Dijous, novembre 30, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del Ple de dijous 5 de maig de 2016

plenari050516Ahir era el primer dijous del mes de maig i com era habitual va tenir lloc la sessió plenària. En el decurs de la sessió és va dur a terme la presentació i aprovació per unanimitat del Pla Econòmic Financer a l’efecte del compliment del principi d’estabilitat pressupostària i de la regla de despesa en la liquidació de l’exercici 2015, un pla que era d’obligat compliment per haver superat el límit de despesa, però que no suposa cap retallada a les partides pressupostàries.

El grup municipal de Més per Algaida, Pina i randa va presentar una moció sobre alguns aspectes relacionats amb el parc infantil de Pina. Una vegada aconseguida l’obertura del nou portal del Parc Infantil de la Plaça de Pina i veient que ja s’han establert uns horaris d’obertura i de tancament del Carrer Església, la moció demanava que en la totalitat de les hores en què el Parc Infantil de Pina estigui obert, l’accés es realitzi pel nou portal, i es tanqui l’antic, la retolació d’un pas de vianants davant el nou portal del parc infantil per dotar-lo de major seguretat i ampliar l’horari del tancament del carrer de l’Església (que fins ara és el caps de setmana de 18 a 21 hores) fins a les 00.00 hores.

En el decurs del debat, la batlessa va manifestar la seva sorpresa perquè el grup municipal de Més fes un ús d’una moció per aquestes qüestions ja que considera que les mocions haurien de servir per «altres qüestions més importants». A la vegada va manifestar que el plenari no és l’organisme competent en aquesta matèria i que, tot i que s’hagués pogut rebutjar la moció, va voler que es presentàs per afavorir-ne el debat. La TAG jurídica i secretària accidental Maria Antònia Palou Rosselló va explicar que, efectivament el procediment no era l’adequat i que en tot cas en la redacció de la moció s’hauria d’haver instat a la batlia a dur a terme aquestes peticions, amb la qual cosa no havia lloc a la votació de la moció en el plenari. La regidora de Més per Algaida, Pina i Randa, Margalida Puigserver va proposar fer una esmena en la redacció de la moció en què s’instava a la batlessa, cosa que la primera edil li va semblar correcte. Finalment es féu aquesta esmena formal i una altra en què s’acordà que l’horari del cap de setmana només s’aplicarà des del mes de maig al mes d’octubre. La moció s’aprovà per unanimitat.

El plenari també va aprovar per unanimitat que el municipi d’Algaida s’aculli a ser un poble d’acollida de nins sahrauís dins el programa que l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears. L’acolliment és un acte de solidaritat amb aquests 100 nins i nines d’aquest poble, procedents dels camps de refugiats de vora de Tindouf. També implica la sensibilització davant el conflicte del Sàhara Occidental des de 1975 en què el Regne del Marroc va envair militarment aquest territori que fins aquell moment colònia espanyola. L’estada a Mallorca té una durada de dos mesos, juliol i agost, implica a 100 nins i nines sahrauís, 100 famílies acollidores i un grup, cada vegada major, de voluntaris/es de diferents professions.

Davant el pes que té la memòria de Serveis Socials que presentaren els responsables de la Mancomunitat del Pla, administració que els gestiona al nostre municipi, la batlessa va informa que intentarà presentar-lo en un format més aclaridor.

Pel que a les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer ple ordinari, Rafel Oliver del Partit Popular va formular tota una sèrie de qüestions. En primer lloc pel tema de la convocatòria de l’escola d’estiu Flor de Murta i del seu procés, amb la qual la batlessa va afirmar que eren els responsables de la mateixa escola municipal que oferien el servei i no que era un extra.

Respecte de l’aprovació del plec de clàusules de la reforma de la piscina municipal amb un pressupost de 44.802,07 euros (IVA inclòs), la batlessa informa que s’ha optat per obrir un expedient de negociat sense publicitat, i de la qual fins al 3 de maig s’havien presentat una sola empresa amb la qual s’haurà de negociar. Rafel Oliver demana si no vendrà just fer l’obra per aquest estiu i la batlessa maria Antònia Mulet afirma que segurament es retardarà una setmana l’obertura de la piscina municipal. Tota la informació de l’obra està a la seu electrònica.

El cap del grup municipal del partit popular, Rafel Oliver, també s’interessà pel contracte de substitució del zelador d’obres de l’Ajuntament que està de baixa amb una previsió de llarga durada. La batlessa respon que davant la inexistència d’una borsa municipal d’aspirants a aquest lloc de l’administració i que la seva posada en marxa hagués tardat 3 mesos de procediment es va optar per demanar cobrir la plaça a través del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). El SOIB va fer una preselecció de set persones a partir dels requisits facilitats per l’Ajuntament (tenir nivell de català, auxiliar administratiu i coneixements del terme d’Algaida). Després es varen fer les entrevistes amb la Secretària Accidental, a la qual cosa es va aplicar el criteri afegit que havien de tenir experiència en l’administració pública, ambla qual cosa es va procedir a la contractació d’una persona. Rafel Oliver demanà sobre la coincidència que la treballadora sigui membre de la Junta Local del PSOE, però la secretària accidental Maria Antònia Palou afirma que ho desconeixia i que va designar a aquesta persona aplicant els criteris de meritació i currículum, i que desconeixia aquesta coincidència. La batlessa va afegir que ella no havia participat en el procés de contractació i que la TAG va actuar amb independència.

Margalida Puigserver de Mes per Algaida es va interessar per la resolució sobre el nou secretari municipal. La batlessa va informar que després de diferents gestions amb la Conselleria de Funció Pública finalment la senyora Maria Magdalena Binimelis serà la nova secretària de l’Ajuntament i començarà el proper dilluns. La batlessa va voler fer constar en acte l’agraïment a la TAG jurídica i fins ara secretària accidental Maria Antònia Palou, la gran i bona tasca feta durant els darrers mesos.

Pel que fa a la informació municipal la Batlessa donà compte de l’acord no signat entre la regidoria de Serveis Socials i l’EROSKI-SYP d’Algaida de donar ajuda amb els aliments apunts de caducar però que estan en bon estat que els facilita perquè siguin repartits a les famílies necessitades.

També va donar compte d’altres informacions que ja hem parlat en aquest noticiari com la Campanya Jo compr al meu poble, la UOM a Algaida, el resultat de la Milla d’Algaida, o intercanvis musicals de l’EMMA, en què la batlessa Mulet va voler agrair a les famílies d’Algaida i Pina el gran esforç que feren i va informar que el cap de setmana del 21 al 22 de maig es durà a terme la tornada de la visita d’una vintena d’estudiants d’Algaida a Artés.

També informa que aquest dissabte tindrà lloc la nit de la Cultura, que hagué de ser suspesa per la mort de Pere Mulet, i que hi haurà un canvi que és l’actuació del músic Biel Torres i la seva dona.

L’Ajuntament s’ha adherit un any més a la campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple que tindrà lloc el 10 de juliol.

També va informar que els dies 18 i 25 de maig a Algaida i el 20 de maig a Pina, (a randa, encara s’ha de concretar) es durà a terme la reunió ciutadana amb els membres de l’equip de govern per donar compte de la seva gestió durant el primer any de govern.

El dimarts dia 31, aprofitant que hi ha comissions i complint amb els terminis legals que marca el Ministeri de l’Interior es durà a terme el plenari per designar els membres de les meses electorals de les eleccions del proper 26 de juny.

Pel que fa als precs i preguntes, Rafel Oliver del PP demanà si respecte del tancaments dels carrers de sa plaça els caps de setmana s’han avisat als veïnats. La batlessa va respondre que ho tenen pendent però que certament se’ls havia d’avisar per tal que sàpiguen que malgrat es tanqui ells poden passar.

Respecte a l’obertura del parc infantil s’han donat el cas que qualque dia han trobat el parc tancat. La regidora d’Educació Margalida Garcias afirma que va passar un dia però que ara procuren avisar quan a l’escola tenen pont com aquest cap de setmana. La regidora del PP Catalina Llull va demanar si els matins podia estar sempre obert perquè les famílies que no duen els nins a l’escola d’Algaida el puguin gaudir. La batlessa va dir que ho podrien estudiar.

Oliver també va demanar sobre l’organització de l’escola d’estiu per als grans. La batlessa informà com cada any serà organitzada per l’AMIPA i l’Ajuntament només hi col·labora deixant el local. El tema està en què no queda clar que l’Ajuntament no sigui organitzador i mostra dubtes del fet que els nins que van escola a Algaida tenguin preferència damunt la resta. La batlessa afirmà que això era filar molt prim, però que en tot cas no era una escoleta municipal sinó que era l’AMPA qui se ‘encarregava segons els seus criteris. Els representants del partit popular reconegueren que aquest cas, allò normal es que els socis de l’AMPA tenguin preferència però que si l’organitzava l’Ajuntament no es podia discriminar als alumnes del municipi que no escolaritzats a Algaida

Rafel Oliver també va informar que el mirall de davant el pàrquing de ses escoles està romput. Respecte al tema del camí de la Pau el propietari ha posat un tanca de reixat amb punxes. Oliver diu que s’hauria de començar a emprendre mesures legals per protegir la titularitat pública del camí. La batlessa diu que n’és conscient però que ella des de juliol ha intentat arribar a un acord però que és conscient de la problemàtica.

Respecte a l’àrea d’aportació de muntanya, Oliver demanà a la batlessa pel que fa a l’augment de fems a fora del recinte. La batlessa va informar que alguns veïnats encara no tenen la targeta, que ja la podrien tenir i que si alguns lloguen la casa han de deixar la targeta als llogaters. Curiosament afirma la batlessa molts dels vehicles que deixen els fems fora del recinte son de cotxes de lloguer, segons s’ha comprovat a través de les càmeres.

I finalment per a Pina, el Partit Popular va demanar un espai per fer un càrrega i descàrrega a la zona de plaça i establir un aparcament de motos. La batlessa diu que es pot estudiar el pàrquing de motos i que la senyalització estan pendents a que es s’instal·li tota la nova senyalística del poble que s’ha de fer abans del 20 juny per part de la brigada. Oliver també va demanar si es respectava la normativa de les terrasses a Pina i el batle de Pina Jaume Lliteres va informar que s’han fet els corresponents avisos perquè els locals de Pina compleixen amb la mateixa normativa que si se fa aplicar a la plaça d’Algaida.

En el torn de precs i preguntes del grup municipal de Més per Algaida, Pina i Randa, Margalida Puigserver va denunciar que alguns adolescents fumen i beuen dins el parc d’skate i de 3×3. La batlessa va recordar que ens parcs infantils no es pot ni fumar ni beure alcohol, i considera que en cas d’actituds incíviques el que s’ha de fer és avisar a la policia local. També va demanar si seria possible posar dos bancs per poder seure en els bancs infantils. La batlessa ho va veure amb bons ulls

Puigserver va demanar com estava aquell punt de l’acord d’investidura de posar en marxa una zona blava d’aparcament a la zona de plaça. La batlessa Maria Antònia Mulet va informar que una vegada s’hagin acabat les obres de sa plaça es durà a terme la posada en marxa de la «zona d’estacionament limitat» en què es preveu deixar estacionar els cotxes durant una hora entre els 8 i les sis de l’horabaixa. A preguntes posterior per aquest noticiari la batlessa va reconèixer que no implicarà que s’hagin de pagar ja que no s’instal·larà cap màquina i que no serà efectiu ni els divendres dia de mercat ni els festiu i cap de setmana

Finalment el regidor Guillem Fiol va demanar pel que tema que a Pina, a la sortida cap a Algaida a davant un portell han deixat un bidó i que això es pot convertir en un lloc on poder deixar-hi els fems qualsevol. Després d’un debat breu, la batlessa afirmà que, sembla que no hi pot estar i que per tant s’ha d’avisar al propietari i que s’ha de retirar.

Passades les 22 hores dures el plenari se va tancar

Redacció Noticiari Es saig

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: