Divendres, desembre 1, 2023
AlgaidaPinapolíticaRandaSeguretatServeis SocialsUrbanisme

Crònica del plenari municipal del mes d’abril

img_6985Dues setmanes més tard del que és habitual per mor de les festes de Setmana Santa, va tenir lloc el dijous 12 d’abril la sessió plenària mensual. Com se sol fer en aquests casos, tot i l’extraordinarietat de la convocatòria, si no hi ha hagut sessió plenària establerta cada primer dijous del mes, els partits de l’oposició per exercir les seves preguntes de control i precs i preguntes. Catalina Fullana i Tomeu Ballester excusaren la seva assistència.

Poc després va donar inici la sessió amb l’aprovació de l’acta de la sessió de 12 de març de 2018, amb el canvi de can Carrintar per sa serradora en el tema referit a la plaga de moixos.

El primer punt de l’ordre del dia era l’aprovació en el plenari de la cobertura de la vacant de Jutge de Pau. L’únic candidat que s’ha presentat era l’actual jutge, Bartomeu Gomila Bibiloni i s’ha aprovat la seva adjudicació de la plaça.

img_6991El següent punt fou la proposta d’acord de fixació del justipreu de l’expedient d’expropiació forçosa 2/2016. La propietat  de la finca ubicada en el polígon 24 i parcel·la 11 reclama la quantitat de 663.736,59 euros. No obstant això la valoració que s’ha dut a terme conforme el què estableix el Reial Decret Legislatiu 7/2015, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, resultant el seu valor de 15.772, 72 Euros) aplicant per a aquesta valoració el mètode d’actualització de rendes que llança un valor per actualització de rendes de 8.861,08 Euros i un factor de localització de 1.78. Una quantitat que quantitat de conformitat amb el que disposa l’article 47 de la Llei d’expropiació forçosa, podrà ser incrementada en un 5%, com a premi d’afecció, és a dir 788,64 Euros.  La notable diferència d’aquesta valoració amb la practicada per l’Ajuntament deriva essencialment de la consideració de que el bé expropiat s’ha de valorar com a urbà i no com a rural.

Per justificar aquesta valoració, la tècnica jurídica de l’Administració va referir-se a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears amb sentència de 31 de març de 2015, núm. 228 / 2015, en relació a  la situació bàsica del sòl i en un supòsit d’indubtable semblança a l’actual, referit també a l’expropiació de parcel.les pertanyents al sector urbanitzable d’Es Porrasar:

” no es lo mismo suelo urbanizable programado, que suelo urbano no consolidado. Mientras el primero se ha aprobado ya las determinaciones concretas y definido sus características urbanísticas y estó en fase de ejecución el proceso urbanizador y la transformación de ese suelo, en el caso del suelo urbano no consolidado existe una clasificación urbanística de dicho suelo considerado tomo urbano, pero que ha de someterse todavía al proceso de transformación y urbanización, mediante la construcción de viales y demós infraestructura así tomo la equidistribución de beneficios y cargas de los propietarios de ese suelo. Es un suelo que en definitiva tiene la clasíficación urbanística de suelo urbano , pero todavía se ha de someter al proceso de transformación para que tenga la condición de tal.”

Per tant, l’informe d’acord amb aquesta sentència va concloure que si la parcel·la no limitava amb vial ni espai públic ni disposava de serveis o infraestructura urbana, i que la  la seva connexió possible través del sector urbanitzable Es Porrasar que no està desenvolupat, la valoració en el seu dia efectuada pel Jurat com a sòl rural ha de ser confirmada.

Els representants del PP consideren que si se fa el pla parcial d’Es Porrassar, la situació de la finca canvia i que entenen que la propietat en podria demanar més. Per aquest motiu, optaren per l’abstenció. En canvi l’equip de govern i els representants de Més votaren a favor de no acceptar el justipreu de 663.736,59 ja que consideren que només se li ha d’abonar 15.772, 72 euros.

El plenari va aprovar per unanimitat el calendari de festes laborals locals per a l’any 2019 i que seran les següents:

 • Algaida i Randa: dimecres 16 de gener (Sant Honorat) i dijous 25 de juliol (Sant Jaume)
 • Pina: dijous 17 de gener (Sant Antoni) i dijous 26 de setembre (sant Cosme i Sant Damià)

Reconeixement extrajudicial de crèdit 01/2018. son factures de l’SGAE d’anys anteriors. s’aprova per unanimitat.

Control i fiscalització

La batlessa Mulet dóna compte de la Memòria del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació de l’any 2017 iq eu afecta a les aportacions que fa al poble d’Algaida, relacionat amb Nicaragua. A ciudad Antigua s’hi han destinant 50.000 euros, s’han donat prioritat a projectes de potabilització d’aigua, l’agricultura i l’educació

Assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 1 de febrer, 22 de febrer, 23 de març i 6 d’abril de 2018 i en les resolucions de batlia adoptades des del darrer ple ordinari, Rafel Oliver del partit Popular es va interessar per l’empresa que ha contractat l’Ajuntament per 4000. La TAG jurídica, present al plenari en substitució de la secretària va explicar que el proper mes de maig entra en vigor una nova normativa més estricta en matèria de protecció de dades i que l’Ajuntament no compta amb personal suficient per garantir el seu compliment.

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet informà sobre les següents qüestions:

 • Dissabte passat se va inaugurar el mercat PAM A PAM  a Porreres i si no plou es farà aquest dissabte a Algaida
 • Aquest dilluns passat va donar inici programa en el marc del programa iComerç, que organitza l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Algaida en col·laboració amb l’IDI, s’ha celebrat el curs Propostes de formació i millora de les competències professionals. Aquesta formació es fa en dues fases: una ara, abril-juny, i l’altra octubre-novembre. Les temàtiques són de disseny comercial, marxandatge, imatge corporativa o aspectes importants de la normativa,entre altres tallers per tal de millorar i fer més competitiu el petit comerç.
 • 30629319_194952501308975_4921053890278198938_n
  Un moment del simulacre. Foto: Ajuntament d’Algaida

  El dijous 12 es va dur a terme el simulacre d’emergències a les escoles i “amb qualque petita incidència va anar molt bé”.  La batlessa va voler agrair la participació de Rafel Coves, cap dels policies tutors, al tècnic dels bombers del Consell de Mallorca, la Guàrdia civil i als voluntaris de protecció civil dur

 • Durant aquest mes de març s’han localitzat dues noves plagues de moixos a dos indrets del poble i s’han posat gàbies per caçar-los. Dels 13 moixos que s’han capturat, si passen els controls de salut seran donat en adopció.
 • La policia local d’Algaida va signar un conveni amb trànsit. aquest 27 a 30 de març a a Algaida i Pina. Dels 1463 vehicles que s’analitzaren, se va sancionar a 19 vehicles que anaven a mes de 48 km/h.  A Pina se varen sancionar a 21 vehicles de 503. està previst que el vehicle de control de velocitat estigui pel municipi, un pic al mes.
 • El cap de policia local d’Algaida durà a terme cursos d’educació vial per a persones que no tenen penes de pressió a centres de reinserció social, a partir d’una petició feta pel voluntari algaidí Gabriel Vich.
 • Hi ha una plaça de policial local vacant. D’acord amb la recomanació de l’ISPIB, s’ha procedit a convocar una plaça de policia local en comissió de serveis. Sembla que hi ha un candidat però encara no està clar que se la quedi.
 • La batlessa Mulet va informar del ple ordinari de la Mancomunitat del Pla. Segons les informacions, el mes que ve està previst que els dos centres de dia que depenen de la Mancomunitat, inclòs el d’Algaida, amplien els seus horaris als caps de setmana i festius gràcies a una millora del contracte amb l’empresa INTRESS. La Mancomunitat assumirà el cost del transport amb 5000 euros. També, i per tal de fer front a l’increment de les despeses en el programa d’educació per a adults de la Mancomunitat, gràcies a que cada municipi aportarà 500 euros.
 • Finalment, la batlessa va voler agrair la feina feta de les persones contractades en el programa SOIB Visibles i que acabaren a principis del mes d’abril.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del Partit Popular s’interessà per les notícies aparegudes sobre el menjador a Algaida i considerava que s’havia de dir alguna cosa al plenari. La batlessa reconegué que se li havia passat però que hi estava d’acord. en aquest sentit Mulet va informar que davant les notícies de diferents mitjans de comunicació i pensant en la preocupació que això pot crear entre les famílies, l’Ajuntament va parlat amb l’empresa COESMA i que li va confirmar que l’empresa que surtia a les notícies havia servit piteres de pollastre i llom. No obstant això, aquesta carn sempre havia passat per la supervisió de l’empresa i el cuiner i la seva qualitat sempre ha estat bona, tal i com demostraren les diferents certifacions de sanitat i de neteja. L’ajuntament va informar a les famílies i varen difondre el comunicat de l’empresa. La batlessa va voler mostrar el suport de la corporació i la confiança a COESMA ja que durant 30 anys ha demostrat dia a dia la seva serietat i bon fer amb el servei de menjador de la majoria dels infants del nostre municipi; ja siguin el de l’Escoleta Municipal d’Infants Flor de Murta com els de CEIP Pare Bartomeu Pou. Rafel Oliver s’hi mostra d’acord. 

Oliver també demanà si estan previstes algunes accions pels moscards tigres. Jaume Lliteres va respondre que com ajuntament ja s’han tramitat amb l’empresa perquè se facin càrrecs dels focus i dels espais que depenen de l’Ajuntament. També estan previstes dues xerrades per ajudar als particulars. En el seu torn Margalida Puigserver Més també demana per la plaga de moscards dels imbornals  del carrer del Campet i Lliteres respongué que l’empresa ho mirarà.

El representant del PP a Algaida demana per la situació de la cartelleria de les entrades i sortides del poble. La regidora de promoció econòmica informà que s’ha contractat amb una empresa que substituir-los tots, amb un nou logotip i es reforçaran les estructures.

Oliver demanà també per les novetats en la ronda de circumval·lació. la batlessa digué que les poques novetats que se saben és que s’han obert les ofertes econòmiques però no les tècniques.

Finalment el partit conservador va voler felicitar a la tasca de difusió de la informació que fa la policia local d’Algaida a través de les xarxes socials.

Margalida Puigserver de Més per Algaida s’interessà, a més dels moscards, per si l’Ajuntament estava assabentant d’un conveni de col·laboració entre la Federació d’Entitats Locals de Balears (Felib) i Endesa per tal de coordinar les gestions per evitar el tall de subministre elèctric a les families que tenen menys recursos. La batlessa diu que si però que se signarà a través dels serveis socials de la Mancomunitat.

Redacció essaig.cat. 

 

 

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: