Crònica del plenari del mes d’octubre de 2018

img_0387Poc abans de les 21 hores del dijous 4 d’octubre de 2018 va tenir lloc la sessió plenària.

Abans de començar la secretaria va demanar la inclusió de la carta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies convidant a tots els Ajuntaments a donar suport a la seva Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional de la Nina, i en la qual es destaca la necessitat de fer visible la realitat que pateixen tantes menors i d’empoderar-les per millorar la seva vida. S’aprovà la inclusió de la declaració dins l’ordre del dia i també s’aprovà adherir-se.

Hi assistiren tots els regidors i s’aprovà l’acta anterior com a segon acord del vespre.

El passat 25 de setembre l’Associació Fotogràfica d’Algaida va registrar una proposta per a posar el canviar de nom del Premi de Fotografia dels Premis Castellitx per Premi de Fotografia Joan Balaguer Mulet, tristament finit el passat dia 23 de setembre. En la carta signada per Rafel Antich com a representant de l’entitat es destaca la “reconeguda bonhomia i popularitat” de Joan Mulet, la seva participació activa en el desenvolupament cultural del municipi com a professor de pintura, de dibuix, fotògraf i actor de teatre a més de la seva tasca com a president de l’Associació de la Gent Gran d’Algaida, Pina i Randa. Aquest premi de Joan Balaguer Mulet de fotografia, se suma a altres dues modalitats dels premis Castellitx que porten el nom d’una persona destacada del municipi. És el cas del premi Pere Mulet Cerdà de narració curta i el Llorenç “Móra” de poesia popular (glosa). S’aprovà per unanimitat.

Control i fiscalització

Pel que als acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 27 d’agost i 11 de setembre de 2018 i a les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver del PP s’interessà pels decrets de generació de crèdits de la subvenció de 8.000 euros rebuda des del consell de Mallorca pel programa ITR, i per poder fer les obres de millora a les pluvials de Pina amb càrrec de les subvencions de l’ADU, del programa soib visibles i per la subvenció per digitalitzar llibres

Pel que fa al decret pel qual es convoquen tres places de policia local a Algaida amb una convocatòria extraordinària a 20 pobles. Surten a concurs les tres places actuals. Tomeu ballester s’interessà per aquest darrer aspecte i la batlessa va respondre que l’objectiu era que aquestes places passassin a ser ocupades per personal fixe i no interí com fins ara.

Informació Municipal.

La batlessa va donar compte de la informació municipal.

 • El passat dilluns dia 1 d’octubre va començar el nou policia local , Pedro Adrover Espí
 • Aquest mes d’octubre i novembre es duran a terme les jornades d’educació vial de la policia local d’Algaida amb els alumnes d’infantil i primària del CEIP Pare Bartomeu Pou d’Algaida. Les jornades consten de dues parts, una teòrica que consisteix amb una xerrada i una pràctica on els alumnes juntament amb els agents de la policia local fan un recorregut per diferents indrets del poble on els hi expliquen les bones pràctiques en relació a la circulació i el coneixement de les diferents senyals de trànsit i circulació del municipi. A aquest programa d’educació vial hi participen uns 450 infants del municipi.
  I el programa es complementarà a finals de mes maig / principi de juny amb la participació dels alumnes de 6è a un concurs de proves d’educació vial al circuit de Llucmajor
  Aquestes sessions que han començat aquesta setmana s’han complementat amb l’adhesió de la policia local d’Algaida a la campanya de sensibilització de l’ús del cinturó de seguretat del casc i dels sistemes de retenció infantil (SRI) als turismes, motocicletes, ciclomotors i bicicletes de la DGT i l’ISPIB on s’ha fet una campanya de control i també informativa als pares, mares i acompanyants dels infants que ha consistit en l’entrega d’un full informatiu a més dels controls durant aquests dies a diferents indrets del municipi i molt especialment als carrers d’accés al recinte escolar; i volem destacar que als diferents controls i en paraules de la policia local han anat molt be i que han vist als conductors i conductores molt conscienciats.
 • Pel que fa a les subvencions SOIB, a més de la subvenció de SOIB VISIBLES que en aquesta convocatòria es podia fer en dos períodes , de juliol a desembre i de gener a juny de 2019 a més de la de la segona línia I que fomenta l’ocupació de les dones per a professions masculinitzades també durant aquesta setmana ha començat a fer feina a l’Ajuntament una dona dins el SOIB Dona 2018/2019 i que estan destinades a finançar projectes d’inserció laboral per contractar dones víctimes de violència de gènere. El perfil de la dona és administrativa, de Comunicació i Màrqueting i suport administratiu a la batlia i promoció econòmica, amb una durada de 12 mesos de contractació: d’octubre 2018 fins setembre 2019.
 • També des del SOIB i tenin en compte que amb aquesta convocatòria el que poden fer les administracions publiques es demanar els perfils que tenen a la relació de llocs de feina i per tant els nous perfils per convocar fins abril 2019 que es quan acaba la subvenció que s’ha enviat al SOIB per si hi ha altres candidates son: TAG Arquitecte, Zelador d’obres, Operari polivalent (brigada), Administratiu, Auxiliar administratiu, Ordenança, Operari neteja, Educador, Auxiliar educador i dinamitzador juvenil. Se seleccionaran aquells perfils assumibles en relació als recursos materials (despatx, ordinador…) disponibles a l’Ajuntament. Així mateix, s’ha de tenir en compte que el perfil d’aquest col·lectiu usuaris de les polítiques d’ocupació de què parlam, sol tenir un tipus de perfil laboral més baix, i, per això, algunes de les places oferides poden quedar desertes.
 • Pel que fa als Joves qualificats, el SOIB ha concedit a l’Ajuntament dues línies d’actuació. La primera línia és una subvenció assignada segons taxa d’atur del municipi i això permetrà contractar 2 persones per un any a començar entre l’1 i el 15 de novembre, de perfil tècnic jurídic i tècnic educatiu.
  La segona línia consisteix en la presentació d’un projecte per a la contractació d’un “equip multidisciplinari de treball vinculat al departament d’educació i cultura”. Ha resultat aprovat, encara de tenir la previsió de que no fos així, ja que des del SOIB se’ns va dir que hi havia projectes molt grans i ben fets, i que era difícil accedir a en aquesta segona línia d’aquest programa concret de Joves Qualificats. Això permetrà la contractació de 3 persones durant un any, també amb inici al novembre de perfils tècnic jurídic, tècnic cultural i tècnic educatiu.
 • Arran de les queixes de diferents pares i mares en relació al bus de transport escolar d’Algaida- Pina i Randa a l’IES de Llucmajor i en relació a les presumptes irregularitats de l’empresa, l’Ajuntament i l’IES de Llucmajor mitjançant la policia local, el director de l’IES i la regidora d’educació d’Algaida, varen iniciar les actuacions cadascun dins les seves competències i responsabilitat amb l’objectiu d’esbrinar el problema i sobretot trobar una solució. Davant el fet demostrat que el passat dia 17 de setembre el xofer del bus va fer baixar 8 alumnes de l’IES a 1 km de l’institut i hi varen haver d’arribar a peu, cosa que suposa una manca de seguretat per als alumnes, el no control fins a l’entrada de l’IES i amb l’agreujant que l’encarregat de la companyia va reconèixer davant el cap de policia local que ho va fer per no ser sancionat ja que hi anaven més alumnes dels permesos, va fer que des de l’Ajuntament s’hagi enviat a la Conselleria d’Educació i a Conselleria de Mobilitat l’informe amb totes les irregularitats amb imatges, nom i llinatges dels alumnes que han sofert aquests fets, etc. La batlessa diu que ha parlat amb el conseller d’educació i s’espera que les infraccions comeses puguin ser objecte de sanció i/o de restitució del contracte per part d’Educació així com per part de la conselleria de transports. Rafel Oliver, en el torn de precs i preguntes va voler fer constar en acte que esperava que així sigui i que això se deu a una mala gestió de l’adjudicació per part de la conselleria d’Educació. La Batlessa Mulet va respondre que això ja no era de la seva competència
 • La batlessa va voler felicitar a la dinamitzadora del casal de joves per la gran tasca del viatge intercanvi amb el casal de Molí de Baix a Menorca dins el programa 48 hores fora de casa.
 • Mulet va informar que l’havia visitada el president de l’Associació de la Gent Gran D’Algaida, Pina i Randa per comunicar-li el seu mal estar en relació a una pàgina que s’ha creat a les xarxes socials i que ells s’han assabentat fa un parell de dies, concretament facebook amb el nom de Tercera Edad Algaida on s’estan penjant i compartint notícies que no representen en cap moment a l’Associació i que volia fer-nos saber que no son ells els que l’han posada en marxa i que no tenen res a veure amb ells ; sobretot per si s’ha produït cap malentès amb informacions que han sortit a la pàgina de contingut polític o altres. Coincidint que hi havia plenari havia demanat que en nom de l’Associació faci extensiu a tots aquest fet i que sobretot que quedi clar que la pàgina ni l’ha creada ni l’administra l’associació i que està obert a qualsevol aclariment .
 • Finalment la batlessa va informar que aquesta setmana s’havia firmat el contracte de les obres de circumval·lació i que sabia que algunes persones propietàries havien rebut trucades del consell de Mallorca informant que els obres d ela ronda començarien el proper dilluns.

Precs i Preguntes.

Rafel Oliver del PP va demanar pel fet que quan la gent demana una llicència d’obra major els responsables d’urbanisme els diuen que hauran d’esperar mínim un any i si se pot fer alguna cosa. La batlessa Mulet va respondre que hi ha un cert endarreriment motivat al canvi d’arquitecte municipal però que també s’han entrat molts de projectes d’obra major en els darrers temps. Per agilitzar les tasques l’arquitecte municipal no dirigeix cap de les obres municipals i s’ha contractat un secretari tècnic per fer els finals d’obra i tramitar les comunicacions prèvies.

Oliver també per veure si era possible evitar la presència de llosques i de clovelles de pipes al parc infantil es Porrassar. La batlessa li respongué que era conscient del problema però també de la dificultat de posar més vigilància. de la neteja ho recordarà a la concessionària.

El representant del PP demanà informació per la carta que Algaidarts havia enviat una als grups municipals per tal de poder compartir l’espai del Casal de Música amb l’EMMA i la banda de musica. La batlessa digué que estavem davant un problema que no s’havia solucionat per la falta de disposició del diàleg per part de les dues entitats afectades. Davant la falta d’acord i tot i l’intent de la regidoria de cultura i la batlessa de mediar en el conflicte, l’equip de govern havia decidit, i convidava a la resta de grups municipals a assistir a la mediació entre ambdues entitats i la TAG jurídica del consistori per tal de trobar una solució que atengui a les necessitats de tothom i que no atempti ni contra els plecs de gestió de l’EMMA ni en contra de la normativa sobre l’ús dels espais públics. L’oposició demanà si no s’hagués pogut mediar abans i la regidora va dir que ara s’haurà de prendre aquesta mesura davant la impossibilitat d’arribar a un acord consensuat entre les dues parts en els quals, segons va dir la batlessa, “l’Ajuntament no hi hauria d’haver hagut d’intervindre”.

Finalment Oliver s’interessà per les propostes del Pla de mobilitat. Mulet va respondre que l’empresa ja els ha formulat algunes propostes, que s’han vistes algunes propostes tècniques i que hi ha prevista una reunió dia 17 d’octubre a la qual convidava a l’oposició a participar-hi.

Tomeu Ballester demanà pel dintell del cementeri de Pina que afirmà que te crulls. la batlesa va respondre que ho miraran

Finalment va demanar per la zona del carrer de sa tanqueta al costat del pàrquing, que no te voravia però si il·luminació però en canvi no n’hi ha a la zona de vorera de ses escoles, davant “can bodegó”. La batlessa va respondre que no era possible fer una vorera a aquesta zona ja que està previst l’obertura d’una carrer quan el promotor del solar presenti el projecte i que miraria els punts de llum de la zona

La sessió va concloure poc abans de les 22 hores.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d bloggers like this: