Dimarts, setembre 26, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari municipal del mes de setembre de 2023.

A les 19: 15 hores del dijous 7 de setembre de 2023, i després de l’acte de reconeixement a l’Algaida Vòlei Club, va tenir lloc la sessió plenària ordinària del mes de setembre. La novetat és que des del passat 1 de setembre, l’Ajuntament compta amb una nova secretària municipal Ariadna Casablanca.

Una vegada aprovada l’acta de la sessió anterior del mes de juliol, va començar amb l’ordre del dia. Encara que primerament es va votar la incorporació d’una moció d’urgència.

El primer punt fou la modificació de crèdit. L’objectiu és amortitzar el darrer préstec que encara té l’Ajuntament pendent de pagament i que fa referència a les anualitats pel centre de dia d’Algaida. S’havia finançat per 20 anys i 18 anualitats eren abonades el Govern. La resta corresponia a l’Ajuntament que ara ha decidit fer front a la resta del préstec sense que suposi un augment dels costos o dels interessos. Aquest crèdit apujava a 74.120,53 euros. i s’aprovà per unanimitat.

El següent punt fou l’aprovació dels dies festius del municipi del pròxim 2024. La proposta municipal que fou aprovada per unanimitat.

 • Algaida i Randa 16 de gener (sant Honorat) i 25 de juliol (sant Jaume)
 • Pina: 17 de gener (sant Antoni) i 26 de setembre (Sant Cosme i Sant Damià)

La primera moció a debatre és la que presenten conjuntament el PSIB, el PP i Més per Algaida, Pina i Randa de condemna sobre l’actuació del president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) a la final de la Copa Mundial Femenina de futbol 2023. Es presenta en format moció i no de declaració institucional, atès que el regidor de Vox havia manifestat discrepàncies en el contingut del text i per a les declaracions institucionals es requereix la unanimitat del consistori. Margalida Puigserver de Més, afirmà que volien fer constar que allò que va patir per Jennifer Hermoso era una agressió sexual. El representant de Vox Miguel Martinez va parlar de “caçera política i dels mitjans” respecte del cas de Rubiales i els contrastà amb l’alliberament de “centenars de violadors” i atacà la llei del Si és sí. Es confon, segons Vox en aquest tractament del cas Rubiales “el fet groller amb el fet criminal” També va fer referències a altres temes de l’actualitat estatal com els possibles acords de la investidura o els preus dels productes bàsics i acabà demanat la dimissió.

La segona moció la va presentar Més per Algaida, Pina i Randa en defensa de la llengua catalana. Però aquesta moció va ser objecte de discussió sobre si es podia debatre o no. Segons la interpretació de la secretària de l’article 97.3 del ROF les mocions no requereixen haver passat per comissió informativa. Al final va ser debatuda i llegida per Joan Mas. Rafel Oliver del PP va reivindicar el decret de captació de personal sanitari que ha aprovat el govern de les Illes Balears liderat per Margalida Prohens. Justificà que la mesura no és un atac a la llengua pròpia i que es pretén atacar la manca de professionals sanitaris, encara que reconeix que la llengua no és l’únic motiu pel qual no tenim metges. Oliver va fer referència a les darreres propostes en matèria d’habitatge que havia proposat el govern de Prohens. Per argumentar que s’havien deixat: “14.167 pacients en llistes d’espera quirúrgiques, 126,86 de demora mitjana en llistes d’espera quirúrgiques, 2.876 persones que esperen més de 180 dies, 74.190 pacients en llistes espera en consultes, 75,03 dies de demora de mitjana en llistes d’espera consultes i 30.339 persones que esperen més de 60 dies per ser ateses. “No es pot parlar de qualitat sanitària, conclogué Oliver.

La batlessa Margalida Fullana considera que eliminar el requisit lingüístic sí que afecta la qualitat assistencial, que el Govern no ha quantificat com afectarà aquesta mesura i va reivindicar la tasca que havia fet el govern de Francina Armengol, citant exemples com la declaració tots els llocs de feina del personal sanitari de Menorca, Eivissa i Formentera de difícil cobertura, o el pagament de les hores extra a 31 euros. Joan Mas de Més va respondre que hi ha la voluntat de llevar drets als catalanoparlants a les illes Balears i va recordar que a altres comunitats autònomes com Múrcia, Andalusia i Madrid també tenen dèficits de metges i allà hi governa el PP.

La moció fou aprovada pels 7 regidors de Més i PSOE i els 5 vots en contra de PP i Vox.

Control i Fiscalització

En l’assabentat de la Junta de govern i decrets, Rafel Oliver es va interessar per:

 • S’ha pagat una productivitat en contra d’intervenció. Fullana respongué que s’ha pagat aquesta productivitat perquè troben que no es pot llevar d’un dia per altra, i s’està redactant un nou reglament de productivitat.
 • Mesa de contractació dels Serveis Esportius s’ha canviat el president. Fullana digué que el regidor d’esports Jaume Lliteres hi volia estar. Oliver va insinuar si no era un tema d’incompatibilitat.
 • Factures amb informe desfavorable. L’interventor digué que no s’havien fet les tramitacions prèvies.
 • Contracte menor. Mateu Capellà digué que era per transformar una sala del pavelló en un magatzem pel vòlei.
 • Contractació empresa d’Algaid’Art. Fullana digué que sempre s’havia contractat aquesta empresa que fa tasques de comissariat.
 • Contractació d’un comunity manager fins al desembre. S’ha sol·licitat 3 pressuposts i s’ha contractat la de menor cost. Oliver va demandar si ja había estat contractat per l’Ajuntament amb anterioritat. Fullana digué que si i l’interventor va afegir que una vegada era designat per l’empresa, era indiferent si havia estat contractat per l’Ajuntament o no.

Margalida Puigserver de Més per Mallorca es va interessar per

En els decrets de meses de contractació, Mes afirmà durant aquest passat mes d’agost només s’ha convidat a participar al Partit Popular en les sis meses de contractació que s’han fet hem vist que hi ha hagut un representant de l’equip de govern i un de l’oposició. En resposta a aquesta pregunta, Rafel Oliver del PP va treure i mostrar al plenari un document signat pels cinc regidors socialistes, en el qual s’estableix que en les meses de contractació sempre hi haurà un regidor del PP. Oliver va negar que fos un acord.

Seguidament, prengué la paraula Mateu Capellà que digué que hi ha una limitació en respecte en la formació i participació de les meses de contractació que només deixen participar un terç a altres membres i s’ha optat per transparència i per responsabilitat s’ha optat per fer convidar al principal partit de l’oposició.

Mas respongué que, tot i saber el tema de la limitació, s’hagués pogut fer d’una altra manera, com per exemple, convidar-los a assisitir a la mesa malgrat no es pogués votar. “Hi ha molt poca transparència, si hi ha tres partits a l’oposició, i deixes a dos partits fora de la participació”, sentencià Mas. El representant de Més va afegir que amb aquesta decisió es prenia nota sobre la voluntat d’arribar a acords progressistes a Algaida.

Tot plegat ha conduït al fet que Més per Algaida retreu que el PSIB posi en perill futurs acords progressistes amb acords amb el PP.

Informació municipal

La batlessa Margalida Fullana va informar de les següents qüestions:

 • Contracte de l’EMMA. l’Ha tornat a guanyar la banda de Música d’Algaida.
 • Contracte del Casal de Joves. Les obres han d’estar acabades abans del 31 de desembre
 • Aprovat el contracte d’enllumenat dels carrers d’Algaida i Pina
 • Dimarts s’instal·laren els focus al camp de futbol.
 • Projecte del nou punt verd, s’ha contractat d’una empresa per redactar un avantprojecte.
 • Pina s’ha de canviar la barana de marès.
 • A Pina s’ha fet una proposta d’un nou bany per al parc infantil
 • s’ha publicat a la plataforma de contractació els nous serveis esportius i la setmana que hi serà els serveis dels cementeris municipals
 • s’ha posat en marxa de la nova plataforma de recursos humans i a partir de dilluns els treballadors de l’ajuntament ja fitxaran.
 • ja està disponible el nou local de protecció civil.
 • s’ha fet un estudi sobre la disponibilitat i la qualitat d’aigua.
 • S’han rebut de l’IES Sineu 5 projectors que seran distribuïts a diferents serveis.
 • Hi ha hagut el circ aquest cap de setmana a Algaida
 • El batle de Pina va convidar a la fira de Pina i a les festes de sant Cosme i Sant Damià.
 • La batlessa i el regidor de Cultura Francesc Ramis convidaren a la participació de tothom a la nit de l’Art.
 • En matèria d’educació Jerònia Miralles va informar que en el proper plenari s’aprovarà la gratuïtat de l’educació infantil.
 • Assistència al Consell Escolar IES el 27.07.23
  • Assistència a la reunió amb la Conselleria i tots els batles de Balears per tractar el tema de gratuïtat escoleta 0 a 3 anys.
  • Referent a aquest tema des de l’ajuntament s’està fent una modificació de l’ordenança municipal, ja que enguany s’amplia la gratuïtat de 0a 1 i de 1 a 2, i es manté la de 2 a 3 anys com l’any passat. La gratuïtat és durant 4 hores, com l’any passat, enguany será de 8.45 a 12.45. La resta d’hores que inclou matinera i menjador es paga.
  • Casal Musica. S’ha millorat la climatització instal·lant un aparell d’aire condicionat nou, i s’ha canviat la il·luminació per LEDS.
  • CEIP Pare Bartomeu Pou. S’arreglarà la calefacció (pressupost aprovat) i s’ha pintat la part de davant de l’escola vella. Per l’any que ve es pressupostarà pintar la resta de l’edifici.
  • El dilluns comença l’escola i amb ella les rutes escolars. S’ha fet difusió des de l’ajuntament i també es ferà des del CEIP, i a través de la policia local.
  • A l’escoleta FLOR DE MURTA s’ha comprat mobiliari per millorar l’organització dels estris d’higiene dels infants.
  • El 4 de setembre es va tenir reunió amb la Conselleria i representants de tots els partits del consistori. Hi assistiren el sr conseller Antoni Vega, el gerent de l’IBISEC Mateu Sunyer, la batlessa Margalida Fullana, la regidora d’educació Jerònia Miralles (PSIB), i els regidors i regidores Margalida Puigserver (MES), Miguel Martínez (PSIB) i Rafel Oliver (PP). Es van tractar els següents temes:
  • Ampliació CP Pare B Pou
  • IES a Algaida
  • EI Flor de Murta: gratuïtat i ampliació
  • Transport escolar: BUS pels joves que cursen Batxiller i FP a Llucmajor
  • Projecte de millora de pati
 • Comissió d’Igualtat convocada pel dilluns 11 de setembre per revisar normativa i renovar membres.

Precs i preguntes

Rafel Oliver es va interessar per:

 • Hi ha un decret de creació d’una nova obertura al camp de futbol d’ES Porrassar i si ja s’ha contemplat de cara a una ampliació.
 • S’havia de fer una declaració d’interès general per fer el passeig del cementeri. La batlessa digué que segons l’arquitecta i la TAG jurídica no ho requereix.
 • Revisió de les àrees d’aportació i les portes no funcionen. Fullana digué que les portes s’han revisat i que hi ha una persona de la brigada que s’encarrega que estigui bé.
 • Aparcaments del carrer d’es Sol. S’ha fet un estudi que ha determinat que en la part que ara es pot aparcar es guanyen 6 places d’aparcament.

Margalida Puigserver s’interessà per

 • Agraeix la informació de l’Ajuntament respecte del consum d’aigua, però va trobar que s’havia de conscienciar sobre el seu ús. Capellà digué que li hagués agradat trobar-se amb més informació respecte de l’àrea de medi ambient.
 • Per què els joves no exposen a sa peixateria? Francesc Ramis digué que molta gent prefereix una exposició individual i no col·lectiva amb motiu de currículum. .
 • Es dona l’enhorabona a Teresa Oliver per la seva jubilació
 • Es detecten diferents punts de la carretera Montuïri a Randa on s’hi deixen fems
 • Es demana s’hi continua el projecte de coberta del pavelló. Mateu Capellà digué que ha fet passes per veure si es pot separar la coberta de les plaques solars i a veure si és possible licitar el projecte tècnic i avançar passes, però requerirà una modificació de crèdits.

MIguel Martínez de Vox demana

 • Respecte al camp de futbol si les obres d’obertura del Camp de futbol d’ES Porrassar afectarà a l’entrada de cotxes. Respongueren que no, però que es convidarà a que s’entri per la part superior.
 • També va demanar pel tema dels vestidors. Lliteres respongué que estan previstos fer-n’és uns vestidors però que no es faran fins que no estableixi com es reorganitzarà el conjunt d’instal.lacions esportives d’Es Porrassar. De moment, i cap al mes d’octubre s’ubicaran al camp de futbol uns vestidors provisionals que s’hauran de llogar.
 • També va demanar la reparació urgent del perímetre extern del terreny de joc que està en males condicions i pot suposar un perill.

Cap a les 21:45 hores el plenari va acabar.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: