Dissabte, setembre 30, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari del mes de març de 2019

A les 21 hores del dijous 7 de març va tenir lloc la sessió plenària del mes de març de 2019, amb l’assistència de tots els regidors a excepció de Dolors Robles. Després de la lectura de l’acta anterior i la seva aprovació, va donar inici al tractament i debat dels diferents punts de l’ordre del dia

Control i Fiscalització

Durant la sessió es va presentar i aprovar la Memòria anual 2018 de l’AODL d’Algaida. Tomeu Ballester demanà per la permanència que li queda a l’AODL i la batlessa va respondre que fins al novembre de 2019.

També és va presentar la Memòria anual 2018 del Servei de Joventut de l’Ajuntament d’Algaida. Tots els partits polítics varen reconéixer que fan molta feina i molt d’èxit.

En els assabentats dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en dates 7 de febrer, 15 de febrer, 22 de febrer i 26 de febrer de 2019 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple ordinari, Rafel Oliver del PP es va interessar per:

 • La compra d’un carpa. La batlessa va informar que s’havia de fer una convidada a tres empreses tal i com s’estableix a la Llei de contractes.
 • Sobre el pagament de factures endarrerides. Troba a la faltar la relació de factures pagades. L’interventor respongué que el sistema no permet adjuntar les relació de les factures però que els hi faria arribar.
 • Els decrets 23 i 24 feien relació a l’aprovació de dos projectes. La batlesssa respongué que són l’inici dels projectes presentats al programa SOIB dona de violència de gènere, per accedir a un lloc de feina. Oliver va demanar si era per contractar a dones que havien patit violència de gènere i la resposta de la batlessa fou afirmativa.
 • El decret 32 feia relació a l’adjudicació d’un contracte menor. la Batlesssa va repondre que era a l’empresa que duia a terme el programa de desratització dels espais públics del municipi i de la rectoria per mor dels alimemts.

Tomeu Ballester demanà per l’adjudicació de l’obra al pas de vianants del carrer Metge Verger. Mulet li va respondre que les obres consistien en canviar el pas de vianants i per això s”havien de fer obres d’adequació d’eliminació de barreres arquitectòniques i que s’havia d’adjudicar mitjanaçant decret.

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar de les següents qüestions:

 • Signatura de conveni de col·laboració entre el consell de Mallorca i l’ajuntament d’Algaida per dur a terme actuacions d’inversió , adquisició de vehicles i d’immobles. Amb la signatura sens concedeix una subvenció per import de 156.000€ per dur a terme les següents actuacions: pavimentació del carrer beata catalina amb un import de 10.089€, projecte de rehabilitació de la peixateria d’Algaida de 99.709€ i la reforma de sa placeta i del tram de la plaça davant correus de 49.338€. Amb els projectes s’adjuntarà un informe tècnic de l’Ajuntament que acrediti que el mínim establert del 20% de la subvenció total sol•licitada es destina a millorar i complimentar les mesures d’accessibilitat universal i les actuacions es poden realitzar fins dia 31 de desembre de 2019 i justificar les despeses al consell fins dia 31 de gener de 2020
 • Compra solar carrer ses escoles: la batlessa va recordar la reunió d’abans de Nadal amb representants de la Conselleria d’Educació , representants de l’Ampa d’Algaida i de l’IES Llucmajor, representants dels 3 grups polítics i de la direcció de l’escola per parlar del tema de poder mirar entre d’altres la possibilitat de la implantació de l’escola integrada; de la necessitat de la construcció d’un IES a Algaida i després la necessitat d’ampliació de l’escoleta d’infantil i construcció d’uns banys al pati escolar. Per part de l’Ajuntament una de les necessitats que es veia ara més urgents era el tema de l’ampliació d’infantil perquè ja era un problema real i que faria tot el possible per mirar d’ampliar el solar que te l’Ajuntament devora l’escola ja que aquest no bastava. A partir d’aquí l’Ajuntament va començar a fer les passes per l’adquisició d’un dels solars urbans de devora el solar municipal i després de converses amb els propietaris hem arribat a l’acord per a la compra del solar per la quantitat de 130.000 € que podrem pagar amb els excedents de l’ADU i s’han iniciat tots els tràmits obligatoris com elaboració de la memòria, informe pericial amb estudi del preu de mercat per saber si els que ens demanaven complia les condicions de valoració i també l’arquitecte municipal ja ens ha fet una aproximació d’edificabilitat segons les normes subsiudiàries dels equipaments, i tenint en compte el solar municipal i el que s’adquirirà i surt com edificable total 2713m2 repartits en edificis de dues plantes , que sumen uns 2500m2 i un de 160m2 de planta baixa. La batlessa va afirmar que en aquets moments l’Ajuntament d’Algaida ja pot confirmar a la conselleria la possibilitat de la ampliació i construcció de les aules i/o nou espai infantil i en aquets moments i per la setmana que ve ja tenim una reunió per acabar de concretat les passes i el calendari a seguir.
 • El passat 21 de febrer ens va visitar Carmen Palomino, Consellera de MOdernització i Funció Pública per a presentar-nos el projecte Smart Mallorca en general i sobretot a nivell del nostre municipi ; Un projecte presentat a la I Convocatòria d’Illes intel·ligents i que té un pressupost de 8 milions d’euros que aporta el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Al nostre municipi les actuacions van adreçades com a la majoria de municipis de l’interior a turisme i a mobilitat; en el nostre cas serà els panells leds interactius digitals exteriors i les aturades de bus intel·ligents .
 • El passat dia 26 de febrer es va visitar la nova bassa de reg d’Algaida i Montuïri amb el Conseller de Medi Ambient per a veure l’obra de la nova bassa la qual donarà servei a 17 regants amb una superfície de 17 hectàrees i una Inversió de 799.00€. A principis de legislatura tant des de l’Ajuntament de Montuïri com el d’Algaida es va demanar a la conselleria l’ampliació de la bassa i la millora de la eficiència de la gestió d’aquestes aigües així com la millora de la sostenibilitat , fet que a partir del proper estiu serà una realitat per tots els regants afectats i per tant, permetrà la millora en el cultiu d’arbres fruitals entre d’altres i per tant, la millora de la zona i de l’economia de la zona
 • Durant la setmana passada es varen dur a terme les obres de millora de la gespa, sembra d’arbres i il·luminació del parc infantil de Pina que va ser una de les propostes votades als pressuposts participatius d’aquest any.
 • Jornada portes obertes escoleta, tallers per a famílies i espai nadons, que explicà la regidora d’educació. El seguent taller serà dia 9 d’abril: de 0 a 3 anys: 0 pantalles.
 • Municipi educador: La batlessa va informar de la carta d’informació de l’admissió de la petició de formar part de les ciutats educadores i que resta pendent la confirmació en assemblea el proper 21 de març. També hi haurà unes jornades el cap de setmana del 24 i del 29 al 31 de març ; i sobretot la jornada de divendres dia 29 de març horabaixa
 • Celebració del Dia internacional de la Dona de demà dia 8 de març amb la celebració de diferents actes com la lectura del manifest demà a les 18.15h davant la casa de la vila i la inauguració de diferents exposicions organitzades per l’Ajuntament d’Algaida, la Mancomunitat del Pla , la Direcció Insular d’Igualtat del Consell o també particulars com Pepa Art Project ; totes són destacables però volem fer menció a la d’arrels amb nom de dona i a la dones artistes d’Algaida. També diumenge una obra de teatre, les dones que duc en mi al casal Pere Capella.
 • El sorteig dels membres meses electorals eleccions generals de dia 28 d’abril serà en un Ple extraordinari el proper dimarts dia 2 d’abril després de les comissions informatives, les dates per fer el sorteig ha de ser entre 30 de març i 3 abril. El sorteig per les eleccions de dia 26 de maig serà dimarts dia 30 abril ja que el sorteig s’ha de fer entre dia 27 abril i dia 1 de maig

Moció sobre la dona

La Federació Espanyola de Municipis i províncies d’Espanya va enviar uan declaració institucional per al dia de la Dona que se va admetre a incloure en el plenari i se va llegir i aprovar.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del PP va demanar per l’entrada d’una signatura per a l’eliminació de les àrees d’aportació. La batlessa digué que està pendent d’una entrevista amb la persona que va presentar l’escrit de les mesures preses però que ara per ara no és possible eliminar les àrees d’aportació.

També per les obres de reforma del pati de l’escoleta. Mulet respongué que se farà però que ha arribat el projecte tècnic i ara s’ha de licitar seguint tots els procediments, i que afecta tant al pati interior com l’exterior.

Tomeu Ballester de Més per Algaida, Pina i Randa es va interessa per l’stop del carrer Metge Verger. Mulet digué que si i que a més en quinze dies està previst la implantació d’una altre semàfor intel·ligent al camí de l’estació i eixamplar l’espai d’entrada i sortida a l’escoleta.

També s’interessà pels bastiments de l’obra de plaça en què els vianants es veuen obligats a botar la vorera. Mulet respongué que compta amb el permís de carreteres per ubicar-lo.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: