prioritat era resoldre el tema d’infantil, si bé amb el romanent s’està mirant a veure si és possible intentar trobar un solar per ampliar l’escola fins als 16 anys, essent una de les primeres escoles que tindrien aquesta possibilitat.
 • Respecte a l’operatiu de l’explosió de la bugaderia d’Algaida, Oliver va voler fer menció especial al dispositiu de la Guàrdia Civil. La batlessa va respondre que els va fer arribar un agraïment expressament com a Ajuntament.
 • Parc infantil d’Es porrassar que està en males condicions, amb punts on sobresurten els ferros i hi ha moltes coses per arreglar. Una vegada acabat el plenari el Partit Popular va publicar unes imatges al seu perfil de Facebook que us adjuntam a continuació. La batlessa en prengué nota i ho comunicaran a l’empresa.
 • A la placeta de sa Peixateria hi ha un escaló i s’hauria d’arreglar. La batlessa li va demanar que li passàs una foto que us adjuntam.
 • Encletxa a la via de servei cap al camí de Son Lluc (devora el pont de ses Maioles)
 • Es proposa que els dies de Mercat tallar la plaça i poder ocupar l’asfalt com a terrassa. La batlessa diu que ho estudiarà atès que hi ha altres negocis i que s’ha d’arribar. Margalida Fullana va afegir que s’esta estudiant per millorar el mercat dels divendres, cosa que Oliver s’hi va mostrar favorable.
 • Pressuposts participatius. Margalida Puigserver digué que no volia que es coincidissin amb altres temes i que l’enquesta es publicaria a finals del mes de març. Oliver respongué que sembla “serà un poc tard perquè si després s’han d’executar l’any passa molt aviat”

A les 21 hores del vespre, el plenari va concloure.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: