Dimarts, desembre 5, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari de febrer

La sessió comença a les 20:45 hores, amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 12 de gener de 2017.

Seguidament es va sotmetre a votació del plenari de l’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Algaida per a fomentar la millora del teixit comercial del municipi i la competitivitat dels seus comerços. El conveni suposa un import de 5.000 euros i es pot justificar des de 1 de gener de 2016 fins al 31 de juliol de 2017. L’Ajuntament es compromet a cedir-los un local en el cas de reunions entre la conselleria i els comerços. Algunes de les propostes es mirar de canviar el mobiliari en cas de mercats setmanals.

Control i fiscalització

Assabentat de les resolucions d’Alcaldia adoptades des del darrer ple ordinari, i dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en data 25 de gener de 2017, Rafel Oliver del partit Popular va demanar per

Decrets 6 i 7 sobre nomenaments de la direcció tècnica de l’obra d’embelliment de la l’entrada de Pina, en la qual fou nomenada l’arquitecta municipal Aina Cifre així com també el nomenament d’un coordinador de seguretat, cosa que era preceptiva.

Oliver també va demanar pel decret 16 d ela sol·licitud d’una subvenció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per promoure la transversalitat de gènere en la planificació i desenvolupament de polítiques socials. El projecte presentat per l’Ajuntament va destinat a la conciliació de la vida familiar i laboral i de fer un espai per a famílies a l’Escola Municipal Flor de Murta. El projecte subvencionable són 10.000 euros i l’Ajuntament aportarà el 1700 que li restan en cas que s’aprovi.

A preguntes de Rafel Oliver sobre el decret 20, la batlessa maria Antònia Mulet va respondre que es tractava de l’aprovació i posada en marxa del projecte de licitació d’ampliació i reforma de la biblioteca mitjançant un negociat sense publicitat.

Finalment el representant del PP va demanar informacións pel decret 21 amb la resolució del recurs potestatiu de reposició de l’expedient sancionador de residus que l’Ajuntament va imposar a una senyora per haver tirat fluorescents al contenidor groc. la batlesa informà que vistes les proves presentades pel polícia local, malgrat no uniformat, no donava lloc dubtes que l’acció s’havia de sancionar i es denega el recurs.

Informació Municipal.

La batlessa informa que fins demà dia 3 es pot recollir informació sobre els efectes de les pluges a Algaida. Sembla que les corporacions locals podran acollir-se a fins al 50 % dels danys de les infraestructures. A hores d’ara hi ha 90.000 euros de desperfectes en béns públics i 200.000 euros en béns particulars.

El Casal Pere Capellà va acollir la presentació de les anomenades “Rutes Saludables”, una iniciativa que ha posat en marxa la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social al voltant dels centres de salut de les Illes Balears i que a Algaida s’ha impulsat a través del Consell de Benestar Municipal. La presentació anà a càrrec de Guillem Artigues i la regidora de de Benestar Social, Gent Gran, Cooperació i Participació Ciutadana, Catalina Fullana qui també és la coordinadora del Consell de Benestar Municipal.

La propera cita és el dijous dia 9 de febrer a les 16 hores, s’iniciarà el recorregut esmentat per tal de fer una avaluació de la ruta. El lloc de partida serà des del Centre de Salut d’Algaida. Totes les persones que vulguin hi poden participar.

Finalment la batlessa també va informar de la recaptació de 2193 euros en el marc de les festes de Sant Honorat i Sant Antoni i que aniran destinades al projecte de Ciudad Antigua.

Precs i Preguntes.

Rafel Oliver del PP va agrair la convidada a la reunió amb la conselleria de Garrido i desitja que se pugui executar aquesta legislatura, ja que després de la reunió celebrada el dimecres amb l’assistència de tots els partits polítics, sembla que la cosa s’endarrerirà.

Respecte a la visita del conseller Vidal i de la del director de Gent Gran i Participació cIutadana Jaume Alzamora, rafel Oliver va fer una crítica a que no es convidàs al PP. la batlessa Maria Antònia Mulet va dir que respecte a la visita de n’Alzamora no era una visita institucional i per tant ella hi va anar com a convidada perquè li feren a saber que venia.

Respecte a la visita del conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, Mulet explicà que fou avisada a la nit del dissabte a vespre per un cap de gabinet i que la convocava l’endemà a les 10:30 al camp de futbol de Montuïri. La batlessa explicà que per un problemes d’aigua arribaren tard i “ja partien”. Mulet va deixar constància que “potser havia d’haver telefonat a tots els membres de la Corporació” i n’assumia en part l’error però que ho va comunicar als batles de Pina i Randa i Protecció Civil d’Algaida. I finalment va concloure que es va sentir molt ofesa que també hi fossin presents carrècs i afiliats de Més per Algaida, juntament amb un cotxe d’ib3, i que això es faci a partir dels recursos del Govern de les Illes Balears, sigui del partit que sigui “fins i tot si els qui ho fa és el PSIB”.

Per alusions Ballester va respondre que considera que la si esperaren a la batlessa i que l’afiliat era un pagès montuirer afectat per les inundacions. en aquest moment Oliver del PP va afirmar que representants algaidins es “fessin una foto a Montuïri era un poc estrany”

Seguint amb els protocols, Rafel Oliver del Partit Popular també criticà la “sobrexposició de les Conselleres de Més per Mallorca” durant la missa del Dia de Sant Honorat. La batlesa Mulet va recordar els criteris que segueix l’Ajuntament amb les convidades oficials: (presidència del Govern, presidència del Consell, presidència del Parlament i delegació del Govern). Des de presidència se va informar que com que no podia venir la presidenta, vindria la consellera Cladera. En paral·lel es va rebre l’avís que vindrien la consellera Fina Santiago el dia abans la consellera de Cultura Ruth Mateu. Mulet va amb Oliver que això feia molt de temps que no passava. Margalida Puigserver va demanar que s’estabís un reglament a la qual cosa Mulet va respondre que, “es pot fer tot reglament possible però mentre sigui batlesa si se demana visita oficial, jo no els negaré la visita”. Des de Més per Algaida, que reconegueren que no sabien res d’això, es comprometeren a gestionar amb el partit millor aquestes visites insitucionals.

Rafel Oliver demanà si en la visita de carreteres que se farà a Randa s’avisaria als veïns, i la batlesa diu que no depen d’ella però cap problema.

Torn per a Més per Algaida. Tomeu Ballester demana pel tema que no es va tancar sa plaça el dia de sant honorat, quan la gent es feia fotos a plaça. La batlesa respongué que se’ls va passar i que després hagueren de tancar perquè ningú havia avisat que la festa d’inauguració de l’Espai Colomer 15 era al carrer.

Ballester també va demanar pel tema de l’arquitecte municipal. la batlesa va respondre que serà en Tomeu Villalonga i que treballarà els dimarts i els dijous a partir del 14 de febrer. D’aquesta manera es recuperen les visites i la concessió de les llicències i permisos d’obres per part de l’Ajuntament d’Algaida.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

%d