Dimecres, desembre 6, 2023
AlgaidaPinaRandaTreball

Espectacular baixada de l’atur a Algaida

L’atur abaixa al mes de març de 2017 a Algaida un 12,34 % respecte del mes de febrer, això suposa percentualment el doble del que va apujar el mateix més l’any passat. La xifra d’aturats d’Algaida, Pina i Randa inscrits al SOIB apuja fins als 235, això vol dir que 23 persones han deixat de figurar com a persones aturades durant aquest mes de març (15 homes i 14 dones).

Durant el març tots els grups d’edat se veuen beneficiats per la trobada de feina, destacant el grup d’edat de majors de 45 anys és el que ha mostrat un millor comportament ja que és allà on s’ha produít més nous contractes (13).

dades_atur_marc17
Font: Sepe – Ministeri de Treball

infoatur_marc17Si ens fixem amb les dades interanuals, l’atur s’ha reduït a Algaida en 61 persones respecte al març de 2016, això és un 22,65 % menys de persones aturades que fa un any, quan la xifra d’aturats d’Algaida, Pina i Randa era de 267 persones.

D’altra banda al municipi d’Algaida hi treballen 1142 trebaladors afiliats a la Seguretat Social, un 8,97 % respecte a fa un any (94 persones més afiliades). D’aquests 1142 treballadors, cal destacar que 462 treballen d’autònoms, 9 al sector agrari i 56 a les tasques de la llar i 1 treballa en el sector de la mar. La resta 614 treballen al règim general.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d