Dimarts, novembre 28, 2023
Algaida

Crònica del plenari extraordinari del mes de febrer

A les 20 hores i de forma presencial va tenir lloc el plenari extraordinari del mes de febrer. Després de la lectura i aprovació de l’acta de la sessió de dia 20 de gener de 2022, va començar la reunió.

El primer punt de l’ordre del dia fou l’aprovació de l’acord/conveni sobre les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Algaida. Aquest conveni és fruit de més d’un any de negociació a la mesa sectorial i amb participació dels sindicats. La batlessa va agrair a tots els funcionaris implicats sobretot a l’àrea jurídica i econòmica de l’Ajuntament, primer fet per na Maria Antònia Palou i ara per Sara Encinas en el tram final. En el juny de 2022 sortirà l’oferta pública de l’Ajuntament i bona part del personal eventual o interí s’haurà d’estabilitzar. També s’estableixen un conjunt de permisos i llicències que s’adapten a allò que marca la legislació vigent, així com els ajuts socials. Rafel Oliver qualifica el conveni com a «bon conveni» i donà l’enhorabona als negociadors. Així es va aprovar per unanimitat en el plenari i després es publicarà al BOIB.

Aprovació de l’acord de carrera professional horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament d’Algaida. Aquest acord compta amb un informe desfavorable d’Intervenció, però es durà a terme perquè hi ha crèdit suficient. Els treballadors tenen fins al 15 de novembre de 2022 per presentar la seva formació durant tota la seva vida per adquirir un nou nivell de categoria professional i a partir de l’any 2023 sí que només es contarà la formació a partir del 15 de novembre d’aquest 2022. Es posa de manifest també la tipologia de la formació que serà acceptada. S’aprovà per unanimitat

Control i fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 27 de gener de 2022 i l’assabentat de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del PP no va formular cap pregunta.

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

 • AJUDES COVID: Aquests darrers dies, s’ha publicat el llistat amb el nombre total d’autònoms i empreses dels municipis de les Illes Balears, que s’han vist beneficiats per les ajudes que el GOIB i Govern d’Espanya han posat en marxa per pal·liar els problemes econòmics provocats per la pandèmia.  En el cas del nostre municipi  s’han beneficiat 21 empreses amb un total de 379.874 € i 18 autònoms amb un total de 47.449 € que en total sumen 427,323,66 €. I si a aquestes ajudes s’hi sumen els 120.000 € amb ajudes que es van concedir també des de l’Ajuntament i el Consell i Govern sumen uns 550.000 €. A aquesta xifra hem de sumar que els ajuts que l’any passat i que enguany segueixen als comerços i empreses amb els serveis de:
  • Material gràfic i informatiu de manera gratuïta sobre mesures d’higiene i seguretat tipus cartelleria, adhesius o informació als clients per anar adaptant a la nova situació a tots els negocis del municipi.
  • Servei de productes d’higiene com ara gel hidroalcohòlic o mascaretes.
  • Desinfecció amb OZÓ. Tots els empresaris que utilitzin els seus vehicles per fer activitat econòmica poden disposar d’aquest servei, com fusters, electricistes, fontaners, repartiment a domicili, etc.  A part també es pot disposar de la desinfecció d’OZÓ dins establiments que siguin compatibles.
 • CRIBRATGE DEL CÀNCER DE COLON: l’Associació Espanyola Contra el Càncer a Illes Balears va informar que des de la conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears s’ha anunciat l’ampliació, aquest mateix any, del programa de cribratge de càncer de còlon al 90% de la població diana, amb la seva implantació als hospitals de Son Espases, Són Llàtzer i Manacor. L’any passat, des de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a Illes Balears van posar en marxa una exitosa campanya de recollida de signatures, amb més de 70 taules informatives, per a exigir al Govern de les Illes Balears una solució al greu problema sanitari provocat per la iniquitat en l’accés al programa en el territori balear i comptàrem amb l’important suport institucional d’Ajuntaments, a un total de 26 consistoris que se sumaren a la seva reclamació. Per tant, des de l’Associació ens agreixen haver estat un d’aquests Ajuntaments que van col·laborar amb la recollida de firmes , que es va fer els dies de mercat i, per tant ,amb les firmes recollides hem contribuït a fer que aquesta ampliació del programa, que començarà dia 31 de març de 2022, Dia Mundial Contra el Càncer de Còlon, es podran detectar a les àrees sanitàries corresponents a aquests hospitals fins a 368 diagnòstics de càncer i 1.522 pòlips d’alt risc a cada ronda, la qual cosa fins ara no era possible. Des de l’Ajuntament d’Algaida, també celebram la posada en marxa del programa i tal com els hi vàrem fer arribar a l’Associació , agraïm i volem donar l’enhorabona a la tasca que fa la junta local d’Algaida perquè va ser gràcies a ells i la seva iniciativa que es va fer aquesta recollida de firmes , el mateix que el passat dia 4 de febrer que van muntar la paradeta amb motiu del dia internacional del càncer. Moltes gràcies a totes ells i elles per la feina que fan.
 • SUSPENSIÓ TARIFES OCUPACIÓ PÚBLICA. L’Ajuntament d’Algaida ha decidit perllongar fins a 31 de desembre de 2022 la suspensió de les tarifes d’ocupació de via pública que, amb motiu de la crisi de la COVID-19, l’Ajuntament d’Algaida ja va suspendre el mes de març de 2020 i durant 2021. Ara davant la situació marcada per la Covid-19, ha decidit que no es cobrarà tampoc enguany. Així, els bars, els restaurants, les cafeteries o els venedors dels mercats setmanals d’Algaida i Pina, es continuaran estalviant el pagament d’aquestes tarifes.
 • REUNIÓ AMB L’OFICINA DE COORDINACIÓ I PROJECTES ESTRATÈGICS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA- FONS EUROPEUS: El passat dia 24 de febrer la regidora de promoció econòmica i la batlessa es varen reunir amb la directora insular de coordinació i projectes estratègics del consell de Mallorca, Margalida Amorós, per tractar els projectes que el municipi vol posar en marxa amb el finançament dels fons europeus Next Generation. Aquests fons tenen l’objectiu per impulsar la reconstrucció social i econòmica després dels efectes provocats per la pandèmia. A la reunió ens van presentar l’Oficina de Fons europeus, els seus objectius i l’estratègia del consell per participar en les diferents convocatòries. Entre d’altres vàrem parlar de diferents subvencions que estan a punt de convocar com una de mercats sostenibles, així com altres convocatòries com la DUS5000 (Desenvolupament urbà sostenible) destinada a municipis on la població no superi els 5000 habitants. Des de l’oficina ens van comentar que estan fent feina i mirant que municipis com el nostre on tenim 3 nuclis urbans i passam els 5000 habitants puguem accedir a aquestes subvencions tenint en compte els 3 nuclis per separat i així poder accedir als ajuts.
 • SENTENCIA JUDICIAL PER PINTADES DE GRAFITIS: La setmana passada des de l’Ajuntament vàrem ser citats als jutjats de Palma per arribar a una sentència de conformitat en relació amb unes pintades que durant el mes d’agost es van fer a Pina a diferents indrets, uns de titularitat municipal i altres privats; entre els indrets municipals s’hi trobava mobiliari urbà i elements protegits com accés a l’església, una paret de la font de Pina i el cos de jesús a la plaça. Arran de la feina de la policia local, es va poder identificar l’autor del delicte el qual ha estat condemnat per un delicte de danys contra el patrimoni històric i cultural; la sentència el condemna a pagar els danys valorats després d’una taxació per part d’una empresa de restauració que ascendeixen a 1025,00 €. També i havent tingut coneixement d’una sèrie de pintades durant aquest cap de setmana al nostre municipi, la policia local està fent la feina per poder identificar als autors, es demana la col·laboració ciutadana en el cas que es tengui coneixement d’aquests actes vandàlics.
 • DADES RECICLATGE 2021: Hem rebut des de la tècnica de residus de la Mancomunitat del pla l’informe anual en relació amb les xifres de reciclatge, tant de la Mancomunitat en global com de cada municipi en particular. Cal destacar que el percentatge anual de reciclatge ha augmentat i en aquests moments a la mancomunitat reciclam un 57,38% dels residus i a Algaida un 55,10 %. Tenim en compte el nostre municipi amb 3 nuclis urbans i molta població a fora vila, complim bé els objectius. Dels 14 municipis de la Mancomunitat, Algaida ocupa el numero 4 en tant per cent de reciclatge i en relació amb el rebuig ocupam el 6è lloc; per tant, és veritat que al Pla en general anam assolint els objectius del reciclatge i que al nostre municipi ja hem assolit els objectius del 50% marcats per la Unió Europea per a l’any 2020. Tot i això, des de l’Ajuntament ens fixam uns objectius més ambiciosos de reciclatge i continuarem treballant per aconseguir-los. La col·laboració dels veïnats i veïnades  és molt important per a continuar incrementant l’aprofitament dels residus reciclables i millorar així la protecció del medi ambient. Des de l’ajuntament agraïm el vostre suport i esforços per fer d’Algaida un poble més sostenible
 • VIOLÈNCIA AL FUTBOL: El passat diumenge arran d’un partit de futbol al nostre municipi un àrbitre del partit va rebre amenaces a les seves xarxes socials. Concretament va ser amenaçat de mort després del seu arbitratge. Davant aquest fet, el col·legiat va presentar una denúncia a la Policia nacional. També el CE Algaida ha publicat un comunicat en el qual es condemna qualsevol classe de violència, ja sigui física o verbal, i confia en què la policia pugui identificar a l’autor dels fets i, en el cas que aquest tengui qualque vinculació amb el Club, ja prendran les mesures oportunes. Per tot això, i tenint coneixement que en tot moment per part dels membres de l’equip tècnic del CE Algaida no hi va haver cap comportament de violència tal com també ha deixat constància el mateix col·legiat qui ha agraït el tarannà del club algaidí, la batlessa va aprofitar el ple per deixar constància del rebuig i de la condemna que feim des de l’Ajuntament a aquest tipus de violència, perquè mai baix cap circumstància, l’esport ha de ser un canal de violència. L’esport ha de ser, com passa la majoria de vegades, un lloc on tots i totes aprenen els valors del respecte, de la companyonia i de fer feina en grup en el cas del futbol o altres esports de grup. I, per tant, ens sumam a la declaració de condemna del CE Algaida

Precs i preguntes

Rafel Oliver del PP s’interessà per

 • PÀRQUING DE DEVORA SES ESCOLES: Es demana per la taxació del pàrquing i la situació de la terra a l’aparcament sa Tanqueta. La batlessa respongué que de memòria s’havia taxat en uns 800.000 euros i respecte del caramull de terra, l’Ajuntament li ha donat 15 dies a la propietat perquè el retiri. Oliver digué que s’han detectat materials que no són pedres al pàrquing i la batlessa digué tenen les fotografies per presentar a Mac Insular.
 • SITUACIÓ DELS CAMINS RURALS: La batlessa respongué que s’han asfaltat 4 camins i que està previst d’altres arranjaments a altres camins per tapar clots.
 • APARCAMENTS AL CARRER DE LA RIBERA: A sa ribera s’havien llevat dos pàrquings per garantir que una persona pogués sortir de ca seva, però ara la persona ja ha finit. La batlessa digué que aquesta és una de les tasques de la brigada.
 • OBRES DE PLUVIALS AL CARRER ROCA AMB TANQUETA: S’ha detectat un bon clot a les obres de pluvials que es troben devora el pou del carrer de sa tanqueta que fa cantonada amb el carrer de la Roca. La batlessa digué que ho tindran en compte i que normalment en aquests temes les empreses s’hi miren molt.
 • HOMENATGE AL METGE ALEXANDRE PIZÀ: Oliver demanà a l’Ajuntament un acte de reconeixement públic al metge d’Algaida i Pina, Alexandre Pizà, per la seva gran trajectòria com a metge del poble. La batlessa digué que volien fer el mateix que amb el metge Guillem Amengual, però que ho tindrien en compte per fer un altre tipus d’Homenatge.

La reunió va acabar a les 20:40 de la nit

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: