Dilluns, desembre 4, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari del mes d’octubre de 2017

Primer dijous del mes i plenari municipal amb diversos temes. A les 20:30 hores va donar inici el plenari amb l’assistència de tots els regidors.

El representant de Més per Algaida, Pina i Randa Tomeu Ballester va presentar una moció d’urgència en defensa de la democràcia. Per a ser inclosa dins l’ordre del dia s’havia d’aprovar per majoria absoluta, cosa que va succeir amb els vots de PSOE i Més (9) i els vots en contra del PP (4), els quals argumentaren que, a diferència de la batlessa, ells no havien rebut aquesta moció d’urgència i ho consideraren com a «poc democràtic». Ballester reconegué  l’error en no haver-li fet arribar la moció però no està d’acord amb la manca de democràcia.

 

Accediu a la Moció en defensa de la democràcia, presentada per Més per Algaida.

La batlessa va considerar molt greu els fets ocorreguts el passat cap de setmana a Catalunya i va voler deixar clar la postura del PSOE d’Algaida davant la moció i que  «no té res a veure amb la feina que fa la Guàrdia Civil d’Algaida que n’estam molt satisfets». El PP afirmà que la moció parlava del dret a decidir «que és il·legal perquè no ha vetllat ni per la constitució ni per l’estatut de Catalunya». Oliver negà que Espanya no vulgui negociar i va reconèixer que «algunes imatges de la Guàrdia civil feien mal a Catalunya, al país i a Europa i ho hem d’assumir». Ballester reivindicà en la rèplica al PP que allò que pretenia la moció era demanar una solució política. La moció fou aprovada per 7 vots a favor, 4 en contra i dues abstencions.

Es va presentar l’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat (MINHAP) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica, cosa que obliga la legislació que s’aprovà per unanimitat.

Es varen aprovar la concessió de subvencions nominatives previstes al pressupost de 2017, que experimentaven alguna pujada. En el proper plenari es procedirà a adjudicar-ne, més per què algunes sol·licituds tenien mancances.

Es va dur a terme l’aprovació provisional de l’expedient de modificació de crèdit núm. 8/2017 en el vigent pressupost. L’interventor va informar que l’Ajuntament d’Algaida compta amb un romanent de tresoreria de 700.000 euros, i que aquest només es pot gastar en la reducció del dèficit o en inversions destinades a la sostenibilitat financera. Per això es fa la proposta d’afegir al pressupost 167.870 euros.

La batlessa Maria Antònia Mulet informà que amb aquesta modificació del crèdit es canviarà l’enllumenat al recinte escolar i edificis municipals per il·luminació LED, a més de la instal·lació dels tres punts de recàrrega de vehicles al municipi i dues plaques fotovoltaiques de dos àrees d’aportació. Segons la batlessa això suposarà un estalvi energètic, d’emissions de C02. La modificació fou aprovada per unanimitat.

Control i fiscalització

En els assabentat de les resolucions i decrets de Batlia des del darrer ple, Rafel Oliver del Partit Popular demanà pel decret 318. Respecte de les ajudes a la xarxa d’escoles públiques, la batlessa informà que son un ajudes del govern a les escoletes públiques segons les unitats i infants del curs anterior. Donat que cur anterior a l’escola Flor de Murta hi havia 5 unitats, més dos infants amb necessitats educatives més els tallers per a famílies, es rebran entorn a 17.000 euros.

Més per Algaida, Pina i Randa no va demanar per cap qüestió.

Informació municipal.

Durant el mes d’agost es va posar en contacte amb l’ajuntament, un policia local que tenia el curs d’oficial major que estaria interessat amb la plaça d’oficial a Algaida i a venir amb comissió de serveis. Des de l’Ajuntament, la batlessa va informar que se va posar en contacte amb l’ISPIB per la realització d’unes bases per a la comissió de serveis de lliure designació de la plaça d’oficial major i, si no hi ha contratemps entre dissabte i dimarts es publicarà al BOIB. A partir d’aquí els dies tindran 10 dies hàbils per entregar les instàncies i desprès fer la selecció i començar la feina.

Mulet va informar que tal com ja ens varen dir a la presentació de la memòria dels serveis socials a Algaida, aquests dies ha començat al nostre municipi a fer feina amb temes de menors i família una psicòloga amb una subvenció de l’IMAS. En principi el contracte es per 3 mesos i renovable. Ara per ara el seu horari és de 5 hores setmanals, el dimarts, farà la seva consulta a l’Ajuntament perquè al centre de salut no pot disposar de despatx per estar tots ocupats. També tenim una nova educadora social, que ha augmentat els dies i hores d’atenció i feina els dilluns, dimecres i divendres.

Dins el tema de serveis socials, la primera edil també va informar del canvi d’empresa en relació al tema del servei de menjar a domicili i que hi ha hagut un canvi qualitatiu i de millora en el servei molt important. Ara la nova empresa, Newrest repartirà el menjar a diari de dilluns a divendres i el dissabte també , però aquest dia també deixarà el del diumenge. Mulet va afegir que si es compara amb l’altre empresa que el repartiment era el dia si i dia no, «no és dubtosa la millora amb el nou contracte».

La batlessa va informar que am partir del proper dia 9 d’octubre l’aturada dels busos escolars que van al IES Llucmajor es realitzarà al carrer de les escoles en lloc de la plaça, amb una important millora de seguretat dels infants a l’hora de la pujada i baixada del bus.

En el marc del programa SOIB visibles 2017 per a aturats de llarga durada majors de 35 anys (prioritzant els majors de 55), el divendres dia 6 començaran 5 persones a fer feina per un període de 6 mesos, dels quals 4 faran tasques de neteja i manteniment viària – gestió residus i manteniment  i 1 de suport administratiu i arxiu municipal. També es duran a terme la contractació a través del programa SOIB-Joves qualificats de 3 titulats per un període de 7 mesos a partir de desembre amb tres perfils: administratiu, educatiu i informàtic.

La batlessa Mulet va donar compte de la roda de premsa de presentació de la campanya de promoció turística del Pla de Mallorca, Un pla per descobrir i que ha tengut un cost zero per als diferents ajuntaments de 14 pobles de diferent color polític.

Mulet va recordar que s’acosten els actes de fira i va destacar que dins la festa dels quintos del 97 de dia 13 d’octubre es posarà un punt d’informació de sensibilització i prevenció contra les agressions sexistes , dins la campanya “no i punt”. Da 14 d’octubre hi haurà la fira com sempre. També el dia 18 d’octubre a l’escoleta municipal d’infants Flor de Murta a les 17.30h i dins els actes de la celebració dels 25 anys, es farà la presentació del conte Un dia a Flor de Murta, editat per l’Ajuntament. La regidora Margalida Garcies va explicar que era la tasca feta a través del casal de Joves i que l’Ajutament ha digitalitzat els dibuixos per poder-los publicar.

La batlessa va explicar que dia 28 d’octubre a les 17.30h se celebrarà la primera festa de les associacions organitzada per a la comissió de Participació Ciutadana. La regidora de participació ciutadana explicà que la festa es feia per donar a conèixer el tothom el teixit associatiu del municipi i atreure a la població a què s’hi impliquin.

Precs i preguntes.

En el torn de precs i preguntes, Rafel Oliver del Partit Popular va prendre la paraula per formular i per tractar les següents qüestions:

Hi ha queixes del pàrquing de Randa i de sa Serradora, cosa que la batlessa va reconèixer que estan pendents d’arreglar si bé el que té més desperfectes és el de Randa, ja que han mirat un pressupost i apuja als 20.000 euros. Oliver també va informar que hi ha una plaga de moixos al pàrquing de sa Serradora i la batlessa indicà que se tornaria a avisar a Natura Parc.

Oliver demanà per les ajudes de Delegació de Govern i digué que tot i que no s’han donat les ajudes a Algaida, el municipi podria accedir a ajudes per altres vies. La batlessa respongué que no hi havia resposta oficial sinó telefònica de la denegació de les ajudes, perquè ella havia trucat a la Delegació. Que el decret d’urgència a les ajudes, independentment del Govern que el fes, no era factible fer-ho possible perquè per algunes reparacions s’hagué de menester més d’un mes per poder executar-les. Mulet va afegir que s’havia d’ajudar als veïnats i considerà que en la reunió amb la delegada de govern va mostrar per part de l’administració central molt poca comprensió. Oliver va dir que sempre es podria mirar de demanar ajuda al govern autonòmic o al Consell de Mallorca.

Rafel Oliver també s’interessà per la plaga de moscards tigres i demana si és possible demanar ajudes al Govern autonòmic. La batlessa respongué que l’Ajuntament fa els tractaments en els espais públics però que no poden fer res als privats i que l’empresa que ho fa és la mateixa que fa feina pel govern.

Tomeu Ballester de Més per Algaida es va haver d’absentar poc abans de concloure les preguntes del PP, per això les preguntes dels ecosobiranistes les formulà Margalida Puigserver. Al seu torn de paraula, Puigserver va demanar a la batlessa perquè des de l’Ajuntament s’havia promogut una activitat de la Guàrdia Civil a l’escola, donat que el cos, dels qual com a grup «no tenim queixes de la seva feina a Algaida», te una estructura militaritzada i per tant tampoc es pot sindicar. Des de Més trobaven que l’activitat de la Guàrdia Civil, no responia als valors de la pau i la democràcia que s’haurien d’inculcar des de l’escola i també va demanar si es complien les mesures de seguretat. Margalida Puigserver va voler deixar clar que cap dels membres havia parlat amb el diari Última Hora i que ella se n’havia assabentada per aquest digital, el qual va recollir la informació publicada al rotatiu del grup Serra com va fer constar en la notícia publicada el passat dissabte.

Maria Antònia Mulet va prendre la paraula per respondre que «era mentida» que ella fos la promotora d’aquesta activitat o que això se fes des de l’Ajuntament. La batlessa va informar que oficials de la Guàrdia Civil li havien demanat fer una activitat al poble, cosa que li va semblar bé perquè «semblava que seria com la Diada de Protecció Civil», però que poc després li demanaren per reunir-se amb la nova direcció de l’escola per poder fer l’activitat allà. La batlessa va acceptar, «com qualsevol altra persona que ho demani», que la reunió és fes a l’Ajuntament. Mulet va afegir que just després d’aquesta reunió, l’oficial de la guàrdia Civil i el director anaren a l’escola a veure on es podia aquesta activitat i que ella no els va acompanyar, però que era previsible que miraren si es complien les condicions de seguretat. La batlessa va afegir que l’única cosa que va demanar és que «li agradaria que en aquesta activitat hi participassin també Protecció civil, Policia Local i els guàrdies civils d’Algaida, perquè hi tenen fills a l’escola». Mulet va voler deixar clar que ella no va pressionar a ningú perquè se fes aquesta activitat i va acabar dient que hi havia un claustre que va decidir que se fes aquesta activitat de la Guàrdia Civil. «Tant si s’hagués fet com si no s’hagués fet, jo com a batlessa no m’hi hagués ficat», va concloure Mulet.

Respecte a la nova parada del bus escolar de l’IES Llucmajor, Puigserver va informar que alguns pares demanaven a veure si era per possible establir dues aturades del bus escolar per les escoles eren enfora. La batlessa Mulet va respondre que els nins de primer d’ESO i la resta faran el mateix camí que feien quan no anaven a l’Institut, i que no es poden fer noves aturades perquè, a més a més, els busos no passaran per plaça, descartant recuperar l’antiga aturada del carrer Antoni Maura del bus de línia. Margalida Garcies va afegir que la millora de la seguretat era inqüestionable i que s’havia cercat la millor solució des del punt de vista de trànsit, seguretat i els conductors dels busos.

Els ecosobiranistes també demanaren per la brigada i els dies assignats a l’escola, perquè hi havia certes queixes que no hi anaven. Margalida Garcies respongué dient que hi ha una persona de la brigada assignada a l’escola dos dies al mes i que si hi ha una cosa urgent hi va qui faci falta de la brigada. I de fet peons de la brigada de l’Ajuntament anaren a fer algunes tasques urgents per garantir l’inici del curs.

Finalment Margalida Puigserver demanà per les tramitacions i dels problemes que tenen algunes entitats per justificar les clàusules socials de les subvencions municipals o justificar les aportacions. La batlessa va respondre que això ja s’establien a les bases de la convocatòria, i que el que se demana és que les entitats facin una aportació als serveis socials o a benefici del poble, més enllà de la finalitat social que tenien algunes d’elles. Catalina Fullana, regidora de serveis socials, informà que els 100 euros només eren per si alguna entitat no sabia com per-ho podria fer una beca d’estudi de Ciudad Antigua però que en cap cas significava que s’haguessin d’arribar a fer una aportació per aquest valor.

Després de dues hores de reunió, s’aixecà al sessió plenària.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: