Dilluns, desembre 4, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari extraordinari del mes de gener de 2022

A les 20 hores i de forma telemàtica ha tingut lloc la sessió extraordinària del plenari de l’Ajuntament d’Algaida. Com sempre es va donar lectura i aprovació de l’acta de la sessió de dia 2 de desembre de 2021. L’acte de la sessió fou assumida per Sara Encinas i Antònia Ramis. També assistí a la sessió l’arquitecte municipal Lluis Eustaquio.

Seguidament, es va sotmetre a aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries en l’àmbit de la UE-1A i UE-1B. És la zona que hi ha entre el carrer de campanar i la rodona del carrer Quarterada. És l’adequació del traçat a la realitat actual. Les alineacions s’han d’adaptar el vial i s’amplia el vial de 10 a 12 metres. Tot això va lligat a un projecte de reparcel·lació, i aquesta, iniciada abans de l’arribada de l’arquitecte municipal i, per tant, s’ho ha hagut de mirar, suposa la cessió d’una parcel·la de 400 metres quadrats. «És un reajustament a la realitat física» en paraules de l’arquitecte municipal.

Fotomuntatge a partir de la planimetria de les NNSS d’Algaida.

Rafel Oliver del PP entén que és una adequació i resol tècnicament uns problemes. Margalida Puigserver de Més, resoltes els dubtes, va demanar que s’ha de donar una solució a la circulació del trànsit per unir els carrers Quarterada i Campet. S’aprovà per unanimitat.

Posteriorment, es va sotmetre a aprovació inicial del pressupost municipal per a l’any 2022. A grans trets el pressupost municipal per aquest any 2022 ascendeixen a 4.374.002,01 € i en comparació als pressuposts de 2021 han augmentat en un 3,7%, ja que l’any passat el pressupost total era de 4.217.762,22 €. Uns pressuposts que continuen marcats per la covid-19. El capítol 1 representa el 47 % del pressupost, augmenta una plaça d’administrativa i de policia local per assumir la segona activitat d’un policia local. També es paga la carrera professional. Pel que fa als ingressos, els imposts de les plusvàlues que és definida pel govern central ha afectat la base imposable, i això suposarà un augment. També augmenten la recaptació d’imposts per construcció per la previsió d’entrades de projectes. També augmenten els ingressos per taxes per la recollida de residus i l’augment dels alumnes de l’escoleta. Es mantenen les aportacions del govern central i de la conselleria d’afers socials per pagar les obres del centre de dia. Augmenten els pressuposts per un monitor de temps lliure a Pina, pel pagament del lloguer del nou aparcament municipal. Es disminueixen la partida de l’àrea de comerç i augmenten les partides de festes. També augmenta 1000 euros al club vòlei d’Algaida. Entre les inversions previstes destaquen un augment de 36 % i per la compra per justipreu d’una finca de Son Alegre per fer-hi un punt verd. No inclouen les inversions de les obres previstes fruit de les subvencions del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca o que es pagaran amb els romanents de l’Ajuntament d’Algaida.

Rafel Oliver explica que no estaren d’acord amb la modificació de l’ordenança de plusvàlua ni tampoc amb la pujada de la taxa de residus ITR. Oliver considera que 33.000 euros per arreglar els camins de fora vila considera que són insuficients. Critica que a les inversions de les quals ha parlat la batlessa no estaven inclosos dins els pressuposts perquè s’espera pagar aquestes inversions i els pressuposts participatius amb el romanent de tresoreria. Valora positivament que no es generi endeutament i que es mantinguin ajudes econòmiques a les empreses o l’augment d’educació, va anunciar l’abstenció del grup popular a aquest pressupost de 2022.

Mulet va matissar que aquell romanent que no s’hagi gastat torna a fer part d’aquest romanent quan es faci la liquidació. Mulet va reivindicar que amb el romanent també s’hauria de poder incidir amb capítol 1 i contractació de personal, cosa que amb la normativa actual no ho permet.

Margalida Puigserver de Més per Algaida valora el treball conjunt i consensuat dels dos grups polítics que formen l’equip de govern, «que són realistes» i que compleixen amb la regla de despesa i de sostenibilitat financera. Puigserver digué que s’ha de seguir amb línia, tot i que va reconèixer que s’hauria de repensar com es fan els pressuposts participatius. Criticà, malgrat això, l’infrafinançament de les administracions locals.

Control i fiscalització

En l’assabentat dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 29 de desembre de 2021 i de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer Ple extraordinari, Rafel Oliver del PP es va interessar per l’aprovació projecte obra rehabilitació del carrer Sa Font i la restauració de la Creu Randa. Aquest projecte segons deia el mateix Oliver havia estat adjudicat a l’arquitecta Aina Cifre. La batlessa digué que es tracta d’un projecte antic que va redactar la mateixa Cifre quan encara era l’arquitecta municipal i que ara només ha revisat algunes qüestions tècniques per a la seva execució.

Informació Municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet es va informar sobre les diferents qüestions:

  • El passat 21 de desembre es va aprovar el pressupost de la Mancomunitat del Pla de Mallorca que apuja a 13.779.000 euros, cosa que ha apujat prop d’un 50 %. Aquest augment és a causa del nou cànon del clavegueram i per la donació a l’illa de la Palma de 14. 000 euros (1000 per cada municipi) en favor de l’illa de la Palma a través de la Felib
  • S’ha signat el contracte d’adjudicació de la xarxa d’aigües i clavegueram de la Mancomunitat del Pla.
  • El passat 15 de desembre es va iniciar el projecte de contractació de 3 persones per 6 mesos amb un perfil d’administratiu i els altres dos per dos peons de brigada. De moment han començat dues persones les feines a l’ajuntament i una tercera començaria al febrer.
  • Des del Ple es vol fer una menció a la Campanya de recollida d’aliments per Nadal i es varen recollir prop de mil quilos. L’ajuntament vol agrair a comerços i forns dels municipis per la seva aportació i també a totes les persones que varen col·laborar. Els responsables dels tallers de Nadal entregaren el preu del material que s’havia empleat en benefici de la col·lecta a les famílies necessitades del municipi.

Precs i preguntes

Rafel Oliver del Partit Popular va demanar per les següents qüestions

  • Què passa amb la muntanya de terra i si es paga per tot el solar? Mulet respongué que estam pendents que el propietari de la terra se n’ha de dur d’allà i forma part de l’acord.
  • Cavalcada dels Reis: critica que va ser frustrant pels nins que feia dos anys que no tenien cavalcada en comparació amb la resta de pobles. Afirmà que no «esperaven que es repartissin els regals», però no entenien per què es va fer així a Algaida. «El temps que pogueren veure els nins els reis era 6 segons a davant ca seva», i afegí que a més a més a damunt les carrosses hi anava «el regidor vestit de paisà». També criticà que es fes una cavalcada a Pina. «Tampoc no s’entén aquesta cavalcada quan tres dies després es va fer un pregó de festes a la sala polivalent», segons va denunciar el representant del Partit Popular qui considera que «el poble no en deixava de parlar». La batlessa Mulet digué a Pina hi hagué el mateix que a Algaida, i que aquí es va fer «el mateix recorregut que els anys anteriors amb cadascun dels reis que es passejaren pels mateixos carrers del poble». Quan no hi podien passar les carrosses, els reis passejaren a peu. La batlessa va dir que es varen prendre mesures difícils, que ningú li ha dit res de la velocitat i va negar que la voluntat de l’Ajuntament fos «fer mal o espenyar la festa dels nins» Mulet afegí que «si algú se sent agreujat, demanam disculpes». La batlessa va criticar que Oliver comparàs la cavalcada dels reis amb el posterior pregó a dia 8 de gener, per què «la diferència era que s’havia d’estar vacunat per anar-hi». Oliver es va reafirmar que la decisió va ser equivocada i que no hauria de tornar a passar.
  • Escoleta municipal: Rafel Oliver va agrair a la batlessa el canvi de les màquines de calefacció a l’aula de nadons de l’escoleta. Oliver va afegir que alguns pares varen manifestar al nou Consell escolar que les aules dels més petits, en començar el dia, no estan prou netes i les professores han d’acabar de netejar-les. La regidora de l’educació Maria Antònia Reynés digué que, quan es pugui reincorporar a causa de la seva baixa, tractarà tots aquests temes i plantejaments amb els apres, ja que ella no va poder assistir al consell escolar.
  • Com queda la compensació de la targeta ciutadana ara que s’han integrat les tarifes del TIB? La batlessa digué que es mantenen les partides fins que es concreti aquesta integració.

I sense més temes i amb molts desitjos de salut, el plenari va acabar a les 21:20 hores.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: