Dimarts, desembre 5, 2023
AlgaidaEducacióPinaPressupostsRanda

Una escoleta sense sabates. Nou projecte educatiu a l’escola Flor de Murta

collage_escoletaEn el decurs del curs escolar 2015-2016 l’equip educatiu de l’escoleta municipal Flor de Murta va posar en marxa un nou projecte d’innovació pedagògica basat en l’educació emocional dels infants. Aquesta iniciativa ha suposat canvis metodològics i organitzatius per tal de millorar la tasca d’ensenyament-aprenentatge.

Però per poder dur a terme aquest nou projecte pedagògic, s’han hagut d’executar un seguit de millores d’infraestructura. Una d’elles ha suposat una inversió de 25.000 euros per part de l’Ajuntament d’Algaida. El projecte ha consistit bàsicament en el canvi del sòl dels espais de l’escoleta llevant les rajoles i col·locant parquet i vinil “per tal que siguin més acollidors pels infants”. Aquestes millores foren elegides pels veïnats i veïnades del municipi en un projecte inclòs i votat en el procés dels pressuposts participatius del 2016 i que ja ha estat executat.

L’objectiu d’aquest canvi en el sòl dels espais de l’escoleta és que els nins i nines i les educadores puguin anar sense sabates per diversos motius: d’higiene, ja que les sabates són focus d’infecció; per poder circular lliurament per tots els espais i ambients; per evitar que es facin mal amb les sabates; per afavorir la seva autonomia i per poder tenir vivències sensorials.

Tot el material reciclat

Xisca Oliver, coordinadora de l’escoleta Flor de Murta, explica que amb el nou projecte “metodològicament és una escoleta oberta; oferint uns espais rics on els infants facin i les educadores acompanyin. Així és respecte el ritme evolutiu de cada infant i s’afavoreix la seva autonomia”.

Bàsicament consisteix a “utilitzar el joc com a metodologia i considerant els espais distribuïts per ambients com un recurs educatiu més. Per això, oferim espais rics i provocadors de vivències i aprenentatges”.

Per posar en pràctica aquest nou mètode, s’han hagut de fer canvis en la distribució d’aules i millores d’espais. Així, el pati s’ha transformat en un gran ambient de joc simbòlic quan abans era un espai només per sortir a l’aire lliure i a més “tot construït amb materials reciclats”. .

“El projecte l’han dissenyat i construït  per les mateixes educadores i per això m’agradaria destacar la seva feina en hores lliures, tant en la recollida dels materials com la seva reconversió demostrant que les seves ganes i vocació són infinites i d’admirar. També cal agrair la col·laboració d’alguns dels  pares,  que de manera voluntària han ajudat a fer realitat aquests espais”, explica la regidora d’Educació, Margalida Garcias.

Des de l’Ajuntament d’Algaida i l’equip directiu de l’escoleta, volen agrair “la paciència, col·laboració i interès mostrat per part dels pares i mares des del primer moment”  alhora que els animen a què la seva implicació “sigui continua per seguir millorant entre tots”.

 Redacció Noticiari es Saig

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d