Divendres, setembre 29, 2023
AlgaidaPinapolíticaRanda

Crònica del plenari de març de l’Ajuntament

Una setmana més tard de l’habitual per mor de la festa del primer de març, ahir a les 21 hores va tenir lloc el plenari del mes de març a l’Ajuntament d’Algaida, en la qual s’aprovà l’acta anterior. Excussà la seva assistència el regidor Tomeu Ballester de Més per Algaida.

L’acte va començar amb la retirada de l’ordre del dia de l’aprovació de la Modificació Puntual núm. 2 de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Algaida, degut a un informe jurídic planteja dubtes sobre aquesta aprovació donat el fet que s’ha aprovat el pla parcial d’Es Porrassar.

D’altra banda, s’hagué d’incloure dins l’ordre del dia un ofici del Ministeri d’Hisenda rebut el passat dilluns perquè es remeti en el termini d’un mes la informació sobre les liquidacions del pla de sanejament sobre el préstec de l’any 2009, referit a que en els anys 2014 i 2015 es veu que no se va presentar. Aquest préstec ja ha estat liquidat per l’Ajuntament però es requeria que es passàs a plenari, cosa que es va permetre.

Un dels primes punts del dia fou la no adhesió completa a la moció presentada pel grup de Més per Algaida, Pina i Randa en defensa de la llibertat d’expressió. La moció establia tres punts d’acord que són els següents:

1. L’Ajuntament d’Algaida manifesta la seva preocupació per l’extensió del delicte d’enaltiment del terrorisme a actes i missatges que haurien d’estar emparats per l’exercici de la llibertat d’expressió i per les recents condemnes per aquest càrrec que fan retrocedir els ciutadans i ciutadanes a Espanya en els seus drets fonamentals.
2. L’Ajuntament d’Algaida insta el Govern de l’Estat i les Corts Espanyoles a modificar la Llei orgànica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal i suprimir o bé modificar l’apartat 3 de l’article 490 i l’article 491.
3. L’Ajuntament d’Algaida insta el Govern de l’Estat i les Corts Espanyoles a derogar la Llei Orgànica 4/2015, de seguretat ciutadana, coneguda com a “Llei mordassa”.

En el debat posterior a la lectura de la moció, Rafel Oliver del PP va mostrar el seu desacord total amb la moció tot i reconeixer que “potser hi ha sentències que poden ser exagerades”. Per la seva banda, la batlessa Maria Antònia Mulet en nom del grup socialista va marcar afirmar que no estaven d’acord amb el primer punt, ja que l’apologia de la violència i del terrorisme no pot estar emparat en la llibertat d’expressió, però que en els altres dos punts si que hi estan ja que considereren que la Llei mordassa hauria de ser derogada i que tots els ciutadans han de tenir el mateix tractament. Guillem Fiol va reivindicar que l’Estat espanyol retrocedia en matèria de democràcia i llibertat d’expressió, plantejament que fou negat pel PP i matissat pels socialistes recordant que el PSOE ja havia demanat la derogació de la llei mordassa i en aquest punt si que hi estaven d’acord.

Finalment es decidí votar per punts de la moció. El primer punt només fou votat pels regidors de Més per Algaida. Els punts 2 i 3 varen comptar amb el suport dels vots del PSOE i de Més per Algaida i els vots en contra del PP.

La resta de mocions i de propostes si que foren aprovades per unanimitat, com la d’Acord d’adhesió de l’Ajuntament d’Algaida al “Procolo Marco del Programa Agente Tutor” de la FEMP, de tal manera que tots els policies tutors de l’Estat puguin compartir recursos i experiències. Igualment la proposta d’Acord d’adhesió a la Declaració institucional de la FEMP amb motiu del Dia Internacional de la Dona de 8 de març de 2017, també fou aprovada per unanimitat.

El plenari també aprovar per unanimitat el tancament de l’expedient de l’Acord dd’expropiació forçosa per raó d’urbanisme amb número d’expedient E.F. 0001/2016 de la parcel·la 12 del polígon 24 d’Algaida (Son Alegre) i procedir al pagament i acta d’ocupació.

A l’apartat de fiscalització, Rafel Oliver (PP) demana unes ordres d’execució d’unes obres : el decret 26 feia referència a una paret al camí de Punxuat d’un particular i el 27 sobre una biga que va quedar amb mal al Colomer 15 i s’hagué de fer una intervennció d’urgència segons va explicar la batlessa.

Oliver també va demanar pel decret 29 sobre l’inici d’adjudicació de les obres de pluvials d’Algaida a les quals s’hi han presentat 14 empreses i se li han posat clàusules socials, segons va respondre la batlessa a una interpel·lació de Més, com foren la constractació de persones del municipi en risc d’exclusió social en cas de necessitat o presentar un pla mediambiental.

Finalment Oliver va demanar pels decrets 56 i 57 sobre l’inici d’expedients sancionadors sobre residus. la batlessa diu que el primer era un “mecànic que va deixar ple de material de mecànica l’area de residus de Pina” mentre que el segon “era un veinat que no deixava els fems dins les àrees d’aportació.

Els representants de Més no demanaren per res, donat que el representat del partit popular ja havia demanat sobre els decrets dels quals tenien interès.

Informació Municipal

La batlessa va informar que la Algaida s’ha adherit al programa arran de l’engrescament de l’Àrea de Joventut, i ho fa amb 14 empreses del municipi i que aplicaran un descompte, ja pactat amb el Govern, als joves que presentin el carnet jove.

foto_parnot316848L’Ajuntament d’Algaida posa en marxa el programa “A Algaida ens ajudem!!!”, una iniciativa amb la qual persones voluntàries del municipi impartiran tallers de forma altruista i desinteressada. Aquest projecte neix des del Consell de Benestar Municipal (CBM) amb l’objectiu de fomentar la convivència, la integració i el benestar de les persones que viuen al municipi. En aquest primer programa es faran tres tallers: un de cuina, un de costura i un de parlar, llegir i escriure.

El projecte Pressupot Participatiu i Govern Obert de l’Ajuntament d’Algaida ha resultat finalista en els premis que s’atorguen anualment en el marc del VII Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS) i que s’ha celebrat els dies 22 i 23 de febrer a Madrid. La batlessa diu que en el poble ens podem sentir ben orgullosos gràcies sobretot a la participació ciutadana.

Amb motiu de les obres d’ampliació de la Biblioteca Municipal d’Algaida, aquests 15 dies estara tancada la biblioteca d’Algaida mentre es trasllada de manera provisional a l’altra ala. Durant les obres tampoc es podrà utilitzar l’auditori del casal Pere Capellà. La batlessa demana disculpes a les entitats i associacions que no podran fer-ne ús.

El passat dimarts dia 29 començare dos joves a fer feina en una programa cofinançat pel SOIB, dos graduats universitaris menors de trenta anys i que no haguessin fet feina en el darrer any, per un període de 9 mesos. Un és llicenciat en dret i treballa en projectes d’administració electrònica i l’altra és una llicenciada en Belles arts i donarà suport a les tasques educatives i culturals del municipi.

Durant aquests darrers dies s’han iniciat la demolició de cinc projectes del municipi. Son expedients sancionadors iniciats al 2010 i fins i tot una d’aquests ja té la llicència de demolició.

Dia 19 hi ha l’acte del IV Memorial Toni Cerdà, podrem partir tots plegats des d’Algaida. Hi haurà bus gratuït per a totes les persones que vulguin assistir al Palma Arena. Imprescindible formalitzar inscripció a les Oficines Municipals.

Divendres dia 17 de març el Fons mallorquí de Solidaritat celebra la seva assemblea anual a la sala Polivalent d’Algaida. La batlessa convida als regidors.

Precs i preguntes

Rafel Oliver (PP) demanà que se faci més net l’àrea de residus del cami de muntanya. La batlessa Maria Antònia Mulet va dir que a partir d’ara es farien dos pics al mes.

En resposta a la pregunta d’Oliver respecte a la visita de personal de carreteres als veïnats de Randa, la batlessa informa que el Departament de carreteres va remetre un informe a l’Ajuntament dient que era un tema de rost perquè la carretera no s’havia asfaltat.

Oliver va demanar pel tema del cap de Policia Local. la batlessa digué que s’ha reunit amb la Conselleria, i va informa que hi ha haguts modificiacions legals i en quatre o cinc dies es podria convocar la borsa.

Margalida Puigserver de Més per Algaida, Pina i Randa va demanar que el policia Tutor, tot i que reconèixer que fa tot el que pot, s’hauria de fer més feina amb els espais infantils. També demana per la manca de neteja del punt verd, i la batlessa respongué que va ser puntual per unes obres.

Finament Puigserver va demanar pel cartell de Toni cerdà perquè es en castellà. La resposta es que no el fa l’Ajuntament, que només hi col·labora i que segurament el fa la Federació Espanyola de Ciclisme.

Passades les 22 hores, la sessió va concloure.

Redacció essaig.cat

Es Saig

Revista es Saig. Editada a Algaida d'ençà de 1980

A %d bloguers els agrada això: