Dimarts, desembre 5, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari d’octubre

A les 21 hores del dijous 6 doctubre comença amb puntualitat el plenari amb l’absència de d’en Rafel Oliver del PP. Després de llegir l’acte anterior i aprovar-la, el plenari aprova el decret del calendari del pressupost participatiu  per a l’any 2017 i acte seguit s’aprova concedir les subvencions nominatives de les entitats que han fet la sol·licitud per aquest any 2016 i que estan al dia de totes les seves obligacions.

dsc_3008.jpg

Acte seguit, la batlessa informa al plenari de la proposta de canviar el nom del premi de Narracció curta dels Premis Castellitx per Premi de narrativa Pere Mulet. Mulet afirma que en un primer moment havien pensat que li possassin al nom al premi d’investigació, però després de consultar-ho a la família, i a petició seva, se va optar que fós el de narrativa. La batlessa afirma que ho vul dur a plenari perquè no fos cosa de l’equip de govern sinó de tot l’Ajuntament. En aquest sentit, es no es feu necessària la votació, ja que tots els grups polítics es mostraren a favor de posar el nom de Pere Mulet a un dels Premis Castellitx, pels quals tant hi va fer feina.

Pel que fa a l’informe de morositat del segon trimestre. L’Ajuntament sol pagar a 38 dies vistes les factures que se reben. L’informe fou enviat al ministeri d’Hisenda el mes de juliol i està disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Resolucions i decrets d’alcaldia.

En Jaume Oliver del Partit Popular, en substitució de Rafel Oliver que ahir no era present, demana per la Resolució 248 (23/096/2016), sobre la denegació de la sol·licitud d’activitat no permanent del restaurant ses Canyes. la batlessa aclareix que allò que es va denegar és que el dia de la inauguració es pogués tenir obert més enllà del seu horari com a restaurant, és a dir, a les 12 del vespre.

Tomeu Ballester demana pel decret sobre la inscripció en el llibre de Registre d’Associacions del municipi de l’Associació Comissió Organitzadora de festes. Tant Ballester com la batlessa es pensen que es tracta d’Algaida Jove, i manifesten la seva sorpresa per haver-se registrat amb aquest nom. S’acorda que la Secretària ho comprovi, ja que es  podrien veure compromeses algunes subvencions per a joves, segons manifesta Margalida Puigserver de Més per Algaida.

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet comença la informació municipal anunciant s’han publicat les bases de l’ajuda per a transport escolar no obligatori i que el termini acaba l’11 d’octubre. Es calcula que 36 alumnes rebran 2,45 per dia i alumne de subvenció del transport escolar a l’IES Llucmajor, amb una quantia de 13.500 euros.

Mulet va informar que el dimecres al Casal Pere Capellà es va donar a conèixer el “Programa Carnet Jove” a les empreses, entitats i associacions del municipi. La reunió fou dirigida pel Director d’IB Jove (Joan Ferrà Terrassa), Manolo González (President de l’Associació Comerç Empresa d’Algaida) i Kika Martí Maria (Dinamitzadora de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament). Entre d’altres temes, es tractaren els avantatges de les entitats a l’hora d’adherir-se al programa, el funcionament d’aquest i la senzillesa del tràmit de la declaració d’adhesió que s’ha de dur a terme. A la reunió hi assistiren unes 25 persones, i Mulet els va agrair l’assistència i voler “obrir les portes a noves fórmules per seguir generant creixement econòmic a nivell local”.

La regidora de joventut, Maria Antònia sastre va dir que en un primer moment volien fer un carnet jove per Algaida, però després optaren per adherir-se al programa de Carnet jove del Govern de les Illes Balears. sastre va afirmar que “Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament creim en aquest programa i per això hi seguirem treballant, tant amb els joves com amb les empreses a nivell municipal”. De fet, Ara els comerciants estudien els possibles descomptes o les possibilitats d’adherir-se.

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar que durant aquest mes d’octubre es presentarà la documentació per a la subvenció de les obres incloses en el pla especial d’inversions financerament sostenibles 2016-2017 i que han decidit presentar-hi el projecte de reforma de les aigües pluvials fase I: camí de s’estació amb un pressupost de  314.684€ .

Va destacar que aquest projecte fou redactat des del Departament de Desenvolupament Local arran de la signatura del conveni l’any passat de l’Ajuntament d’Algaida amb el conseller de Cooperacó local per a la redacció o direcció per part dels serveis tècnics del Consell de Mallorca del projecte de la reforma de la primera fase de recollida d’aigües pluvials del municipi, per tant no ha costat aquest projecte cap dobler extra a l’Ajuntament.

També va informar que es presentarien a una altra subvenció per a l’adquisició de vehicles 100% elèctrics per a les corporacions locals amb un import de 30.000€, també subvencionat al 100% pel Consell de Mallorca. A la secció de precs i preguntes, Jaume Oliver demanà per aquesta qüestió i va demanar que es miràs bé a quin servei es dedicaria el cotxe elèctric i la batlessa diu que es mira en què se pot destinar, però que tindrem un cotxe elèctric enguany.

 

La FELIB va convocar als ajuntament a una reunió amb el Conseller de Treball i de Comerç del Govern de les Illes Balears per posar en marxa un pla de Desenvolupament Econòmic Local. El SOIB contractarà 64 Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local, que es distribuiran pels municipis i entitats locals de les Illes per impulsar l’activitat econòmica. La inversió per a la contractació dels AODLs es d’1,7 milions d’euros per a 2016. El desplegament d’aquests agents començarà el mes de desembre i estaran distribuïts de la següent manera: 41 a Mallorca, 11 a Menorca, 11 a Eivissa i 1 a Formentera. A Algaida com a municipi de 4.000 habitats hi haurà un Agent de Desenvolupament Local a jornada completa durant tres anys. Des de la Mancomunitat del Pla també se n’agafaran per tal de fomentar la promoció turística del pla, juntament amb l’orientadora laboral que tenim en el municipi.

D’altra banda, la batlessa va informar que per motius de gestions burocràtiques no s’ha pogut renovat el conveni de visibles del SOIB, per a la contractació de majors de 45 anys, però n’estan molt satisfets. No obstant això, Mulet va dir que si s’hi ha acollit la Mancomunitat del Pla per poder contractar educadors de carrer.

Maria Antònia Mulet va continuar informant que després de molts de mesos de feina i de burocràcia , sobretot  gràcies a la feina feta per l’orientadora laboral de la mancomunitat, L’Ajuntament d’Algaida ha obtingut per part del SOIB l’acreditació i inscripció d’especialitat formativa conduents a certificats de professionalitat en el registre estatal  d’entitats de formació del centre del Casal Pere Capellà. Aquesta acreditació té una validesa a tot l’estat espanyol i convaliden FP ocupacional inclosa dins el catàleg acreditació.- De les especialitats en què s’ha acreditat el Pere Capellà són promoció turistica local i informació al visitant i Creació i gestió de microempreses, la qual cosa permetra tenir fins a 15 alumnes en formació i en escoles taller. S’ha hagut de fer un leasing de quinze ordinadors i donat la necessitat de tenir anglès s’ha signat un conveni amb el British Council. El programa, pressupostat amb 9 milions d’euros, preveu la contractació de joves desocupats, menors de 30 anys, que de forma simultània s’aniran formant en el mateix ofici en el qual treballen. Des del Pere Capellà es podrà accedir a la convocatòria de programes mixts d’ocupació i formació per a joves de garantia juvenil i per a persones majors de 30 anys

La batlessa dóna la paraula a la regidora Margalida Garcias per què expliqui que el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i diferents ajuntaments de Mallorca, entre ells el d’Algaida, han presentat els nous abonaments de proximitat de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears per a la temporada 2016/2017. Algaida, juntament amb Vilafranca i Montuïri, està inclòs en una de les línies d’autobús gratuïtes, la L3. A l’enllaç a la web municipal hi teniu tota la informació, preus i altres línies. I que dimarts dia 11 d’octubre es presenta a Algaida amb un concert al casal Pere Capellà. 

Després la batlessa dóna compte de tot un conjunt d’actes destacant els de la fira d’Algaida que serà dia 15 d’octubre, amb tota una sèrie d’actes culturals, la mostra gastronòmica, any llull que podeu veure a la dreta d’aquest noticiari.

Finalment i per acabar amb la informació municipal, la batlessa Maria Antònia Mulet va fer un agraïment a Protecció Civil per l’organització de la diada a Algaida el passat mes de setembre, de la que afirmà va ser tot un èxit de participació, 28 agrupacions de Mallorca i 1 de Menorca , a més de l’Ibanat, Guàrdia Civil entre d’altres. També va agrair a la Policia Local per la feina feta entre d’altres en dues situacions d’urgència: una la pèrdua d’un jove del municipi pel camí vell de la pau i l’altra per la feina feta per a la localització d’una al·lota desapareguda a Palma feia un parell de dies i que la varen trobar al nostre municipi. Igualment va agrair a protecció Civil i Polícia Local la feina feta durant tot l’estiu a nivell d’avisos de petits incendis, accidents i altres situacions.

Precs i preguntes

Pren la paraula Jaume Oliver del Partit Popular per demanar sobre el que que el passat 24 de setembre,hi hagué un abocament de paper en el camí de serveis de Porreres. La batlessa diu que les càmeres de la carretera no detectaren el moment però que des de l’Ajuntament i Policia Local hi ha indicis i que s’investiga els infractors.

Després Oliver va demanar pel tema del bus escolar dels alumnes de l’IES Llucmajor ja que es rumoreja pel poble que hi ha prevists canvis. La regidora d’Educació margalida Garcias afirma que esta en estudi canviar l’aturada de Bus per donar resposta als 120 alumnes que van cada dia a Llucmajor i que requereixen de 4 busos, per bé que no tots passen per sa Plaça. Es va convocar una reunió amb els pares per informar-los i se fan les passes pertinents. Margalida Garcies diu que això té una llarga tramitació, ja que ha de passar per l’Institut, la Conselleria d’Educació i la de Transport. La proposta més addient seria devora ses escoles, donat que hi ha espai i l’aparcament a devora. Tomeu Ballester diu que a veure si seria possible per dues aturades per bé que no “és tant el tema de la distància sinó de la seguretat que suposa haver de baixar pel carrer de s’aigua amb les voreres tant estretes”. La batlessa Maria Antònia Mulet pren la paraula que no hi ha cap decisió presa, que s’haurà de consensuar amb els pares que sobretot van a cercar els estudiants amb cotxe, i que no té una fàcil solució.

Oliver demana que passa amb la plaça de cap de Polícia local que apareix als pressupost de 2016. La batlessa reconeix que hi ha un erros, que en realitat no està pressupostada en el pressupost de 2016 i que per al pressupost de 2017 hi estarà i es convocarà- .

Finalment Oliver demana per la línia groga de davant el comerç de Nit i Dia que “s’allarga i s’acursa”. La batlessa reconeix que el comerç havia demanat fer una aspa davant l’entrada per permetre l’entrada i sortida del negoci, però que la brigada i la policia local havien optat per pintar una línia groga davant el local. Es veu que algú va decidir fer la línia més llarga, amb la qual cosa un dia ocupava més espai del que s’havia demanat. la brigada quan s’adonà de la feta tornar a rectificar la línia segons estava previst a l’Ajuntament. La batlessa, en un moment bastant humorístic va reconèixer que la brigada no l’havia informada d’aquest fet.

Torn de preguntes per en Tomeu Ballester de Més per Algaida, Pina i Randa qui va començar demanant si es posarà un punt de recàrrega per a cotxes elèctrics donada la sol·licitud de subvenció abans esmentada. La batlessa diu que l’Ajuntament s’adherirà al conveni de foment del cotxe elèctric i informa que entre les possibilitats del consistori hi ha la de bonificar l’impost de circulació dels cotxes elèctrics. Jaume Lliteres també parla del problema sobre on ubicar el punt de recàrrega, perquè els pàrquings d’Algaida no són municipals i a més amb en Joan capellà s’ha estudiat perquè si es vol d’una carrega ràpida es requereix d’un trifàsic i s’ha d’abonar el manteniment durant dos anys.

Ballester demana per posar unes papereres davant el centre de salut i el Escola Municipal de Música, donada la quantitat de gent que hi passa. La batlessa respon que davant el centre de salut n’hi ha una, cosa que es reafirmat per la majoria i que davant l’EMMA no, però que se n’hi posarà.

f82aebef-6e92-4d42-82ab-6d4a8549f3d9
Foto: http://www.airbnb.es/rooms/13859229

Ballester  demana pel càmping il·legal a la zona de Marina que lloguen de la tenda de campanya. La batlessa diu que no en sap res a no ser que s’hagin enviat directament des de l’Agència de Disciplina Urbanística. Coses dels mòbils, tots els regidors cercaren l’anunci a través dels dispositius per veure de què es tractava. Una finca en què per 12 euros es lloguen tendes de campanya. Ballester es demana a veure si algú ha fet alguna denuncia. La batlessa diu que no però hi enviaria la zeladora d’obres.

Tomeu Ballester finalment demanà si la comissió de participació ciutadana creada recentment s’ha fet donada la baixa participació. La regidora de participació ciutadana afirmà que la Comissió farà feina perquè hi hagi més participació però la seva creació no s’ha fet per la baixa participació. El regidor econacionalista demana pels criteris de la convidada a participar en aquesta comissió, i Fullana explica que fou fruit d’unes jornades de treball de l’equip de govern, amb la posada en comú de persones que poguessin tenir proximitat i disponibilitat. Ballester afirma que d’aquesta manera dona a pensar que poden ser pròxims a l’equip de govern, cosa que és negat directament per la batlessa, ja que algunes de les persones són properes però no estan disponibles i d’altres se dona el cas contrari. Fullana diu que la comissió és un primer contacte i que està obert a la participació de tothom.

Finalment Tomeu Ballester demana com s’articula que tot allò referit a participació ho gestioni una empresa privada, GRAM . La batlessa diu que fa temps que es treballa amb aquestes empresa que també s’encarrega d’altres temes del poble com el programa Euronet o l’ITR. Ballester demana pel cost i Mulet respon que això està als pressuposts, i que tot i que li passarà sense cap problema, pot passar per intervenció a veure les factures.

Sense cap altra tema, s’aixeca la sessió a les 22:30 hores.

Redacció Noticiari es Saig. 

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d