Dimarts, setembre 26, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Què va passar al primer plenari del curs?

wp-1473429085411.jpgAhir a la nit va tenir lloc el primer plenari del nou curs polític amb algunes novetats.

En el ple ordinari d’ahir, Gabriel Vidal Busquets va prendre possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Algaida pel PSIB-PSOE i entrà a formar part de l’equip de govern en substitució de Jaume Bibiloni que dimití per motius personals i laborals.

El fins ara batle de Randa com a càrrec no electe, continuarà amb aquesta funció i passarà a gestionar Medi Ambient i Turisme, aquesta darrera àrea de nova creació.

En aquest sentit cal destacar que l’equip de govern que encapçala la batlessa Maria Antònia Mulet, ha decidit suprimir l’àrea de Promoció Econòmica que fins ara gestionava Maria Antònia Sastre per redistribuir-la “en àrees més específiques i concretes a l’hora de fer feina”, apunta la batlessa.

D’aquesta manera, aquesta gran àrea que era Promoció Econòmica s’ha embrancat en Turisme que durà l’esmentat Vidal i Comerç i Fires i Festes que continuarà gestionant  Maria Antònia Sastre juntament amb Joventut.

wp-1473429067317.jpgL’altra novetat amb aquesta redistribució d’àrees realitzada arran de l’arribada del nou regidor, és que Participació Ciutadana i Transparència passa a mans de Catalina Fullana, que també és l’actual regidora de Benestar Social, Gent Gran, Cooperació i Igualtat.

La resta de regidors segueixen amb les mateixes àrees. Així, la batlessa continua amb Governació, Seguretat, Urbanisme, Ordenació del Territori, Infraestructures i Mobilitat. Jaume Lliteras és regidor d’Esports, Sanitat i Batle de Pina. Per la seva banda, Margalida Garcias està al capdavant d’Educació, Cultura i Hisenda.

Informació municipal

La batlessa va fer partícep del plenari de la carta d’agraïment que va fer arribar a tots els implicats durant les festes i a través de les xarxes soccials. pel seu interès en reproduím un fragment:

D’una manera molt especial volem agrair i fer un reconeixement especial a tots els treballadors i treballadores de la brigada municipal, als funcionaris , al personal de neteja de l’Ajuntament i també a la Policia Local, als membres de Protecció Civil i a la Guardia Civil ja que per ben segur que sense la seva feina i la seva dedicació no hagués estat possible que les festes s’haguessin duit a terme amb total normalitat.
No dubteu que sense tots voltros, tant uns com els altres, les festes no haguessin estat el mateix i per tant, una de les característiques que defineixen les festes d’Algaida, Pina i Randa és que són unes festes obertes a tothom i participatives. Per tant, a tots i a totes vos vull agrair i reconèixer públicament la dedicació i l’esforç que fan possible celebrar les nostres estimades festes.
Sabem que tot es pot millorar i que de ben segur hi ha coses que no han agradat i que no han sortit tot el millor que volíem, però aquest és un fet que a tots i a totes ens ha d’encoratjar perquè any rere any les nostres festes siguin més participatives i on tots els que vivim al municipi ens hi sentiguem representats. Per tant, vos demano disculpes pels errors comesos i per les molèsties que els dies de festa vos han pogut ocasionar.

D’altra banda, es va treure la licitació de l’Escola Municipal de Música mitjançant l’expedient 6/2016. Aquest expedient va quedar desert perquè no es va presentar ningú. Davant això, es va tornar a licitar a través de l’expedient 7/2016, sense el taller de batucada. Aquesta vegada en va resultar adjudicatària lúnic aspitant que s’hi va presentar, la Banda de Música. Tots els documents de contractació estan publicats en el Perfil del Contractant de la pàgina web d’Algaida.

El contracte del Servei docent de l’EMMA teniu un preu de licitació de 139.526,88 € i s’ha adjudicat per 135.855,12 €. La matrícula per aquest curs ha esta d’uns 240 alumnes.

El passat dimecres va tenir lloc la presentació del curs de l’Escola Municipal d’Infants Flor de Murta on com a novetat per aquest curs , la batlesa va voler destacar que ha augmentat de manera molt nombrosa el nombre d’infants matriculats:  enguany hi ha 65 alumnes matriculats i l’any passat eren uns 49-50. Per tant i complint la normativa de la conselleria d’Educació i Cultura en relació al ràtio d’infants, d’aules i d’educadores, s’han passat de 4 aules a 5 aules i mitjançant el borsí de tècniques  s’ha contractat una tècnica més que ha començat avui divendres.

Durant l’estiu a l’EMI Flor de Murta s’han duit a terme les obres de canvi de sol i també que amb la col·laboració i la participació de les educadores i pares i mares s’han realitzat tot uns canvis al pati de joc. I per tant, també la batlessa Maria Antònia Mulet va agrair  a les educadores i als pares  la seva implicació i la seva col·laboració per posar en marxa aquest nou projecte d’escoleta d’infants al nostre municipi.

Pel que fa a l’adjudicació del contracte del Servei  de Gestió integral Parc Verd Algaida, la batlessa Mulet va donar compte de tot el procés.  Quan faltava un dia per acabar el termini de presentació d’ofertes, es va presentar un escrit a n’el qual es demanava la modificació dels plecs i l’obertura d’un nou període de licitació, fonamentat en què  hi havia una sèrie de confusions a les bases com que el contracte era econòmicament inviable perquè el preu de personal era superior al preu de licitació, ja que havien interpretat malament que el treballador feia jornada completa quan en realitat era només de mitja jornada.

A partir d’això, es va acordar la suspensió del termini de licitació (mitjançant el Decret 189) i es va admetre el recurs. No obstant això, aquest fou desestimat perquè les confusions al·legades havien estat esmenades i els que van interposar el recurs no se n’havien adonat, i perquè s’havien presentat altres ofertes a la baixa i, per això, l’oferta econòmica era vàlida.

Després de contestar, es va aixecar la suspensió mitjançant Decret de resolució i es va seguir amb la licitació, a la qual s’hi presentaren LIREBA i MELCHOR MASCARÓ. L’adjudicatari ha estat LIREBA perquè l’únic criteri d’adjudicació era el preu i l’oferta de LIREBA era en diferència la més baixa.

El preu de licitació del contracte per a quatre anys era de 145.454,55 € (sense IVA), mentre que s’ha adjudicat per un import de 129.454,55 € (sense IVA). Aquest contracte entrà en vigor el primer de setembre de 2016.

Altres informacions

El passat mes de juny, concretament dia 25, hi va haver un accident de trànsit a la carretera de Castellitx a l’alçada del revolt abans de la pujada. Un camió de gran tonelatje es va despistar i va partir cap a camí de Castellitx per Bincomprat i quan va arribar al lloc del accident es va haver d’aturar : es va fer mal bé el paviment i la paret. Actualment ja està arreglat i la companyia d’assegurances es farà càrrec del cost total de la reforma que apuja a uns 8000 €.

A la Font de Randa i després d’una visita amb l’arquitecta municipal a principis del mes d’agost, es varen detectar que dos arbres del carrer de sa Font s’havien mort i per l’altre que la canaleta de la Font quearriba a l’hort de son Romaguera tenia crulls quenhan generat una sèrie de problemes: l’aigua vessava i per una part creava bassiots amb el problema dels moscards, per una altra part ha anant matant els arbres i per l’altra ha fet malbé a l’empedrat de devora la canaleta. Per tot això i per evitar accidents, l’Ajuntament d’Algaida va decidir arrebassar els arbres i desprès tancar la zona que podria ser perillosa per als visitants.

Per parlar d’aquest tema el proper dijous dia 29 de setembre a les 19.30h el batle de Randa ha convocat a totes les persones que formen part de la comunitat de regants, un dels quals n’és l’Ajuntament d’Algaida per parlar del tema de l’obra a la canaleta. L’Ajuntament va demanant pressuposts per així saber el cost total de la rehabilitació. Al mateix temps la batlessa va informar que també s’han demanat pressuposts per l’empedrat, el qual juntament amb l’edifici de la Font, són propietat municipal.

Finalment, el proper 25 de setembre s’inagura una nou bar allà on antigament hi havia el Restaurant ses Canyes, a la carretera de Manacor. Davant el canvi de colors de la façana, des de el servei d’urbanisme de l’Ajuntament el mes d’agost, l’arquitecta municipal ja va emetre un informe en contra del canvi d’imatge de la façana ja que no s’ajusta a la normativa d’aplicació. En el mateix moment, L’Ajuntament va enviar l’informe a l’Agència de Disciplina Urbanística, els quals s’hi personaren per fer la inspecció. Ara estan pendents de la valoració per part de l’arquitecte tècnic de l’ADU.

Malauradament, en aquesta ocasió no poguérem assistir al plenari, amb la qual cosa no podem donar compte de les preguntes de fiscalització i dels precs i preguntes. Esperam que en el proper plenari, poder contar com abans de les vacances tot allò que passa en un plenari.

Redacció noticiari es Saig 

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: